Gebruiksaanwijzing ASUS ZENBOOK 3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS ZENBOOK 3. Wij hopen dat dit ASUS ZENBOOK 3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS ZENBOOK 3 te teleladen.


ASUS ZENBOOK 3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5344 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS ZENBOOK 3 (5208 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS ZENBOOK 3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU11633 Eerste editie Juni 2016 e-Handleiding Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] U hebt een nieuw onderdeel aan het systeem toegevoegd waarvoor nieuwe BIOS-instellingen of wijzigingen nodig zijn. WAARSCHUWING: Onjuiste BIOS-instellingen kunnen instabiliteit of problemen bij het opstarten veroorzaken. We raden sterk aan om de BIOS-instellingen alleen met behulp van getraind onderhoudspersoneel te wijzigen. Boot (Opstarten) In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit. 62 Gebruikershandleiding notebook PC-E Security (Beveiliging) Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de USB-interface. OPMERKING: • Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw notebook gaat. Als u een Administrator Password (beheerderswachtwoord) instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent. Geef een wachtwoord op en druk op Typ het wachtwoord opnieuw en druk op . Laat het veld Create New Password (Nieuw wachtwoord maken) leeg en druk op . Klik op Yes (Ja) in het bevestigingsvak en druk op 64 Gebruikershandleiding notebook PC-E I/O Interface Security (beveiliging) In het menu Security (Beveiliging) kunt u de I/O Interface Security openen om interfacefuncties van uw notebook te ver- or ontgrendelen. Gebruikershandleiding notebook PC-E 65 USB-interfacebeveiliging Via de I/O Interface-beveiliging kunt u ook de USB Interfacebeveiliging openen om poorten en apparaten te vergrendelen of ontgrendelen. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op Lock (Vergrendelen). OPMERKING: Het instellen van de USB Interface op Lock (Vergrendelen) vergrendelt en verbertt ook de External Ports (Externe poorten) en andere apparaten die zijn opgenomen onder USB Interface Security. 66 Gebruikershandleiding notebook PC-E Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen) In het menu Security (Beveiliging) kunt u Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen) gebruiken om de toegang tot de harde schijf met een wachtwoord te beveiligen. Klik op het scherm Security (Beveiliging) om Set Master Password (Masterwachtwoord instellen) Voer een wachtwoord in en druk op . Gebruikershandleiding notebook PC-E 67 Save & Exit (Opslaan en eindigen) Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) voordat u het BIOS verlaat. 70 Gebruikershandleiding notebook PC-E Uw systeem herstellen Door het gebruik van herstelopties op uw notebook kunt u het systeem herstellen naar zijn originele status of kunt u de instellingen gewoon vernieuwen om de prestaties te helpen verbeteren. € • Maak een back-up van al uw gegevensbestanden voordat u enige hersteloptie uitvoer op uw notebook. Noteer belangrijke aangepaste instellingen, zoals netwerkinstellingen, gebruikersnamen en wachtwoorden om gegevensverlies te voorkomen. Controleer of uw notebook is aangesloten op een stroombron voordat u dit systeem opnieuw instelt. [. . . ] REACH In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://csr. Productmededeling Macrovision Corporation In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes, tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation. Preventie van gehoorverlies Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS ZENBOOK 3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS ZENBOOK 3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag