Gebruiksaanwijzing ASUS VS229HR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VS229HR. Wij hopen dat dit ASUS VS229HR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VS229HR te teleladen.


ASUS VS229HR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2199 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VS229HR (2231 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VS229HR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. AH68-02344C(Rev 0. 0) VS229HR MM-D530D PERSONAL MICRO COMPONENT SYSTEEM Gebruiksaanwijzing imagine. . . [. . . ] Het uur knippert. Het aantal uren verhogen: Het aantal uren verlagen: Als het juiste uur wordt getoond drukt u op ENTER. De minuten knipperen. Het aantal minuten verhogen: Het aantal minuten verlagen: Als de juiste tijd wordt getoond drukt u op ENTER. Er verschijnt "TIMER" in het scherm. De huidige tijd is nu ingesteld. Opmerking U kunt de tijd tonen, zelfs als u een andere functie gebruikt, door n maal op TIMER/CLOCK te drukken. In stap 3, 4 kunt u ook plaats van op het voorpaneel gebruiken in 20 De resterende tijd controleren DVD CD MP3 1 Druk op de knop REMAIN. 1 Druk op de knop REMAIN. U kunt zien hoeveel tijd er nog resteert. U schakelt dit uit door nogmaals op de knop REMAIN te drukken. De resterende speeltijd van de huidige titel of het huidige hoofdstuk controleren. Telkens wanneer u drukt op de knop REMAIN wordt de tijd als volgt weergegeven: TITLE REMAIN TIME CHAPTER REMAIN TIME ELAPSED TIME 21 Schijven afspelen NL 1 2 3 Druk op deOPEN/CLOSE knop om het schijfstation te openen. Leg er een disk in. Zorg ervoor dat het label van de disk aan de bovenkant ligt. BEDIENING Druk op de OPEN/CLOSE knop om het schijfstation te sluiten. Opmerking In het geval van gemengde schijven is de afspeelvolgorde als volgt: MP3/WMA DIVX JPEG. Afhankelijk van de inhoud van de schijf, kan het beginscherm er anders uitzien. Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet worden afgespeeld. In het geval van cd-schijven, kunt u de cijfertoetsen gebruiken om een nummer te selecteren. Drie seconden nadat u de cijfertoetsen hebt ingedrukt start het afspelen automatisch De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van DTS audio niet ondersteund. DVD audio niet ondersteund. de MP3-track die is opgenomen op de schijf. Druk tijdens het afspelen op de knop STOP om het afspelen te beindigen. Als u nmaal op deze knop drukt, wordt het bericht <PRESS PLAY> weergegeven en wordt de positie waarinwerd gestopt, opgeslagen in het geheugen. Als u op de knop voor PLAY( ) o drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de positie waarin werd gestopt. (Deze functie werkt alleen bij DVD's. ) Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt <STOP> weergegeven en als u dan opnieuw op de knop voor PLAY( ) drukt, wordt de schijf weer vanaf het begin afgespeeld. Druk tijdens het afspelen op de knop voor PAUSE om het afspelen tijdelijk te onderbreken. TU kunt het afspelen hervatten door nogmaals op de knop voor PLAY( ) te drukken. 22 Afspelen van MP3/WMA-CD's 1 Plaats vervolgens de MP3/ WMA disk. 2 Gebruik , , , in de stopstand om het album te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. Het MP3/WMA-schermmenu wordt weergegeven en het afspelen wordt gestart. WMA-DRM bestanden kunnen niet afgespeeld worden. Gebruik , om het spoor te selecteren. 3 Om naar een ander album te gaan, drukt u in de stopstand op , , , om een ander album te selecteren en daarna op ENTER. 4 Druk op de knop STOP om het afspelen te stoppen. U kunt een andere album en track selecteren door de bovenstaande stappen 2 en 3 te herhalen. Opmerking Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet worden afgespeeld. Druk op de knoppen , om het muziekbestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop ENTER/PLAY. De muziek zal worden gestart in een nieuw venster, waarin de songtitel, de artiest, het album, de tijd en een voortgangsbalk worden weergegeven. 8. U kunt de afstandsbediening of het hoofdappparaat gebruiken voor de bediening van eenvoudige afspeelfuncties zoals PLAY, PAUSE, STOP, / , / en REPEAT. Druk op de knop STOP om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op de knoppen , om het bestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk op de knop ENTER/PLAY. Druk op de knop STOP om terug te gaan naar het bovenliggende menu. Muziekcategorien Bestandsinformatie, waaronder naam van de artiest, naam van het album, titel van het nummer en het genre worden weergegeven, gebaseerd op de ID3-taginformatie bij het muziekbestand. Composer : afspelen op componist. M Zie pagina 18 voor compatibele iPods. Wat is een ID3-tag? De compatibiliteit is afhankelijk van de softwareversie van uw iPod. Dit is een tag in een MP3-bestand die informatie bevat over het bestand, zoals de titel, de artiest, het album, het jaar, het genre en een veld voor opmerkingen. 27 Naar muziek luisteren(iPod-muziek) U kunt in de iPod opgeslagen muziekbestanden afspelen door deze aan te sluiten op het microsysteem. NL 1. Sluit de iPod-dockconnector aan op de iPod-aansluiting op het microsysteem. Plaats de iPod in het dock. Uw iPod wordt automatisch ingeschakeld. 3. Druk op de knop PORT (POORT) op de afstandsbediening om de modus iPod Music (iPod-muziek) te selecteren. Als de iPod-speler is aangesloten op het microsysteem, wordt telkens wanneer u op de knop PORT drukt, overgeschakeld tussen USB IPOD IPOD MUSIC. U kunt de afstandsbediening of het hoofdappparaat gebruiken voor de bediening van eenvoudige afspeelfuncties zoals PLAY, PAUSE, STOP, / , / en REPEAT. Druk op de knop STOP om terug te gaan naar het vorige menu. M See page 18 for compatible iPods Wanneer u de functie iPod Music (iPod-muziek) gebruikt, wordt er geen video weergegeven. [. . . ] Een schijf van slechte kwaliteit kan mogelijk niet worden afgespeeld. Er verschijnt geen beeld, er wordt geen geluid weergegeven, of de disklade opent 2 tot 5 seconden later De schijf draait, maar er worden geen beelden weergegeven. De beeldkwaliteit is slecht en het beeld trilt. OVERIGE 62 Symptoom Controle/oplossing Audiotaal en ondertiteling werken niet op DVD's waarop deze functies niet beschikbaar zijn. En bij sommige schijven werken deze functies mogelijk anders. Audiotaal en ondertiteling werken niet. Menuscherm wordt niet weergegeven zelfs als de menufunctie wordt geselecteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VS229HR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VS229HR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag