Gebruiksaanwijzing B&W LCR3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing B&W LCR3. Wij hopen dat dit B&W LCR3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing B&W LCR3 te teleladen.


B&W LCR3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3284 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   B&W LCR3 BROCHURE (134 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding B&W LCR3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd daarom tenminste 10 cm afstand tussen de luidspreker en de muur erachter: alleen dan kan de poort correct werken. plak de vier meegeleverde zelfklevende rubber voetjes op de onderkant van de luidspreker. Deze geven een zekere mechanische isolatie zodat trillingen van de luidspreker niet worden doorgegeven. Dit is vooral belangrijk als de luidspreker bovenop een relatief zwakke TV-behuizing wordt geplaatst. [. . . ] Voor een nauwkeurige geluidslokalisatie plaatst u de luidsprekers op of net iets boven oorhoogte en richt u ze op het luistergebied (figuur 3). de geluidsbronlokalisatie van de zij- en achterluidsprekers is echter nooit zo nauwkeurig als van de voorluidsprekers. Een geluidsbeeld tussen de luidsprekers wordt goed opgebouwd door langer aanhoudende tonen. Maar scherpe en percussieve klanken zullen vaker meer uit de afzonderlijke luidsprekers lijken te komen. Het is verder moeilijk om voor meerdere rijen luisteraars een perfecte Wanneer u eventueel in de toekomst de luidspreker(s) moet vervoeren, komt de originele verpakking uitstekend van pas. In de doos vindt u behalve deze gebruiksaanwijzing: · Mocht u aanspraak menen te kunnen maken op garantie, ga dan als volgt te werk: 1 Wordt de apparatuur gebruikt in het land van aankoop, neem dan contact op met de erkende B&W dealer waar u de apparatuur gekocht heeft. De verticale opstelling heeft echter in de meeste gevallen de voorkeur vanwege de betere horizontale spreiding. Dit geeft namelijk een veel stabieler geluidsbeeld over een groter luistergebied. Voor een meer diffuse weergave plaatst u de luidsprekers hoger en richt u ze langs de zij- of achtermuur (figuur 4). Stereo Weergave (figuur 5) Plaats de luidsprekers zodanig dat de hoogeenheid zich op oorhoogte bevindt. Om te beginnen moet u op de volgende zaken letten: · De luidsprekers en de luisterpositie moeten ongeveer de hoekpunten vormen van een gelijkzijdige driehoek. De luidsprekers moeten wel op tenminste 1, 5 m afstand van elkaar staan, anders is geen echte stereoweergave mogelijk. Als de luidsprekers te dicht bij een muur staan, wordt het laag meer versterkt dan de middenfrequenties: dat veroorzaakt een `boemend' geluid. De luidsprekers moeten daarom rondom vrij staan en op tenminste 0, 5 m van de muur. Gebruik tussen versterker en luidsprekers kabels met een zo laag mogelijke serieweerstand (het liefst minder dan 0, 2 ohm heen en terug). De kabel naar de hoogeenheid moet bovendien ook een lage inductie hebben anders wordt het hoog verzwakt. Uw B&W-leverancier kan u hierbij adviseren: de beste kabel hangt namelijk af van de te gebruiken lengte. Home Cinema In de gebruiksaanwijzing van uw decoder vindt u hoe u de correcte niveaus en vertragingstijden voor alle luidsprekers kunt instellen. Kontroleer deze instellingen en regel ze zonodig bij om een zo goed mogelijk gemiddelde te krijgen op alle luisterposities. Het geluidsniveau van de surround-luidsprekers zal in het algemeen onopvallend zijn, met uitzondering van speciale effecten. Plaats de voorluidsprekers op zodanig afstand van elkaar dat de akoestische beeldgrootte overeenkomt met dat van het beeldscherm. Voor een zo vloeiend mogelijke geluidsovergang van links naar rechts kunt u de linker en rechter luidspreker iets naar binnen richten (dus schuin naar het midden). [. . . ] Laat het toestel ongeveer 15 minuten staan, doe dan de netsteker in de kontaktdoos en schakel het apparaat weer in. Is het probleem niet opgelost, probeer dan om de luidspreker een beetje naar voren of achteren te bewegen of hem iets verder van de TV te plaatsen tot het beeld weer goed is. Vanwege het sterkere magneetveld aan de voorzijde van de luidsprekers adviseren we u om erg gevoelige zaken (zoals floppy disks, audio- en videobanden, credit cards, etc. Voordat u de grille gaat schoonmaken, moet u deze eerst van de luidspreker afhalen: trek hem daarvoor voorzichtig aan de randen naar voren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING B&W LCR3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding B&W LCR3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag