Gebruiksaanwijzing ASUS VH162D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VH162D. Wij hopen dat dit ASUS VH162D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VH162D te teleladen.


ASUS VH162D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2082 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VH162D (5434 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VH162D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S De afstand tussen de bovenzijde van de kookplaat en de bovenzijde van de vaatwasmachine moet bedragen. Belangrijke opmerkingen S De veiligheid gedurende het gebruik wordt alleen gegarandeerd indien de installatie correct werd uitgevoerd in technisch opzicht en overeenkomstig deze montage-instructies. De schade veroorzaakt door een ongeschikte montage zijn verantwoordelijkheid van de installateur. S De aansluiting van het toestel mag enkel uitgevoerd worden door een erkend gespecialiseerd vakman. [. . . ] Als zich vocht tussen de bodem van de pan en de kookzone bevindt, kan dit dampdruk veroorzaken. Sluit het apparaat van het verdeelnet af indien de kookplaat stuk of gebarsten is. De kookzone verwarmt, maar de visuele indicatie werkt niet Gevaar voor brandwonden!Als de kookplaat automatisch uitgaat en niet kan worden gebruikt, kan hij op een later tijdstip alsnog vanzelf aan gaan. om dit te voorkomen moet de kookplaat van de stroom worden afgesloten. Plaats geen metalen voorwerpen op de inductieplaat Gevaar voor brandwonden!Laat geen messen, vorken, lepels, deksels of andere metalen voorwerpen op de kookplaat liggen; deze kunnen heel snel heet worden. Als er harde of scherpe voorwerpen op de kookplaat vallen, kan dit de plaat beschadigen. aluminiumfolie en plastic bakken smelten als ze op een hete kookzone gelegd worden. ? ? ? ? Algemeen overzicht In de onderstaande tabel vindt u de meest voorkomende vormen van schade: Schade Vlekken Krassen Oorzaak Gemorst voedsel Ongeschikte reinigingsproducten Zout, suiker en zand Ruwe bodems van pannen kunnen krassen op de vitroceramische plaat veroorzaken Maatregel Verwijder gemorst voedsel onmiddellijk met een glasschraper. 33 Schade Verkleuringen Afbladderingen Oorzaak Ongeschikte reinigingsproducten Aanraking van de pannen Maatregel Gebruik reinigingsproducten die geschikt zijn voor kookplaten. ? Aanwijzingen De instellingen wijzigen niet als er verschillende symbolen tegelijk aangeraakt worden. hierdoor kan de programmeerzone worden gereinigd in geval van gemorst voedsel. ? De kookzones Kookzone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met de geschikte maat. De zone wordt automatisch ingeschakeld als een pan gebruikt wordt waarvan de bodem dezelfde maat heeft als de buitenste zone. Gebruik enkel pannen die geschikt zijn voor koken op inductie, zie hoofdstuk ?Geschikte pannen". Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft ?/?, branden zo lang de kookzone warm is. als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone uitgeschakeld is , verschijnen afwisselend de indicator ?/?35 Programmeren van de kookplaat In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden afgesteld. In de tabel staan de kookstanden en de bereidingstijden voor verschillende gerechten vermeld. In- en uitschakelen van de kookplaat De kookplaat wordt in- en uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. [. . . ] Als de indicatie voortduurt, neem dan contact op met de Technische Dienst. Normaal geluid tijdens de werking van het apparaat De technologie van het verwarmen door inductie is gebaseerd op het ontstaan van elektromagnetische velden die ervoor zorgen dat de warmte rechtstreeks op de bodem van de pan wordt voortgebracht. De pannen kunnen, afhankelijk van hun bouw, geluiden of trillingen voortbrengen, zoals hieronder worden genoemd: Een diep gezoem zoals in een transformator Dit geluid ontstaat tijdens het koken op een hoge vermogensstand. De oorzaak daarvan is de hoeveelheid energie die de kookplaat aan de pan overdraagt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VH162D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VH162D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag