Gebruiksaanwijzing ASUS W90V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS W90V. Wij hopen dat dit ASUS W90V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS W90V te teleladen.


ASUS W90V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5895 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS W90V EXPRESS GATE QUICK START GUIDE (766 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS W90V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De kookplaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het bereiden van voedsel. Veilig gebruik Voor een veilig gebruik van dit apparaat mogen volwassenen en kinderen die wegens ■ ■ lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperkingen, onervarenheid of onwetendheid niet bekwaam zijn om dit apparaat te gebruiken, dat alleen doen onder toezicht van een verantwoordelijk volwassen persoon. Houd kinderen in de gaten en voorkom dat zij met het apparaat gaan spelen. Indien de olie of het vet vlam vat, blus het vuur dan nooit met water. [. . . ] Als het apparaat na het afkoelen niet werkt, neem dan contact op met de technische dienst. Pandetectie Iedere kookzone heeft een minimumlimiet voor pandetectie, die afhankelijk is van het materiaal van de pan die wordt gebruikt. Daardoor mag alleen de kookzone worden gebruikt die het meest geschikt is voor de pan. Dubbele of driedubbele kookzone Deze zones kunnen pannen van verschillende afmetingen herkennen. de bodem van de pan kan smelten en het glas van de kookplaat beschadigen. Tijdbesparing bij het koken en frituren; doordat de pan rechtstreeks wordt verwarmd. Kook- en veiligheidscontrole; de plaat levert energie of stopt de energietoevoer onmiddellijk als op de controleknop gedrukt wordt. De inductiekookzone levert geen warmte meer af als de pan wordt weggenomen, ook al wordt het apparaat voor die tijd niet uitgeschakeld. – ■ ■ Geschikte pannen Ferromagnetische pannen Uitsluitend geschikt voor inductiekoken zijn ferromagnetische pannen zoals van: ■ ■ ■ geëmailleerd staal gietijzer speciale pannen voor inductie van roestvrij staal. Kijk, om te weten of de pannen geschikt zijn, of ze worden aangetrokken door een magneet. Speciale pannen voor inductie Er bestaat een ander soort pannen speciaal voor inductie, met een geheel ferromagnetische bodem. Beignets, fruit in bierdeeg * Doorkoken zonder deksel ** Zonder deksel 8-9 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 4-5 een portie na de andere frituren 6-7 6-7 6-7 7-8 5-6 5-6 5-6 6-7 6-7 7-8 6-7 6-7 3. Een portie na de andere frituren een portie na de andere frituren 3-6 min. Kinderslot De kookplaat kan beveiligd worden tegen ongewilde inschakeling, om te voorkomen dat kinderen de kookzones kunnen inschakelen. Deactiveren: houd het symbool >D gedurende circa 4 seconden ingedrukt. Activeren: houd het symbool >D gedurende circa 4 seconden ingedrukt. Het permanente kinderslot inschakelen of uitschakelen Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgezet. activeren en deactiveren Zie paragraaf “Standaardinstellingen". Functie Powerboost Met de functie Powerboost kan het voedsel sneller verhit worden dan wanneer de kookstand Š gebruikt wordt. *URHS  *URHS  Gebruiksbeperkingen Deze functie zal beschikbaar zijn in alle kookzones zo lang de andere zone van dezelfde groep niet in werking is (zie afbeelding). De tijd wijzigen of annuleren Selecteer de kookzone en druk vervolgens tweemaal op het symbool 0. De indicators __ en r worden weergegeven Wijzig de kooktijd met de symbool 1 tot 9 of druk op 0 om de tijd te annuleren. [. . . ] * Als de indicatie blijft branden, neem dan contact op met de Technische dienst. 21 Indicator Storing Maatregel Het bedieningspaneel is vochtig of er ligt Droog de zone van het bedieningspaneel of neem het voorwerp weg. Wacht 30 seconden alvo“§ +nummer / Storing in het elektronische systeem. + nummer / ¡ + nummer Er is een interne fout in de werking opge- Sluit de kookplaat van het verdeelnet af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS W90V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS W90V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag