Gebruiksaanwijzing BECKER MAP PILOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER MAP PILOT. Wij hopen dat dit BECKER MAP PILOT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER MAP PILOT te teleladen.


BECKER MAP PILOT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1855 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BECKER MAP PILOT (1838 ko)
   BECKER MAP PILOT BROCHURE (7582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER MAP PILOT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Becker® MAP PILOT Gebruikshandleiding Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > RUS 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften De Becker® MAP PILOT Gebruik Becker® MAP PILOT uitpakken Levering controleren Inhoud van de verpakking Bij klachten Omgang met de verpakking 2 4 5 5 5 5 5 6 6 Principes van de menu's Het hoofdmenu Invoeren met het invoermenu Tekens invoeren Via lijst selecteren Tekenset speciale tekens selecteren Omschakeling hoofdletters/kleine letters 11 11 12 12 13 13 13 Beschrijving van het toestel Accu USB-verbindingskabel 6 6 6 Storingen Content Manager Becker® MAP PILOT Content Manager Becker® MAP PILOT installeren Content Manager Becker® MAP PILOT starten 14 14 14 15 Speciale bestemmingen Bijzondere bestemming in de buurt/ bijzondere bestemming bij de bestemming Bijzondere bestemming bij een adres Bijzondere bestemming rechtstreeks invoeren Bestemming vanuit de kaart selecteren Coördinaten invoeren Route plannen Nieuwe route aanmaken Route bewerken 25 25 26 26 27 27 28 29 29 Kaarten-update/extra functies Registratie Reparatie Emissie en afvoer Algemene bediening Onderhoud en verzorging Kwaliteitsverklaring voor de accu Ingebruikneming Stroomvoorziening Geheugenkaart Apparaathouder Basispunten voor de bediening Navigatiemodus oproepen Geselecteerde elementen markeren Terug-functie Wisfunctie 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 Verkeersberichten via TMC TMC-meldingen weergeven Melding lezen Betreffende straat in de kaart weergeven Rekening houden met berichten voor de routeberekening Automatisch een nieuwe route berekenen Handmatig een nieuwe route berekenen 30 30 31 31 31 31 32 Gebruiksmodus Navigatie Wat is navigatie?Laatste bestemmingen Bediening van de laatste bestemmingen Met aanwezige bestemming starten. Bestemming weergeven of bewerken Huisadres 16 16 17 17 17 17 18 Bestemming invoeren Structuur van het menu Bestemming invoeren Bestemming invoeren Land kiezen Adres kiezen en routebegeleiding starten Adres via spraak invoeren 19 19 19 20 20 23 De kaartweergave Kaartweergave oproepen Opbouw van kaartweergave Kaartweergave zonder navigatie Kaartweergave met navigatie Gedeeld beeldscherm met navigatie Navigatie met pijlen 32 32 33 33 33 34 34 INHOUDSOPGAVE Kaartweergave bedienen Kaart in-/uitzoomen 35 35 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S Systeeminstellingen Taal Informatie PIN-beveiliging Herinnering kaarten-update Fabrieksinstellingen 46 46 46 46 47 47 Kaart-toolbox Navigatie Navigatie afbreken Tussenstop invoeren/wissen Routeopties instellen Bestemming overslaan Geluid van aanwijzingen onderdrukken Mijn route Gehele route weergeven TMC op de route Bijzondere bestemming op de route Traject blokkeren Kaartweergave Positie weergeven Aanwijzing herhalen 35 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 39 40 40 41 Vakterminologie Index Aanhangsel EU-conformiteitsverklaring Afvoer Afvoer van de accu Informatieplicht conform het Besluit verwijdering batterijen Accu uitbouwen 48 49 51 51 52 53 53 53 Instellingen Navigatie-instellingen Routeopties Borden Adviezen voor de te volgen rijstrook Straatnamen melden Landspecifieke informatie 42 42 42 43 43 43 43 Kaartinstellingen Autozoom Speciale bestemmingen op de kaart Waarschuwingen voor de bestuurder* Snelheidslimieten 44 44 44 44 44 TMC-instellingen 45 De specificaties en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van HARMAN/BECKER Automotive Systems GmbH mag niets uit deze documentatie voor ongeacht welk doel worden verveelvoudigd of gedistribueerd. [. . . ] Opmerking: Als u al eerdere een adres hebt ingevoerd, verschijnt dit adres al meteen. Daarna verschijnt er een invoermenu en u kunt rechtstreeks de naam van een bijzondere bestemming invoeren en bevestigen. De beschikbare categorieën bijzondere bestemmingen voor de ingevoerde plaatsnaam verschijnen. > Kies zoals onder 'Bijzondere bestemming in de buurt/bijzondere bestemming bij de bestemming' op pagina 25 beschreven de gewenste bijzondere bestemming. Bijzondere bestemming rechtstreeks invoeren > Selecteer in het menu Bijzondere bestemmingen NP zoeken op naam. > Voer de gewenste bijzondere bestemming of een deel van de naam in. > Voor het bevestigen van de huidige invoer selecteert u of drukt u langdurig op de draai-/drukknop. De Becker® MAP PILOT toont in een lijst alle bijzondere bestemmingen die met de ingevoerde naam overeenkomen. Opmerking: De zoekradius is beperkt tot 200 kilometer rondom de huidige positie. > Selecteer Navigatie starten om de navigatie naar de bijzondere bestemming meteen te starten. > Selecteer het gewenste land. > Voer de plaatsnaam en eventueel nog de straatnaam op in de omgeving waarin u naar een speciale bestemming wilt zoeken in. GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE Bestemming vanuit de kaart selecteren U kunt een bestemming rechtstreeks in de kaartweergave selecteren. > Selecteer in het menu Bestemming invoeren Op de kaart selecteren . > Selecteer met 1 de gewenste richting van de geografische breedte. Aanwijzingen: Met de optie 3 kunt u de invoer van graden op decimalen en omgekeerd overschakelen. Voor zover mogelijk verschijnt er een adres met de desbetreffende coördinaten. Opmerking: Draai de draai-/drukknop in het menu naar rechts voor nog meer bedieningsopties. > Selecteer Navigatie starten om de navigatie naar de bestemming meteen te starten. >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > RUS 27 Opmerking: Draai de draai-/drukknop in het menu naar rechts voor nog meer bedieningsopties. > Selecteer Navigatie starten om de navigatie naar de bestemming meteen te starten. > Zoek de gewenste positie. Opmerking: Door aan de draai-/drukknop te draaien kunt u de schaal van de kaartweergave veranderen. Door de draai-/drukknop te verschuiven kunt u het getoonde vizier naar de gewenste positie verschuiven. Nu verschijnt/-en er afhankelijk van de positie van het vizier een lijst met mogelijke bestemmingen, een adres of geografische coördinaten. Coördinaten invoeren U kunt uw bestemming ook invoeren met geografische coördinaten. coördinaten invoeren . 1 2 3 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > RUS 28 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE Route plannen Het menu Route plannen biedt de mogelijkheid individuele routes samen te stellen en te kiezen. Deze punten kunnen achter elkaar zonder invoer van verdere gegevens worden bereikt. [. . . ] 43 AANHANGSEL Geachte klant, Dit toestel mag volgens de geldende EU-richtlijn door iedereen worden gebruikt. Dit toestel voldoet aan de op dit moment geldende Europese en geharmoniseerde nationale richtlijnen. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het toestel geldende specificaties m. b. t. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/ elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische apparaten zo veel mogelijk worden voorkomen. Aanhangsel AANHANGSEL >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S De door de Luxemburgse dienst voor het wegverkeer verleende EG-typegoedkeuring (E13) conform de Europese EMC-richtlijn inzake motorvoertuigen ECE-R10 zoals laatstelijk gewijzigd, staat inbouw en gebruik in voertuigen (categorie L, M, N en O) toe. EU-conformiteitsverklaring Hiermee verklaart Harman/Becker Automotive Systems GmbH dat de Becker® MAP PILOT in overeenstemming is met de basisvereisten van de toepasselijke EG-richtlijnen en in het bijzonder met de basisvereisten en andere relevante bepalingen van R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER MAP PILOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER MAP PILOT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag