Gebruiksaanwijzing ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P. Wij hopen dat dit ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P te teleladen.


ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10331 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P (8143 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU8435 Eerste editie Juli 2013 Notebook e-Manual UX301 Serie Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] 65 Systeem in slaapstand Met deze optie kunt u de volgende slaapstanden in- of uitschakelen: Instant On (Onmiddellijk Aan) Deze modus is standaard ingeschakeld op uw notebook. Hiermee kan het systeem terugkeren naar de laatste bedrijfsstatus, zelfs nadat uw notebook naar de slaapstand is gegaan. Verplaats deze schuifregelaar om te schakelen tussen Instant On (Onmiddellijk Aan) of Long Standby Time (Lange Standbytijd). 66 Gebruikershandleiding notebook PC-E Long Standby Time (Lange Stand-bytijd) Met deze modus kunt u de levensduur van de batterij van uw notebook verlengen. Wanneer dit is ingeschakeld, keert de notebook terug naar de laatste bedrijfsstatus in maar liefst zeven seconden, vier uur nadat het toestel naar de diepe slaapmodus is gegaan. Gebruikershandleiding notebook PC-E 67 68 Gebruikershandleiding notebook PC-E Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) Gebruikershandleiding notebook PC-E 69 POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) De POST is een reeks door software bestuurde diagnostische tests die worden uitgevoerd als u de notebook inschakelt of herstart. De software die de POST bestuurt, is als vast onderdeel van de architectuur van de notebook geïnstalleerd. POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen Tijdens POST kunt u de BIOS-instellingen bereiken of opties voor probleemoplossing uitvoeren met de functietoetsen van de notebook. BIOS Het BIOS (Basic Input and Output System) bevat instellingen voor de systeemhardware die nodig zijn om uw notebook te starten. De standaardinstellingen van het BIOS gelden voor de meeste omstandigheden van uw notebook. Verander de standaardinstellingen van het BIOS niet behalve onder de volgende omstandigheden: • Tijdens het opstarten van het systeem verschijnt een foutbericht op het scherm waarin wordt gevraagd om de BIOS-setup uit te voeren. U hebt een nieuw onderdeel aan het systeem toegevoegd waarvoor nieuwe BIOS-instellingen of wijzigingen nodig zijn. WAARSCHUWING: Onjuiste BIOS-instellingen kunnen instabiliteit of problemen bij het opstarten veroorzaken. We raden sterk aan om de BIOS-instellingen alleen met behulp van getraind onderhoudspersoneel te wijzigen. Boot (Opstarten) In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit. 72 Gebruikershandleiding notebook PC-E Security (Beveiliging) Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de USB-interface. OPMERKING: • Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw notebook gaat. Als u een Administrator Password (beheerderswachtwoord) instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent. Geef een wachtwoord op en druk op Typ het wachtwoord opnieuw en druk op . Laat het veld Create New Password (Nieuw wachtwoord maken) leeg en druk op . [. . . ] Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp. Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus 1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS ZENBOOK UX301LA-C4003P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag