Gebruiksaanwijzing ASUS VG236H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VG236H. Wij hopen dat dit ASUS VG236H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VG236H te teleladen.


ASUS VG236H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (966 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VG236H (993 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VG236H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kein Kochgefäß auf der Kochstelle oder Kochgefäß in ungeeigneter Größe Wenn kein Kochgefäß auf die ausgewählte Kochstelle gestellt wird oder das Kochgefäß aus einem ungeeigneten Material ist oder nicht die richtige Größe hat, blinkt die auf dem Anzeigefeld der Kochstelle angezeigte Kochstufe. Stellen Sie ein geeignetes Kochgefäß auf die Kochstelle, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Deshalb sollten Sie stets die Kochstelle verwenden, die sich am besten für den Durchmesser des Kochgefäßes eignet. Es ist also möglich, dass die Wärmeverteilung hier nicht gleichmäßig erfolgt. [. . . ] Deze plaat is uitgerust met een ventilator, die zich aan de onderzijde bevindt. Indien er zich onder de kookplaat een lade bevindt, mogen daar geen kleine of papieren voorwerpen in worden bewaard. Als deze namelijk worden geabsorbeerd kunnen ze de ventilator beschadigen of de koeling verslechteren. Tussen de inhoud van de lade en de inlaat van de ventilator moet een afstand van ten minste 2 cm worden aangehouden. De au-bain-marie kookvorm mag niet in direct contact komen met de bodem van de pan die met water is gevuld. – Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone kunnen kookpannen plotseling in de hoogte springen. Oorzaak Gemorst voedsel Ongeschikte reinigingsproducten Zout, suiker en zand Maatregel Als er harde of scherpe voorwerpen op de kookplaat vallen, kan dit de plaat beschadigen. aluminiumfolie en plastic bakken smelten als ze op een hete kookzone gelegd worden. – ■ ■ Algemeen overzicht In de onderstaande tabel vindt u de meest voorkomende vormen van schade: Schade Vlekken Krassen Verwijder gemorst voedsel onmiddellijk met een glasschraper. Ruwe bodems van pannen kunnen krassen op de vitroceramische plaat veroorzaken Verkleuringen Afbladderingen Ongeschikte reinigingsproducten Aanraking van de pannen Gebruik reinigingsproducten die geschikt zijn voor kookplaten. Suiker, levensmiddelen met een hoog Verwijder gemorst voedsel onmiddellijk met een glasschraper. De kookzones Kookzone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met de geschikte maat. $ Enkelvoudige kookzone Gebruik enkel pannen die geschikt zijn om te koken op inductie, zie hoofdstuk “Geschikte pannen". Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft œ/•, branden zo lang de kookzone warm is. als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone uitgeschakeld is , verschijnen afwisselend de indicator œ/• en de geselecteerde kookstand. Programmeren van de kookplaat In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden afgesteld. In de tabel staan de kookstanden en de bereidingstijden voor verschillende gerechten vermeld. Op In- en uitschakelen van de kookplaat De kookplaat wordt in- en uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. Uitschakelen: druk op het symbool % tot de indicator boven de hoofdschakelaar dooft. De indicator voor de restwarmte zal blijven branden tot de kookzones voldoende afgekoeld zijn. Aanwijzing: De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld als de kookzones langer dan 20 seconden gedoofd zijn. [. . . ] * “ knippert “§ + nummer / š + nummer / ¡ + nummer / Er is een interne fout in de werking opge”‹/”Š ”ƒ ”… ”‰ Het bedieningspaneel is vochtig of er ligt iets op. Onjuiste voedingsspanning, overschrijding Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier. De kookzone is oververhit en werd uitge- Wacht totdat het elektronische systeem voldoende is afgekoeld en —ƒ/—„ schakeld om uw kookplaat te beschermen. Als de indicatie voortduurt, neem dan contact op met de Technische Dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VG236H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VG236H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag