Gebruiksaanwijzing BASETECH BT-1629563

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BASETECH BT-1629563. Wij hopen dat dit BASETECH BT-1629563 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BASETECH BT-1629563 te teleladen.


BASETECH BT-1629563 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (477 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BASETECH BT-1629563

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebruik van het apparaat in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven of bij gebruik onder vergelijkbare omstandigheden. Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. [. . . ] € Neem het apparaat nooit met natte handen of als het op een nat oppervlak staat in gebruik. € Gebruik het apparaat niet in de buurt van gassen of brandbare stoffen zoals alcohol, insecticiden, benzine, etc. Laat het apparaat in geval van storingen alleen door gekwalificeerde vaklieden repareren. Kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die persoon aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat gebruikt moet worden. € Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat gaan spelen. € Gebruik het apparaat niet als het op de grond is gevallen of schade zichtbaar is. € Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat. € Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel. € Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel. B) Batterijen / Accu’s • Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen / accu’s. € De batterijen / accu’s dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen / accu’s kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen / accu’s aan te pakken. 42 • Batterijen / accu’s moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen / accu’s niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken. • Alle batterijen / accu’s dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen / accu’s in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat. Installatie • Kies een geschikte plaats om het product neer te zetten. € Schroef de beide adapters met de wijzers van de klok mee op de uiteinden van de luchtafvoerslang. De raamdoorvoer is alleen geschikt voor schuiframen (horizontaal + verticaal). de lengte van de raamdoorvoer bedraagt minimaal 67 , 5 cm en maximaal 123 cm. • Maak de luchtafvoerslangadapter (5) vast aan de achterkant van het product. [. . . ] € Gebruik een droog, pluisvrij doekje om het product mee schoon te maken. De temperatuur van de ruimte is lager dan de temperatuur die voor de koelmodus is ingesteld. Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak, Dit geluid is normaal 16. Verwijdering a) Product Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BASETECH BT-1629563

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BASETECH BT-1629563 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag