Gebruiksaanwijzing ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H. Wij hopen dat dit ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H te teleladen.


ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13191 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H (10007 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Notebook e-Manual DU8134 Eerste editie April 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] 76 Gebruikershandleiding notebook PC-E Modus Performance (Prestaties) Gebruik deze modus wanneer u krachtige activiteiten uitvoert, zoals het spelen van games of het uitvoeren van bedrijfspresentaties met uw notebook. Modus Battery Saving (Batterijbesparing) Deze modus verlengt de levensduur van de notebookbatterij terwijl deze is aangesloten op de voedingsadapter of wanneer alleen op batterij wordt gewerkt. Gebruikershandleiding notebook PC-E 77 Okamžité zapnutí Bespaar batterijvermogen terwijl uw notebook in de diepe slaapmodus is (Deep S3) met behulp van Instant On (Onmiddellijk aan). Režim úspory Met deze modus zijn er langere stand-bytijden mogelijk zodat de batterij tot dertig (30) dagen of meer kan worden gebruikt. Wanneer dit is ingeschakeld, keert de notebook terug naar de laatste bedrijfsstatus in maar liefst zeven seconden, vier uur nadat het toestel naar de diepe slaapmodus is gegaan. 78 Gebruikershandleiding notebook PC-E ASUS VivoBook App Launcher Deze notebook wordt geleverd met de onmiddellijke functies van ASUS VivoBook waarmee u met één tik toegang krijgt tot de verschillende Windows® 8-instellingen en ASUS-apps die bij uw notebook zijn geleverd. ASUS VivoBook App Launcher knop Sluiten knop Minimaliseren ASUS-apps Gebruikershandleiding notebook PC-E 79 Audiowizard Met de audiowizard kunt u de geluidsmodi van uw notebook aanpassen voor een zuiverdere audio-uitvoer die past bij de huidige gebruiksscenario's. Tik in het venster Audiowizard op de geluidsmodus die u wilt activeren. OPMERKING: Tik op OFF (UIT) als u een van geluidsmodi die u eerder hebt opgeslagen, wilt deactiveren. Gebruikershandleiding notebook PC-E 80 Power4Gear Met de Power4Gear app in de ASUS VivoBook App Launcher kunt u snel schakelen tussen twee energiebesparingsopties: Performance (Besparen op prestaties) of op Battery Saving (batterijvermogen). OPMERKING: Meer details over Power4Gear, vindt in het deel Power4Gear Hybrid in deze handleiding. Verplaats deze schakelaar naar links of rechts om de batterijspaarstand uit of in te schakelen. Laadstatus batterij Splendid Tik op deze app om het venster ASUS Splendid Video Enhancement Technology te starten en te schakelen tussen de kleurverbeteringsmodi van het scherm. gamma Correction (Gammacorrectie) , Vivid Mode (Levendige modus) , Theater Mode (Bioscoopmodus) , Soft Mode (Zachte modus) , My Profile (Mijn profiel) en Normal (Normaal). Gebruikershandleiding notebook PC-E 81 Systeeminformatie Deze app biedt een overzicht van de systeeminformatie van uw notebook op het vlak van opslag en geheugenruimte. U kunt ook op deze app tikken om onmiddellijk toegang te krijgen tot de Windows® 8-systeeminstellingen van uw notebook vanaf de ASUS VivoBook App Launcher. zelfstudie Start de Windows® 8-gids en ASUS Smart Gesture-video's door te tikken op de pictogrammen in de zelfstudie-app. 82 Gebruikershandleiding notebook PC-E Touchpad Met deze app kunt u de touchpad van uw notebook activeren of deactiveren zodat u het toetsenbord gemakkelijker kunt gebruiken. Verplaats deze schakelaar naar links of rechts om te schakelen tussen OFF (UIT) en ON (AAN). Gebruikershandleiding notebook PC-E 83 ASUS Cloud Tik op deze app om de startpagina van de ASUS Cloud Services te starten en snel toegang te krijgen tot de volgende op cloud gebaseerde apps: ASUS-webopslag en Live update Startpagina ASUS Cloud Services 84 Gebruikershandleiding notebook PC-E Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) Gebruikershandleiding notebook PC-E 85 POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) De POST is een reeks door software bestuurde diagnostische tests die worden uitgevoerd als u de notebook inschakelt of herstart. De software die de POST bestuurt, is als vast onderdeel van de architectuur van de notebook geïnstalleerd. POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen Tijdens POST kunt u de BIOS-instellingen bereiken of opties voor probleemoplossing uitvoeren met de functietoetsen van de notebook. [. . . ] Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp. Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus 1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VIVOBOOK SERIE TOUCH S551LB-CJ158H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag