Gebruiksaanwijzing ASUS VW22ATL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VW22ATL. Wij hopen dat dit ASUS VW22ATL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VW22ATL te teleladen.


ASUS VW22ATL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1626 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VW22ATL (1163 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VW22ATL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u de monitor uitschakelt door het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel los te nemen, dient u voor een normale werking 6 seconden te wachten alvorens het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel weer aan te sluiten. Gebruik altijd de door Philips meegeleverde, goedgekeurde voedingskabel. Als uw voedingskabel ontbreekt, neem dan contact op met uw lokale servicecentrum. (Zie Customer Care Consumer Information Center) Stel de LCD-monitor tijdens het gebruik niet bloot aan ernstige trillingen of mechanische schokken. [. . . ] Als u een klein tot middelgroot bedrijf bent, zult u mogelijk geen dergelijke professionele software nodig hebben voor het asset-management. Daarom biedt Philips u SmartManage Lite, een compacte versie van SmartManage. U kunt SmartManage Lite gebruiken om uw Philips-monitoren via LAN te beheren. Raadpleeg de onderstaande vergelijkingstabel en bepaal welk type het best geschikt is voor uw omgeving. Eigenschappen en voordelen SmartManage Philips SmartManage is een IT-beheersysteem om informatie te verkrijgen over het toezicht op en de controle van de veiligheid van monitors, daarover te rapporteren en om snel berichten te versturen naar monitorgebruikers. De Philips SmartManage bevat de volgende hoofdkenmerken: 1Extra beveiligingsmaatregel voor gebruikers binnen het bedrijf om hun investering veilig te stellen. 2Energiebesparing ter vermindering van het stroomverbruik en de mankracht om de monitors aan en uit te zetten. 3SmartControl biedt een extra mogelijkheid om de prestaties en instellingen van de monitors te wijzigen. 4Ingebouwde rapporten ter vermindering van mankracht voor controle/onderhoud, doorlooptijd en kosten. . U kunt een proefversie van SmartManage downloaden van http://www. altiris. com/philips U kunt ook SmartManage Lite downloaden http://www. portrait. com/dtune/phl/enu/index. html SmartManage is een software die specifiek op zakelijke omgevingen is gericht. Voor persoonlijke gebruikers is het doorgaans niet nodig SmartManage te gebruiken. Philips SmartControl II en SmartManage Lite zijn oplossingen die door Philips en Portrait Display, Inc. Menu Help %Ï %Ï %Ï Het menu Help biedt u informatie over Manual (Handleiding), Update, ID, System ID (Systeem-ID) en version (Versie). Als u technische ondersteuning vraagt, wordt automatisch een rapport gegenereerd voor de ondersteuningsdienst van Philips zodat deze zich een beeld kan vormen van uw omgeving. Raadpleeg de onderstaande tabel voor items van het submenu op basis van uw invoer. Voorbeeld van het ondersteuningsformulier dat verschijnt wanneer u klikt op "Tech. Support" (Technische ondersteuning). Koptekst tabblad Help Help Help Help Help Submenu Handleiding Update Beeldscherm-ID Systeem-ID Versie Analoge weergave Ja Ja Ja Ja Ja Digitale weergave Ja Ja Ja Ja Ja Menu Plug Ins (Invoegtoepassingen) %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï Via het menu Plug Ins (Invoegtoepassingen) kunt u meer invoegfuncties hebben, Voorbeeld voor online registratie indien van toepassing. pincode diefstalbeveiliging De functies PIP en Zoning (Zonering) worden alleen ondersteund voor de modellen met video-ingang. SmartManage Lite voor Asset Management wordt alleen ondersteund als u deze toepassing hebt geactiveerd tijdens de installatie. Een persoonlijke gebruiker zal Voorbeeld voor diefstalbeveiliging deze functie niet nodig hebben. Volg de instructies op het scherm voor de functie Theft deterrence (Diefstalbeveiliging) . te wachten voordat u overschakelt naar een andere pc en uw pincode invoert. Als u uw persoonlijke pincode voor de diefstalbeveiligingsfunctie bent vergeten, kunt u "ASUS" gebruiken als universele pincode. Als u een aansluiting maakt op een pc waarop SmartControl II niet is geïnstalleerd, kunt u de diefstalbeveiligingsmodus mechanisch ontgrendelen door 10 sec. [. . . ] Hub Een universeel, serieel busapparaat dat extra aansluitingen verschaft op de Universele seriële bus. Hubs doen dienst om de USB-connectiviteit te vereenvoudigen vanuit het standpunt van de gebruiker, en robuustheid te verschaffen tegen lage kosten en zonder gecompliceerd te zijn. Hubs zijn bedradingsconcentrators, die de meerdere aansluitingskenmerken van USB mogelijk maken. Elke hub zet een enkel aansluitingspunt om tot meerdere aansluitingspunten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VW22ATL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VW22ATL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag