Gebruiksaanwijzing BECKER READY 50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER READY 50. Wij hopen dat dit BECKER READY 50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER READY 50 te teleladen.


BECKER READY 50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4086 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BECKER READY 50 (3997 ko)
   BECKER READY 50 (2936 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER READY 50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De voeding moet apart met geschikte zekeringen afgezekerd zijn. 28 Montagehandleiding Inbouwen van GPS-antenne G Kans op letsel Personen met pacemakers mogen de magneetantenne niet te dicht aan zich brengen of aan hun lichaam dragen, omdat dit kan leiden tot storingen van de pacemaker. Houd de magneetantenne uit de buurt van gegevensdragers (diskettes, betaalpasjes, magneetkaarten, etc. ), elektronische en fijnmechanische apparaten, om te voorkomen dat gegevens worden gewist. De antenne moet zodanig worden bevestigd, dat deze bij een botsing of een plotselinge remmanoeuvre niet los kan raken. Mogelijke inbouwplaatsen · Buiten de auto a. Antennekabel vervolgens in het interieur van de auto doorvoeren. G Kans op letsel De maximale rijsnelheid bij een magnetische bevestiging van de antenne bedraagt 180 km/uur. [. . . ] U kunt nu een standaard verkrijgbare telefoonantenne of een reeds in de auto gemonteerde antenne op de adapterkabel aansluiten. Als de aansluitingen niet passen, moet u een andere, juiste adapter gebruiken. 31 Montagehandleiding Inbouw van de microfoon De microfoon moet in de auto zodanig worden geplaatst, dat de stem van de spreker optimaal kan worden herkend. De inbouwplaats moet zo ver mogelijk van de luidsprekers vandaan en zo dicht mogelijk bij de spreker liggen. Als storingen optreden, moeten verschillende posities worden uitgeprobeerd. Om zo weinig mogelijk storende geluiden op te nemen, heeft de microfoon een smal opnamebereik en moet daarom in de richting van de bestuurder worden geplaatst. A: B: C: D: E: F: optimaal geschikte inbouwplaats alternatief geschikte inbouwplaats communicatievoorziening op de microfoon plakstrook ter bevestiging op gladde oppervlakken bout voor het bevestigen van de montageplaat montageplaat ter bevestiging op ruwe of oneffen oppervlakken De handsfree-microfoon kan bij een vlak en glad oppervlak met behulp van de plakstrook D worden bevestigd (oppervlakken reinigen). 32 Montagehandleiding Als de microfoon op een ruw of oneffen oppervlak wordt bevestigd, moet eerst de montageplaat F met behulp van de bout E worden bevestigd (boutlengte in acht nemen wegens kans op beschadigingen). Plak vervolgens de microfoon met de plakstrook D op de montageplaat F . Leg om kortsluiting en storingen te voorkomen de leidingen zodanig, dat deze niet kunnen worden ingeklemd, verbogen, geschuurd of afgescheurd. 33 Montagehandleiding Aansluiting van de microfoon op de Cascade a. Aansluiting zonder cd-wisselaar of zonder Remote-Kit voor een iPodTM Voor de aansluiting van de handsfree-microfoon op een toestel zonder cd- wisselaar of zonder een Remote-Kit voor een iPodTM moet de meegeleverde blauwe bus overeenkomstig de onderstaande beschrijving worden aangesloten. Aansluiting bij aanwezige cd-wisselaar of een Remote-Kit voor een iPodTM Voor de aansluiting van de handsfree-microfoon op een toestel met cd- wisselaar of met een Remote-Kit voor een iPodTM moet de blauwe bus van de aanwezige kabel overeenkomstig de onderstaande beschrijving met de 2 leidingen worden aangesloten. Vergrendel de radio door de montagehulpstukken naar buiten te trekken, zoals wordt weergegeven in afb. Voor een bevestiging van achteren mag alleen de meegeleverde bout worden gebruikt. · Uitbouw: Voor de uitbouw moet de Cascade eerst ontgrendeld worden. Daartoe het bedieningsgedeelte verwijderen en de montagehulpstukken tot aan de tweede klik inschuiven, zoals in afbeelding A is weergegeven. Vervolgens de montagehulpstukken verwijderen door de veren rechts en links van de Cascade in te drukken. Hierbij worden automatisch het snelheidssignaal (GAL) aan de specifieke gegevens van de auto en de gyrosensor aan de inbouwpositie van het toestel aangepast. Het te rijden traject is afhankelijk van het type auto en van de plaatselijke omstandigheden. Het principe van een kalibreringsrit is: 200 - 300 meter rechtdoor rijden, vervolgens een bocht van minstens 60 graden maken en weer 200 - 300 meter rechtdoor rijden en opnieuw een bocht maken. Als deze voorwaarden door de verkeerssituatie op straat niet kan worden uitgevoerd of als u niet altijd een optimale GPS-ontvangst krijgt, leidt dit niet tot een slechtere kalibrering, u moet alleen een langere kalibreringsrit maken. 8004 41 Montagehandleiding · De kalibrering is succesvol beëindigd als het navigatiemenu wordt weergegeven. Het navigatiesysteem is pas bedrijfsklaar als de kalibreringsrit is beëindigd!· Voor een correcte navigatie bij trajecten met tijdafhankelijke routering moet zoals in de gebruiksaanwijzing onder "Instellingen" in de navigatiemodus wordt beschreven de tijd correct worden ingesteld. Oude versie 42 Montagehandleiding Servicemodus In de servicemodus kunnen verschillende functies gedetailleerd worden gecontroleerd en kan de kalibrering worden gewijzigd. [. . . ] Het getal achter :LHO mag bij stationair draaiende motor of als u bij stilstaande auto het gaspedaal intrapt, niet hoger worden. · Voor het controleren van de werking van het achteruitsignaal schakelt u de achteruitversnelling in. · Rij voor het controleren van de werking van de sensoren met de auto door een bocht. Het getal achter *<52 moet veranderen. 8008 45 Montagehandleiding GPS-informatie - test van de GPS-functie In menu Service *36 LQIRUPDWLH kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER READY 50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER READY 50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag