Gebruiksaanwijzing BECKER GRAND PRIX 7990

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER GRAND PRIX 7990. Wij hopen dat dit BECKER GRAND PRIX 7990 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER GRAND PRIX 7990 te teleladen.


BECKER GRAND PRIX 7990 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1656 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BECKER GRAND PRIX 7990 BROCHURE (177 ko)
   BECKER GRAND PRIX 7990 (1640 ko)
   BECKER GRAND PRIX 7990 BROCHURE (188 ko)
   BECKER GRAND PRIX 7990 QUICK GUIDE (1640 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER GRAND PRIX 7990

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de verkeersveiligheid Overzicht knoppen Beveiliging tegen diefstal Codenummer invoeren Frontje verwijderen Frontje plaatsen Algemene bediening In-/uitschakelen Volume instellen Klankmenu activeren Laagweergave (bass) instellen Hoogweergave (treble) instellen Fader (faderregeling) Balans instellen Lineaire instelling Subwoofer- resp. centerspeakervolume instellen Loudness in-/uitschakelen 126 127 128 129 129 130 130 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 Zenders filteren bij FM-DAS Programmatype selecteren (PTY) Weergave van PTY in-/ uitschakelen Zender oproepen/opslaan bij FM 134 135 135 135 Zenders opvragen/opslaan AM, LW, SW Autostore AM, LW Handmatige afstemming AM, LW, SW Cd-weergave Aanwijzingen m. b. t. de compactdisc (cd) Cd's plaatsen/verwijderen 142 142 143 144 144 144 Handmatig instellen FM Regio's Regionaalfunctie in-/uitschakelen Weergave frequentie in-/ uitschakelen 136 136 137 137 Radiotekst in - /uitschakelen Verkeersinformatie TP (Traffic Program) TP-menu activeren/verlaten TP in-/uitschakelen Automatisch volgen instellen Rechtstreekse programmering instellen/wissen MUTE-stand in-/uitschakelen TP-berichten afbreken Volume van TP-berichten 137 138 138 138 139 139 140 140 140 Nummer vooruit/achteruit springen Scan-zoekfunctie Versneld vooruit/terug Herhalen van nummers (Repeat) 145 145 145 145 Willekeurig afspelen (Random Play) Cd-instelmenu Aantal nummers weergeven Omschakelen nummer/ cd-tekst weergave 146 146 146 146 Radio FM-golfbereik inschakelen Modus FM-menu inschakelen FM-band instellen Instelmogelijkheden voor de selectie van zenders Dynamische Autostore (FM-DAS) Zenderzoekfunctie FM - DAS Scanzoekfunctie 4 133 133 133 133 133 133 134 13 Geluidsonderdrukking voor de telefoon AM-golfbereik inschakelen Modus AM-menu inschakelen AM-band instellen Instelmogelijkheden voor de selectie van de zenders Zenderzoekfunctie AM, LW, SW Scanzoekfunctie 141 141 141 141 141 141 142 Thermische beveiliging Aanwijzingen voor cd-r en cd-rw Aanwijzing m. b. t. cd's met kopieerbeveiliging 147 147 147 124 Inhoud Mp3-weergave 148 Algemene aanwijzing voor mp3 148 Een mp3/WMA-gegevensdrager maken 148 Playlist maken 149 Aantal tracks en totale looptijd weergeven Namen van cd's 156 157 Knipperende diode instellen (LED) Optimale ontvangst instellen (M/S) AUX-ingang (Aux) Volume signaaltoon (Bev) 167 167 168 168 Filterfunctie bij cd's Telefoonmodus Telefoon-gebruiksmodus oproepen Mobiele telefoon reeds verbonden Mobiele telefoon wordt net verbonden Mobiele telefoon nog niet verbonden 158 159 160 160 160 160 Mp3-cd's plaatsen/verwijderen Omschakelen map/playlist Nummer vooruit/achteruit springen 150 151 151 Servicemenu Servicemenu oproepen/ verlaten Reset cd-wisselaar Bluetooth module reset Resetactivering apparaat 169 169 169 169 169 Naar andere map/playlist gaan Scan-zoekfunctie 151 151 Versneld vooruit/terug 152 Willekeurig afspelen (Random Play) 152 Herhalen van nummers (Repeat) 152 Mobiele telefoon verbinden Automatisch verbinden 161 162 Inbouw van de microfoon Aansluiten van de microfoon op de Grand Prix Toelichting RDS-SYSTEEM Niveau DAS Seek Qual. 170 171 175 175 175 Nummer kiezen Nummer bezet 162 163 Mp3-instelmenu Naar andere map/playlist gaan Map-/playlistnaam weergeven. [. . . ] Aanwijzing: Met het oog op de grote verscheidenheid aan brandersoftware en de daarbij behorende instellingen, kunnen wij geen garantie geven op de weergave van mp3/WMA-cd's. Playlist maken Vanwege de grote hoeveelheid mp3-bestanden die op een mp3-cd kunnen worden opgeslagen, wordt een mp3-cd snel onoverzichtelijk. Deze playlist kan dan samen met de in mappen opgeslagen mp3-bestanden op de cd worden gebrand. Het apparaat herkent tijdens het inlezen van de mp3-cd de playlist (ook meerdere) en kan dan de mp3-titels in de middels de playlist vastgelegde volgorde afspelen. Hiertoe moet echter de playlistmodus zijn geactiveerd zoals omschreven in 'Omschakelen map/playlist' op pagina 151. Voor het maken van playlisten hebben wij in de testfase de gratis software WINAMP gebruikt. U kunt echter ook andere programma's voor het maken van playlists gebruiken. Aanwijzing: N. B. : Het apparaat ondersteunt uitsluitend M3U en PLS playlists die zijn samengesteld met relatieve padvermeldingen. Kijk op internet voor meer informatie over het maken van playlists. 149 Mp3-weergave Mp3-cd's plaatsen/verwijderen Plaatsen: X Druk knop in en houd deze enige tijd ingedrukt. Het apparaat trekt de mp3-cd automatisch naar binnen en begint de eerste titel in de eerste map (directory) van de cd af te spelen. Als het laatste nummer in de laatste map van de mp3-cd is afgespeeld, begint het toestel automatisch weer van voren af aan. Als het apparaat de laatste keer op cd-wisselaar / AUX is gezet, zet dit dan nu met de multifunctionele knop terug naar mp3-weergave. de compactdisc (cd)' op pagina 144 · 'Thermische beveiliging' op pagina 147 Uitwerpen: X Druk knop in en houd deze enige tijd ingedrukt. Het display klapt vervolgens omlaag en de mp3 cd-opening wordt zichtbaar. X Klap het display vervolgens weer naar boven. GGevaar voor ongevallen Uit veiligheidsoogpunt mag het frontje tijdens het rijden niet geopend blijven. N. B. : Als u de radio uitschakelt, wordt de mp3-cd niet uitgeworpen; deze blijft in de cd-opening. 150 Mp3-weergave Omschakelen map/playlist Wanneer de ingevoerde mp3-cd playlisten bevat, kan worden omgeschakeld tussen mapweergave en playlistweergave. Aanwijzing: De multifunctionele knop verschijnt alleen wanneer de ingevoerde mp3-cd daadwerkelijk playlists bevat. Naar andere map/playlist gaan X X Nummer vooruit/achteruit springen X Druk op de rechter draaiknop . playlistnamen weergegeven op het display. Door op de multifunctionele knop te drukken, selecteert u tussen Folder Mode en Playlist Mode. Folder Mode X · In de mapweergave kunnen alle op de mp3-cd aanwezige mp3-titels worden afgespeeld. · Playlist Mode Draai de rechter draaiknop naar rechts/links. Als u de rechter draaiknop verder draait, kunt u verscheidene nummers in voorwaartse of achterwaartse richting overslaan. playlist bereikt, wisselt het apparaat automatisch naar de eerste titel van de map resp. Analoog vindt eveneens een wisseling plaats van het eerste naar het laatste nummer. Wanneer de titel bij de titelsprong langer dan 10 seconden is afgespeeld, springt de cd-speler terug naar het begin van het nummer. Scan-zoekfunctie X Als u op de multifunctionele knop drukt, wordt de scan-zoekfunctie geactiveerd. In de playlistweergave kunnen alleen de in de verschillende playlists opgeslagen mp3-titels worden afgespeeld. [. . . ] Loudness Zorgt door een versterking van de hoge en lage tonen voor een beter klankbeeld bij laag volume. M3U Door het apparaat ondersteund formaat voor playlists. Playlist Afspeellijst Een bestand dat samen met de mp3-bestanden op een cd wordt opgeslagen. PLS Door het apparaat ondersteund formaat voor playlists. 177 Terminologielijst PTY-Kennung (Program Type-Kennung) Klassificering die een zender op basis van het uitgezonden programma afgeeft. Radiotext Extra informatie die door sommige FMzenders via RDS wordt uitgezonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER GRAND PRIX 7990

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER GRAND PRIX 7990 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag