Gebruiksaanwijzing ASUS VIVOPC-VC60-B013K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VIVOPC-VC60-B013K. Wij hopen dat dit ASUS VIVOPC-VC60-B013K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VIVOPC-VC60-B013K te teleladen.


ASUS VIVOPC-VC60-B013K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2602 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VIVOPC-VC60-B013K (2671 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VIVOPC-VC60-B013K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Service en ondersteuning Bezoek onze meertalige website op http://support. asus. com Inhoudsopgave Over deze handleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op <F2> of <Del> tijdens POST. OPMERKING: POST (Power-On Self Test) staat voor een reeks via software beheerde diagnostische tests die worden uitgevoerd wanneer u de pc inschakelt. Vivo PC VC60-serie 21 22 Vivo PC VC60-serie Uw Vivo PC monteren 3 Uw Vivo PC installeren op een VESAcompatibel apparaat Uw Vivo PC-pakket heeft een bijgeleverde VESA-montageplaats waarmee u uw Vivo PC kunt installeren op een VESA-compatibel apparaat. Uw Vivo PC installeren op een VESA-compatibel apparaat: 1. Plaats uw Vivo PC ondersteboven op een plat en stabiel oppervlak. 2. Bevestig de twee (2) bijgeleverde 12mm schroeven in de schroefopeningen op de onderkant van uw Vivo PC. WAARSCHUWING!Maak de schroeven niet t vast omdat dit schade kan veroorzaken aan uw Vivo PC. 3. Stop de vier (4) schroeven van 8 mm in de vier (4) rubberen koppen. 24 Vivo PC VC60-serie 4. Verwijder de afdekkingen van de schroefopeningen op de achterkant van uw VESA-compatibel apparaat, als die er zijn. 5. Met de pijl van de VESA-montageplaat omhoog gericht, lijnt u de schroefopeningen uit op het VESA-compatibele apparaat. 6. Bevestig de VESA-montageplaat op het VESA-compatibele apparaat met de schroeven met de rubberen koppen. WAARSCHUWING!Span de schroeven niet te vast omdat dit schade kan veroorzaken aan uw VESA-compatibel apparaat. Vivo PC VC60-serie 25 7. Stop de schroeven die op de Vivo PC zijn bevestigd, in de montagegaten van de VESA-montageplaat en duw vervolgens de Vivo PC omlaag om deze op zijn plaat te bevestigen. Montagegaten 26 Vivo PC VC60-serie Bijlagen Veiligheidsinformatie Uw VivoPC is ontworpen en getest om te voldoen aan de nieuwste veiligheidsstandaarden van apparatuur voor informatietechnologie. Om uw veiligheid te garanderen is het belangrijk dat u de volgende veiligheidsaanwijzingen leest. Uw systeem instellen • Lees en volg alle instructies in de documentatie voordat u uw systeem gebruikt. • Gebruik dit product niet in de buurt van water of een warmtebron. • Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0˚C (32°F) en 35˚C (95˚F). • Als u een verlengkabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de apparaten die op de verlengkabel zijn aangesloten, dit ampèrevermogen niet overschrijden. Onderhoud tijdens gebruik • Stap niet op het voedingssnoer en plaats daar niets op. • Zorg dat u geen water of andere vloeistoffen op uw systeem lekt. • Wanneer het systeem is uitgeschakeld, blijft een kleine hoeveelheid elektrische stroom actief. Trek de kabel altijd uit het stopcontact voordat u het systeem reinigt. • Als u de volgende technische problemen ondervindt bij het product, koppel dan de voedingskabel los en neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of met uw verkoper. –  systeem werkt niet correct, zelfs als u de Het gebruiksrichtlijnen volgt. – De systeemprestaties wijzigen. 28 Vivo PC VC60-serie Waarschuwing lithium-ion batterij VOORZICHTIG: Gevaar van explosie als de batterij onjuist wordt geplaatst. Alleen met hetzelfde of equivalente type die door de fabrikant wordt aangeraden, vervangen. Werp gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant weg. NIET DEMONTEREN De garantie is niet van toepassing op producten die door de gebruiker werden gedemonteerd Gooi de VivoPC NIET bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van elektronica. Vivo PC VC60-serie 29 Wettelijke verklaringen REACH Wij publiceerden, met naleving van het regulerend kaderwerk van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van chemische stoffen), op de ASUS REACH-website op http://csr. asus. com/ english/REACH. htm, de chemische substanties in onze producten. ASUS-diensten voor recycling/terugname De recyling- en terugnameprogramma’s van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven in het leveren van oplossingen voor u om onze producten, batterijen en andere componenten, evenals het verpakkingsmateriaal, op een verantwoorde manier te recyclen. [. . . ] 21-23, 40880 RATINGEN, in Europa GERMANY 36 Vivo PC VC60-serie DECLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) Responsible Party Name: Address: Phone/Fax No: Asus Computer International 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539. (510)739-3777/(510)608-4555 hereby declares that the product Product Name : VivoPC Model Number : VC60, VC60V Conforms to the following specifications: FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators Supplementary Information: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VIVOPC-VC60-B013K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VIVOPC-VC60-B013K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag