Gebruiksaanwijzing ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P. Wij hopen dat dit ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P te teleladen.


ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4871 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P (2897 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU8517 Eerste editie December 2013 VivoTab Note 8 e-Manual M80T Serie Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] • • U kunt alleen de Snap-functie activeren in de liggende stand. Zorg ervoor dat de schermresolutie van uw VivoTab Note 8 is ingesteld op 1366 x 768 pixels of hoger voordat u de Snapfunctie gebruikt. Snap bar Snap (Uitlijnen) gebruiken Om Snap (Uitlijnen) te activeren via het aanraakscherm van uw VivoTab Note 8, kunt u de volgende stappen uitvoeren: 1. 2. Start de app die u wilt uitlijnen. Tik en houd het bovenste deel van de app vast en sleep het naar de linker- of rechterzijde van het scherm tot de uitlijnbalk verschijnt. Start de andere app. Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 3. 38 Verbinding maken met draadloze netwerken Wi-Fi Via de Wifi-verbinding van uw VivoTab Note 8 kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites. BELANGRIJK!Controleer of Airplane mode (Vliegtuigmodus) is uitgeschakeld voordat u de Wifi-verbinding van uw VivoTab Note 8 inschakelt. Wifi inschakelen Activeer Wifi in uw VivoTab Note 8 met de volgende stappen op het aanraakscherm. Wifi inschakelen: 1. 2. 3. 4. Activeer de Charms bar (Emoticonbalk). Tik op en tik op . Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare Wifiverbindingen. Klik op Connect (Verbinden) om de netwerkverbinding te starten. OPMERKING: u kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te activeren. 5. Als u het delen tussen uw VivoTab Note 8 en andere systemen met ondersteuning voor draadloze verbinding wilt inschakelen, tikt u op Yes (Ja). Tik op No (Nee) als u de functie voor het delen niet wilt inschakelen. 39 Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 Bluetooth Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken. BELANGRIJK!Controleer of Airplane mode (Vliegtuigmodus) is uitgeschakeld voordat u de Bluetooth-verbinding van uw VivoTab Note 8 inschakelt. Koppelen met andere Bluetooth-apparaten U moet uw VivoTab Note 8 koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdrachten mogelijk te maken. Gebruik hiervoor het aanraakscherm als volgt: 1. 2. 3. Activeer de Charms bar (Emoticonbalk). Selecteer onder PC Settings (Pc-instellingen) de optie PC & devices > Bluetooth (Pc-apparaten > Bluetooth) en verplaats vervolgens de Bluetooth-schuifregelaar naar On (Aan). 40 Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 4. Selecteer een apparaat uit de lijst. Vergelijk de code op uw VivoTab Note 8 met de code die naar het gekozen apparaat is gezonden. Als deze dezelfde zijn, tikt u op Yes (Ja) om uw VivoTab Note 8 te koppelen met het apparaat. OPMERKING: • • Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u gevraagd worden om de code voor uw VivoTab Note 8 in te voeren. Controleer of de Bluetooth-apparaten detecteerbaar zijn. Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 41 Airplane mode (Vliegtuigmodus) De Vliegtuigmodus schakelt de draadloze verbindingen uit zodat u uw VivoTab Note 8 kunt gebruiken terwijl u op het vliegtuig zit. Vliegtuigmodus inschakelen 1. 2. 3. Start de Charms bar (Emoticonbalk). Tik op en tik op . Verplaats de schuif naar rechts om de vliegtuigmodus in te schakelen Vliegtuigmodus uitschakelen 1. 2. 3. Start de Charms bar (Emoticonbalk). Tik op en tik op . Verplaats de schuif naar links om de vliegtuigmodus uit te schakelen. OPMERKING: Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw VivoTab Note 8 aan boord. 42 Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 Uw VivoTab Note 8 uitschakelen U kunt uw VivoTab Note 8 uitschakelen met een van de volgende werkwijzen: • Tik vanaf de Charms (Emoticonbalk) op op en tik vervolgens > Shut down (Uitschakelen) om normaal uit te schakelen. • Tik vanaf het aanmeldingsscherm op • Tik vanaf de bureaubladmodus en houd > Uitschakelen. Tik vervolgens op Shut down or sign out (Afsluiten of afmelden) > Shut down (Afsluiten). • Als uw VivoTab Note 8 niet reageert, houdt u de voedingsknop minstens tien (10) seconden ingedrukt tot de VivoTab Note 8 wordt uitgeschakeld. Uw VivoTab Note 8 in de slaapmodus plaatsen Om uw VivoTab Note 8 in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop. Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 43 44 Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 Hoofdstuk 4: Windows® 8. 1 herstellen Gebruikershandleiding ASUS VivoTab Note 8 45 Uw VivoTab Note 8 vernieuwen Gebruik Refresh your PC without affecting your files (Uw pc vernieuwen zonder dat dit invloed heeft op uw bestanden) als u het systeem wilt vernieuwen zonder de huidige bestanden en apps te verliezen. Uw VivoTab Note 8 vernieuwen: 1. Tik in de Charms (Emoticonbalk) op en tik vervolgens op Change PC settings (Pc-instellingen wijzigen). 2. Tik onder PC settings (Pc-instellingen) op Update and Recovery (Bijwerken en herstellen) en tik vervolgens op Recovery (Herstel). [. . . ] Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VIVOTAB NOTE 8 M80TA-DL010P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag