Gebruiksaanwijzing BEABA MINICALL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEABA MINICALL. Wij hopen dat dit BEABA MINICALL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEABA MINICALL te teleladen.


BEABA MINICALL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3454 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEABA MINICALL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ONTVANGER • Voeding via 230V/9V-transformator (bijgeleverd) of met 4 LR03 (AAA) batterijen voor mobiel gebruik in huis. € Wordt ingeschakeld door de aan/uit-knop naar beneden te draaien (6). [. . . ] De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur voor het gebruik van de Babycall I is 28°C. € Het apparaat mag uitsluitend met de 9V DC 300 mA adapters gebruikt worden. • DE APPARATEN MOGEN NOOIT GEDEMONTEERD OF IN WATER ONDERGEDOMPELD WORDEN. € Probeer nooit de lege batterijen te openen en gooi ze nooit in vuur of water. € Bij onweer moet de Babycall I worden uitgeschakeld en moeten de adapters uit het stopcontact worden gehaald. 15 c f e Zender a Aan/uit-knop b Power indicator c Aansluiting voor 230V / 9V adapter (ZLVS)* d Soepele antenne Ontvanger e Power indicator f Aan/uit-knop en volumeknop g Aansluiting voor 230V / 9V adapter (ZLVS)* h Soepele antenne * Zeer lage veiligheidsspanning Een conformiteitsverklaring met betrekking tot de richtlijn R&TTE 99/05/CE is op aanvraag verkrijgbaar bij BEABA 14 ZEER BELANGRIJK - VEILIGHEID bewaking van het kind door een volwassene. • Houd de adapters van de zender en de ontvanger buiten het bereik van kinderen. € Babycall I mag in geen geval worden beschouwd als vervanging voor een actieve • Het apparaat moet altijd uitgeschakeld worden door de adapter uit het stopcontact te halen. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die schuilen in elektrische apparaten. [. . . ] Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen moet dit product gescheiden van al het ander afval worden ingezameld, zodat het op een verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Voor meet informatie over uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEABA MINICALL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEABA MINICALL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag