Gebruiksaanwijzing ASUS X75A-TY253H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS X75A-TY253H. Wij hopen dat dit ASUS X75A-TY253H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS X75A-TY253H te teleladen.


ASUS X75A-TY253H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6522 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS X75A-TY253H (6777 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS X75A-TY253H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Service en ondersteuning Bezoek onze meertalige website op http://support. asus. com  DU7495_Win8_User_Guide. indd 3 8/16/12 5:24:44 PM Inhoud Over deze gebruikershandleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pictogrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het omvat ook de volgende functies die u kunt gebruiken terwijl u werkt op uw notebook. Startscherm Het startscherm verschijnt na het aanmelden bij uw gebruikersaccount. Dit helpt u bij het organiseren van alle programma's en toepassingen die u nodig hebt op één plaats. Live tiles Gebruikersaccount Knop in-/uitzoomen voor Live tiles Windows®-apps Deze groep toepassingen kan worden aangepast om één centrum te bieden voor het werken en spelen op uw notebook. Elke toepassing staat voor een specifieke functie die u kunt gebruiken en delen via netwerkverbindingen. BELANGRIJK!er is een schermresolutie 1024 x 768 pixels of hoger nodig voor het uitvoeren van een Metro-app. OPMERKING: voor sommige apps moet is zich aanmelden bij uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.  DU7495_Win8_User_Guide. indd 9 8/16/12 5:24:49 PM Hotspots Via hotspots op het scherm kunt u programma's starten en de instellingen van uw notebook openen. De functies in deze hotspots kunnen worden geactiveerd via de aanraaktoetsen. Hotspots op een gestarte app Hotspot linkerbovenhoek Actie (1) Beweeg uw muisaanwijzer en klik vervolgens op de miniatuur van de recente app om terug te keren naar die app. (2) Als u meer dan één app hebt gestart, schuift u omlaag om alle gestarte apps weer te geven. Beweeg uw muisaanwijzer en klik vervolgens op de miniatuur van het startscherm om terug te keren naar het startscherm. Beweeg uw muisaanwijzer om de Charm bar (Emoticonbalk) te starten. linkerbenedenhoek bovenzijde rechterhoek boven en onder 10 DU7495_Win8_User_Guide. indd 10 8/16/12 5:24:53 PM Hotspots op het startscherm Hotspot linkerbovenhoek Actie (1) Beweeg uw muisaanwijzer en klik vervolgens op de miniatuur van de recente app om terug te keren naar die app. U hoeft dus alleen op enter te drukken. 13 DU7495_Win8_User_Guide. indd 13 8/16/12 5:24:56 PM Apps toevoegen aan het startscherm 1. Plaats de muisaanwijzer boven de app dit u wilt toevoegen aan het startscherm. 2. Klik met de rechtermuisknop op de app om de instellingen te activeren. 3. Klik op het pictogram . 14 DU7495_Win8_User_Guide. indd 14 8/16/12 5:24:57 PM Charm bar (Emoticonbalk) De Charm bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassingen kunt delen en snelle toegang kunt krijgen om de instellingen van uw notebook aan te passen. Charm Bar (Emoticonbalk) De Charm bar (Emoticonbalk) starten OPMERKING: wanneer de Charm bar (Emoticonbalk) wordt opgeroepen, verschijnt deze aanvankelijk als een set witte pictogrammen. De bovenstaande afbeelding toont u hoe de emoticonbalk eruitziet nadat deze is geactiveerd. Gebruik de aanraaktoetsen of het toetsenbord van uw notebook om de emoticonbalk te starten. Beweeg uw muisaanwijzer over de hoek rechts- of linksboven van het scherm. Druk op Windows-toets + C. 15 DU7495_Win8_User_Guide. indd 15 8/16/12 5:24:57 PM In de Charm bar (Emoticonbalk) Search (Zoeken) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of programma's zoeken in uw notebook. Share (Delen) Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale netwerksites of e-mail. Start Met dit hulpmiddel keert het scherm terug naar het startscherm. U kunt dit ook gebruiken vanaf het startscherm om terug te keren naar een recent geopende app. Devices (Apparaten) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden openen en delen met de apparaten die op uw notebook zijn aangesloten, zoals een extern scherm of een printer. Settings (Instellingen) Met dit hulpmiddel krijgt u toegang tot de pc-instellingen van uw notebook. 16 DU7495_Win8_User_Guide. indd 16 8/16/12 5:24:59 PM Snap-functie Gebruik de functie Snap (Uitlijnen) om twee toepassingen tegelijk uit te voeren op uw notebook. Na de activering verschijnt de Snapbalk (Uitlijning) om uw scherm in twee te splitsen. BELANGRIJK!Er is een schermresolutie van minstens 1366 x 768 vereist voor het gebruik van de Snap-functie. Snap bar (Balk Uitlijning) Snap activeren Gebruik de aanraaktoetsen of het toetsenbord van uw notebook om Snap (Uitlijnen) te activeren op het scherm. 3. Zodra de aanwijzer verandert in een handpictogram, sleept u de app naar rechts of links van het weergavevenster. De eerste app wordt automatisch in het kleinere weergavegebied geplaatst. 17 DU7495_Win8_User_Guide. indd 17 8/16/12 5:25:01 PM Wifi-verbinding Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites. BELANGRIJK!De Airplane mode (Vliegtuigmodus) moet uitgeschakeld zijn om deze functie te kunnen inschakelen. De vliegtuigmodus uitschakelen Gebruik de aanraaktoetsen of het toetsenbord van uw notebook om deze modus uit te schakelen. [. . . ] Umožňuje obnovení stavu při vypnutí počítače do dvou sekund i poté, co byl notebook v režimu hlubokého spánku. Režim úspory Met deze modus zijn er langere stand-bytijden mogelijk zodat de batterij tot dertig (30) dagen of meer kan worden gebruikt. Wanneer dit is ingeschakeld, keert de notebook terug naar de laatste bedrijfsstatus in maar liefst zeven seconden, vier uur nadat het toestel naar de diepe slaapmodus is gegaan. Klik hierop om de batterijbesparingsmodus te activeren. 28 DU7495_Win8_User_Guide. indd 28 8/16/12 5:25:11 PM Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren U kunt de notebook opnieuw instellen naar de originele fabrieksinstellingen via de optie Remove everything and reinstall (Alles verwijderen en opnieuw installeren) in de pc-instellingen. Raadpleeg de onderstaande stappen om deze optie in te schakelen: BELANGRIJK!OPMERKING: het voltooien van dit proces kan even duren. 1. Start de Charm bar (emoticonbalk). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS X75A-TY253H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS X75A-TY253H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag