Gebruiksaanwijzing ASUS VB172D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS VB172D. Wij hopen dat dit ASUS VB172D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS VB172D te teleladen.


ASUS VB172D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2911 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS VB172D QUICK START GUIDE (4592 ko)
   ASUS VB172D QUICK START GUIDE (4592 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS VB172D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De garantie is alleen geldig als het apparaat gebruikt wordt voor het doel waarvoor het ontworpen is. Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik van het apparaat altijd toezicht is. Gebruik geen deksels of beschermingsbarrières voor kinderen die niet aanbevolen worden door de fabrikant van de kookplaat. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien. [. . . ] – Barsten of breuken in het glas brengen gevaar voor elektrocutie met zich mee. 11 Uw nieuwe apparaat Op bladzijde 2 staat een algemeen overzicht van uw apparaat en van het vermogen van de branders. Toebehoren Onderstaand toebehoren kan worden verkregen bij de Technische Dienst: Aanvullend rooster wok Enkel om te gebruiken voor wokbranders met pannen met holronde bodem. Het wordt aanbevolen het aanvullend rooster wok te gebruiken om de gebruiksduur van het apparaat te verlengen. simmer Cap Deksel uitsluitend bedoeld om op de minimumstand te koken. Voor het gebruik daarvan moet de Simmer Cap deksel op de deksel van de hulpbrander worden geplaatst. Aanvullend rooster koffiepot Uitsluitend te gebruiken op de hulpbrander met pannen met een diameter kleiner dan 12 cm. Wokpan De wokpan verdeelt de intense warmte op gelijkmatige wijze, zodat het voedsel sneller en met minder olie kan worden bereid. -------- Simmer Plate Dit toebehoren is ontworpen om het warmteniveau in het minimumvermogen te verlagen. Plaats het toebehoren rechtstreeks op het rooster met de conussen naar boven, nooit rechtstreeks op de brander. Code HEZ298126 Aanvullend rooster wok: rooster in gietijzer (3, 3 kW) HEZ298127 Aanvullend rooster wok: rooster in gietijzer (4 kW) HEZ298110 Aanvullend rooster wok: geëmailleerd staal (3, 34 kW) HEZ298114 Aanvullend rooster koffiepot HEZ298105 Simmer Plate HEZ298128 Simmer Cap HEZ298103 Wokpan De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich wanneer deze toebehoren niet of verkeerd gebruikt worden. Stoot niet tegen de kookplaat aan, noch plaats hierop te hoge gewichten. Gebruik geen twee branders of warmtebronnen voor één pan. Halfsnelbrander 14 cm Waarschuwingen voor het gebruik Onderstaande raadgevingen helpen u energie te besparen en schade vermijden aan de pannen: Gebruik pannen met een geschikte maat voor elke brander. 14 Reiniging en onderhoud Reiniging Wanneer het apparaat koud is, reinig het met een spons, water en zeep. Reinig na elk gebruik het oppervlak van de verschillende elementen van de brander, nadat deze is afgekoeld. ), hoe weinig ook, zetten zich vast op het oppervlak en zijn later moeilijker te verwijderen. De beweging van sommige pannen kan metaalresten achterlaten op de roosters. Reinig de branders en de roosters met zeepsop en wrijf erover met een niet-metalen borstel. Indien de roosters rubber voetjes hebben, wees voorzichtig bij het reinigen hiervan. De aanwezigheid van waterdruppels of vochtige zones bij de aanvang van het koken kan het email beschadigen. Na het reinigen en drogen van de branders, zorg dat de branderdeksels juist geplaatst zijn op de diffusor. [. . . ] Het apparaat is niet geaard, niet goed aangesloten of de aardleiding is defect. De gasstroom lijkt niet nor- De gasuitlaat is gesloten met afsluitkranen. Maal of er komt geen gas Indien het gas uit een gasfles komt, kijk dan of uit. Draai de gaskraan dicht, ventileer de ruimte en waarschuw onmiddellijk een installatietechnicus, voor controle en certificatie van de installatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS VB172D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS VB172D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag