Gebruiksaanwijzing ASUS VW22AS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VW22AS. Wij hopen dat dit ASUS VW22AS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VW22AS te teleladen.


ASUS VW22AS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1470 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VW22AS (985 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VW22AS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u de monitor uitschakelt door het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel los te nemen, dient u voor een normale werking 6 seconden te wachten alvorens het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel weer aan te sluiten. Gebruik altijd de door Philips meegeleverde, goedgekeurde voedingskabel. Als uw voedingskabel ontbreekt, neem dan contact op met uw lokale servicecentrum. (Zie Customer Care Consumer Information Center) Stel de LCD-monitor tijdens het gebruik niet bloot aan ernstige trillingen of mechanische schokken. [. . . ] Dit zijn de mogelijke soorten black dot-defecten: Eén donkere subpixel Twee of drie naast elkaar gelegen donkere subpixels Nabijheid van pixeldefecten Omdat pixel- en subpixeldefecten van hetzelfde soort die dicht bij elkaar in de buurt zijn eerder opgemerkt kunnen worden, specificeert Philips ook de toleranties voor de nabijheid van pixeldefecten. Pixeldefecttoleranties Om voor reparatie of vervanging vanwege pixeldefecten tijdens de garantieperiode in aanmerking te komen, moet een TFT LCDpaneel in een platte beeldschermmonitor van Philips pixel- of subpixeldefecten hebben die de in de onderstaande tabellen vermelde toleranties overschrijden. HELDERE PUNTDEFECTEN MODEL 1 helder subpixel 2 heldere subpixels naast elkaar 3 heldere subpixels naast elkaar (een wit pixel) Afstand tussen twee heldere punten* Totaal aantal heldere punten van alle soorten ACCEPTABEL NIVEAU 190B9 0 0 0 0 0 ZWARTE PUNTEN MODEL 1 donkere subpixel 2 donkere subpixels naast elkaar 3 donkere subpixels naast elkaar Afstand tussen twee zwarte punten* Totaal aantal zwarte punten van alle types ACCEPTABEL NIVEAU 190B9 5 of minder 2 of minder 0 >15mm 5 of minder TOTAAL AANTAL DEFECTE PUNTEN MODEL Totaal aantal heldere punten van alle types Opmerking: ACCEPTABEL NIVEAU 190B9 5 of minder * 1 of 2 defecte subpixels naat elkaar komen overeen met 1 defect punt TERUG NAAR BOVEN · Productgegevens · PhilipsPixelDefectenbeleid · Eigenschappen en voordelen SmartManage · Philips SmartControl ll · Systeemondersteuning en -vereisten · Installatie · Starten met het gebruik · V&A SmartManage & SmartControl II (bepaalde modellen) Introductie Philips SmartManage is een geavanceerde oplossing voor gebruikers, in het bijzonder voor IT-beheerders in bedrijven/instellingen, voor het beheer van Philips-monitors als onderdeel van de moderne asset-managementomgeving. De oplossing bestaat uit drie essentiële componenten, Philips SmartManage Administrator, Philips SmartControl en Philips SmartManage Agent. Als u een klein tot middelgroot bedrijf bent, zult u mogelijk geen dergelijke professionele software nodig hebben voor het asset-management. Daarom biedt Philips u SmartManage Lite, een compacte versie van SmartManage. U kunt SmartManage Lite gebruiken om uw Philips-monitoren via LAN te beheren. Raadpleeg de onderstaande vergelijkingstabel en bepaal welk type het best geschikt is voor uw omgeving. Eigenschappen en voordelen SmartManage Philips SmartManage is een IT-beheersysteem om informatie te verkrijgen over het toezicht op en de controle van de veiligheid van monitors, daarover te rapporteren en om snel berichten te versturen naar monitorgebruikers. De Philips SmartManage bevat de volgende hoofdkenmerken: 1 . Extra beveiligingsmaatregel voor gebruikers binnen het bedrijf om hun investering veilig te stellen. 2 . Energiebesparing ter vermindering van het stroomverbruik en de mankracht om de monitors aan en uit te zetten. 3 . SmartControl biedt een extra mogelijkheid om de prestaties en instellingen van de monitors te wijzigen. 4 . Ingebouwde rapporten ter vermindering van mankracht voor controle/onderhoud, doorlooptijd en kosten. U kunt een proefversie van SmartManage downloaden van http://www. altiris. com/philips U kunt ook SmartManage Lite downloaden http://www. portrait. com/dtune/phl/enu/index. html SmartManage is een software die specifiek op zakelijke omgevingen is gericht. Voor persoonlijke gebruikers is het doorgaans niet nodig SmartManage te gebruiken. Voorbeeld voor kleurkalibratie Koptekst tabblad Kleur Kleur Kleur Kleur Kleur Submenu RGB Zwartniveau Witpunt Kleurkalibratie Weergavemodus Analoge weergave Ja Ja Ja Ja Ja Digitale weergave Ja Ja Ja Ja Ja Menu Option (Opties) %Ï %Ï %Ï In het menu Option (Optie) kunt u enkele functies activeren, zoals AutoPivot (Auto draaien), Preferences (Voorkeursinstellingen), Input Selection (Invoerselectie) en Audio Function (Audiofunctie). Raadpleeg de onderstaande tabel voor items van het submenu op basis van uw invoer. Submenu Auto draaien Voorkeursinstellingen Ingang Audio Analoge weergave Ja Ja Ja Ja Digitale weergave Ja Ja Ja Ja Koptekst tabblad Opties Opties Opties Opties De functies AutoPivot, Input en Audio zullen alleen beschikbaar zijn en worden weergegeven als het product die functies ondersteunt. Menu Help %Ï %Ï %Ï Het menu Help biedt u informatie over Manual (Handleiding), Update, ID, System ID (Systeem-ID) en version (Versie). Als u technische ondersteuning vraagt, wordt automatisch een rapport gegenereerd voor de ondersteuningsdienst van Philips zodat deze zich een beeld kan vormen van uw omgeving. Raadpleeg de onderstaande tabel voor items van het submenu op basis van uw invoer. Voorbeeld van het ondersteuningsformulier dat verschijnt wanneer u klikt op "Tech. Support" (Technische ondersteuning). Koptekst tabblad Help Help Help Help Help Submenu Handleiding Update Beeldscherm-ID Systeem-ID Versie Analoge weergave Ja Ja Ja Ja Ja Digitale weergave Ja Ja Ja Ja Ja Menu Plug Ins (Invoegtoepassingen) Voorbeeld voor online registratie pincode diefstalbeveiliging Via het menu Plug Ins (Invoegtoepassingen) kunt u meer invoegfuncties hebben, indien van toepassing. De functies PIP en Zoning (Zonering) worden alleen ondersteund voor de modellen met videoingang. SmartManage Lite voor Asset Management wordt alleen ondersteund als u deze toepassing hebt Voorbeeld voor diefstalbeveiliging geactiveerd tijdens de installatie. Volg de instructies op het scherm voor de functie Theft deterrence (Diefstalbeveiliging) . te wachten voordat u overschakelt naar een andere pc en uw pincode invoert. U kunt de wizard die bij de eerste start wordt weergegeven, activeren. %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï Koptekst tabblad Invoegtoepassingen Invoegtoepassingen Invoegtoepassingen Invoegtoepassingen Invoegtoepassingen Submenu PIP Zonering Asset-management Diefstalbeveiliging Wizard Analoge weergave Ja Ja Ja Ja Ja Digitale weergave Ja Ja Ja Ja Ja De items PIP, Zoning (Zonering), Asset Management en Theft Deterrence (Diefstalbeveiliging) zullen alleen beschikbaar zijn en worden weergegeven als het product deze functies ondersteunt. [. . . ] Hub Een universeel, serieel busapparaat dat extra aansluitingen verschaft op de Universele seriële bus. Hubs doen dienst om de USB-connectiviteit te vereenvoudigen vanuit het standpunt van de gebruiker, en robuustheid te verschaffen tegen lage kosten en zonder gecompliceerd te zijn. Hubs zijn bedradingsconcentrators, die de meerdere aansluitingskenmerken van USB mogelijk maken. Elke hub zet een enkel aansluitingspunt om tot meerdere aansluitingspunten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VW22AS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VW22AS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag