Gebruiksaanwijzing ASUS VW247D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VW247D. Wij hopen dat dit ASUS VW247D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VW247D te teleladen.


ASUS VW247D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1204 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VW247D (1024 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VW247D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal het apparaat niet uit de beschermende verpakking, tot het moment van de inbouw. Dit apparaat behoort tot klasse 3, volgens de norm EN 30-1-1 voor gasapparaten: apparaat ingebouwd in een meubel. dit apparaat mag alleen gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimtes. Alle werkzaamheden betreffende installatie, afstelling en aanpassing aan een ander gastype moeten worden uitgevoerd door een bekwaam installateur, waarbij alle toepasbare normen en wetgeving en de voorschriften van de lokale gas- en elektriciteitsmaatschappijen moeten worden nageleefd. [. . . ] lees de aanwijzingen en waarschuwingen omtrent de werking van gasbranders aandachtig door. Zorg ervoor dat kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het toestel blijven. Pannen die beschadigd zijn, een ongeschikte afmeting hebben, buiten de randen van de kookplaat uitkomen of niet goed geplaatst zijn kunnen ernstig letsel veroorzaken. Het gebruik van een gaskookapparaat veroorzaakt warmte, vocht en verbrandingsproducten in de ruimte waar het geïnstalleerd is. Zorg voor een goede ventilatie in de keuken, met name wanneer kookplaat aan staat: laat de natuurlijke ventilatieopeningen open of installeer een voorziening voor mechanische ventilatie (afzuigkap). Bij intensief en langdurig gebruik van het apparaat kan extra of doeltreffendere ventilatie nodig zijn: zet een raam open of verhoog het vermogen van de mechanische ventilatie. Indien een van de knoppen niet kan worden gedraaid, forceer deze niet. Telefoneer onmiddellijk de Technische Dienst, om over te gaan tot de reparatie of vervanging hiervan. Barsten of breuken in het glas brengen gevaar voor elektrische schokken met zich mee. 77 Uw nieuw apparaat Brander tot 2, 8 kW Rooster Brander tot 1, 9 kW Bedieningsknop Rooster Dualbrander met dubbele vlam tot 6 kW Bedieningsknop Deze apparaten kunnen onderling worden gecombineerd en/of met conventionele kookplaten van hetzelfde merk, waarbij het verbindingsaccessoire gebruikt wordt. 1 Op elke bedieningsknop staat de brander aangeduid die deze controleert. In de wok wordt de warmte gelijkmatiger en zachter verdeeld, met de intense warmte die deze ophoopt kan het voedsel in minder tijd bereid worden en deze vereist bovendien minder olie, waardoor dit een van de snelste en gezondste kookmethodes is. Wanneer u een wokpan gebruikt, volg de instructies van de fabrikant op. afhankelijk van het model , kan de kookplaat de onderstaande toebehoren bevatten. Om uitsluitend te gebruiken op de brander met dubbele vlam met pannen met een diameter groter dan 26 cm (braadplaten, kookpotten van aardewerk, enz. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich wanneer deze roosters niet of verkeerd gebruikt worden. Toebehoren Aanvullend rooster wok Tips bij het bereiden Brander Brander met dubbele vlam Zeer hevig Hevig Middelhoog Zacht Koken, aan de kook brengen, braden, goudbruin bakken, paella's, Aziatisch voedsel (wok). 82 Waarschuwingen voor het gebruik Onderstaande tips helpen u energie te besparen en schade vermijden aan de pannen: Gebruik pannen met een geschikte maat voor elke brander. Kook altijd met het deksel op de pan en zorg ervoor dat deze goed geplaatst is. Plaats de pan op het midden van de brander zo niet, dan kan deze omvallen. Stoot niet tegen de kookplaat aan, noch plaats hierop te hoge gewichten. Controleer voor gebruik of de roosters en de branderdeksels op de juiste wijze zijn geplaatst. [. . . ] Vermijd eveneens dat er harde of puntige voorwerpen op het glas vallen. Indien de kookplaat een glazen of aluminium paneel heeft, gebruik geen mes, schraper of dergelijke om de verbinding met het metaal te reinigen. Gebruik geen messen, schrapers of dergelijke voor het reinigen van de verbinding van het glas met de 84 sierelementen van de branders, metalen profielen noch op de glazen of aluminium panelen indien aanwezig. onderhoud Reinig onmiddellijk gemorste vloeistof , u bespaart onnodige inspanningen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VW247D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VW247D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag