Gebruiksaanwijzing ASUS V8170DDR SPEED SETUP POSTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS V8170DDR. Wij hopen dat dit ASUS V8170DDR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS V8170DDR te teleladen.


ASUS V8170DDR SPEED SETUP POSTER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9582 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS V8170DDR SOFTWARE INSTALLATION GUIDE (4435 ko)
   ASUS V8170DDR (1030 ko)
   ASUS V8170DDR SOFTWARE REFERENCE GUIDE (1545 ko)
   ASUS V8170DDR SOFTWARE INSTALLATION GUIDE (12250 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS V8170DDRSPEED SETUP POSTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ASUS LEVERT DEZE HANDLEIDING "ZOALS HIJ IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET GELIMITEERD TOT DE IIMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN ASUS, ZIJN DIRECTIELEDEN, BEDRIJFSLEIDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTIËLE, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE VAN VERLIES VAN WINSTEN VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK VAN GEGEVENS, WERKONDERBREKING OF ENIG ANDER GELIJKAARDIG VERLIES), ZELFS INDIEN ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE VOORTKOMENDE UIT ENIG DEFECT OF ENIGE FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF AAN DIT PRODUCT. DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN ALLEEN GELEVERD VOOR INFORMATIEF GEBRUIK, EN ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN OP ELK OGENBLIK ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING EN ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS VAN ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN VOORKOMEN, MET INBEGRIP VAN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE WORDEN BESCHREVEN. [. . . ] Klik in het Wizard apparaatstuurprogramma bijwerken op Next (Volgende). Activeer de optie Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want (Een lijst met stuurprogramma's op een specifieke locatie weergeven om het stuurprogramma van uw keuze te installeren) en klik op Next (Volgende). (Bladeren. . . ) om het dialoogvenster Install From Disk (Installeren vanaf schijf) te openen. 7 7. Voer in het tekstvak de locatie in van het bestand ASUSNV9X. INF (WIN9X-map) en klik op OK. 7. a Klik in het dialoogvenster Open (Openen) op het veld Drives (Stations) om een lijst te krijgen met de beschikbare stations en selecteer uw CD- romstation. 7. b Dubbelklik in het vak Folders (Mappen), op de map WIN9xME en selecteer het bestand ASUSNV9X. INF in het vak File name (Bestandsnaam). Klik in het venster Update Driver Warning (Waarschuwing over bijgewerkt stuurprogramma) op Yes (Ja) om het instellen van de uitgebreide ASUS-beeldschermstuurprogramma's te bevestigen. Wanneer de Setup klaar is met de installatie van alle nodige bestanden op uw computer, klikt u op Finish (Voltooien). Wanneer u terug bent in het dialoogvenster Standard Display Adapter (VGA) Properties (Eigenschappen standaard beeldschermadapter (VGA)), klikt u op Close (Sluiten). Klik opnieuw op Close (Sluiten) in het venster Display Properties (Eigenschappen voor Beeldscherm). Wanneer Setup alle nodige bestanden heeft geïnstalleerd op uw computer, wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Als we veronderstellen dat de letter van uw CD-romstation D is, typ dan D:\NT40 of klik op Browse (Bladeren) om het pad te selecteren van het beeldschermstuurprogramma voor Windows NT en klik op OK. Selecteer het geschikte model van uw ASUS VGA-kaart en klik vervolgens op OK. Wanneer u dit wordt gevraagd, bevestigt u de installatie van de beeldschermstuurprogramma's, om alle benodigde bestanden te kopiëren. Wanneer de installatie voltooid is, klik dan op Close (Sluiten) om terug te keren naar het dialoogvenster Display Properties (Eigenschappen van beeldscherm) en klik vervolgens op Apply (Toepassen). Het dialoogvenster System Settings Change (Systeeminstellingen wijzigen) wordt weergegeven. Klik op Yes (Ja) om de computer opnieuw op te starten. 12 2. 3 NVIDIA WHQL driver Het NVIDIA-referentiestuurprogramma voor Windows Hardware Quality Labs (WHQL) van Microsoft zorgt ervoor dat uw grafische videokaart compatibel is met het Windows besturingssysteem. Indien autorun ingeschakeld is, wordt het menu 2D/3D Graphics & Video Accelerator automatisch weergegeven. Indien autorun uitgeschakeld is, voer dan Setup. exe uit vanaf de hoofdmap van de bijgeleverde CD. Klik in het hoofdmenu 2D/3D Graphics & Video Accelerator op Drivers (Stuurprogramma's). Klik op de knop NVIDIA WQHL Driver Install (NVIDIA WQHL stuurprogramma installeren) in het dialoogvenster Drivers (Stuurprogramma's) om de benodigde bestanden naar uw computer te kopiëren. Wanneer Setup alle nodige bestanden heeft geïnstalleerd op uw computer, wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. [. . . ] Indien autorun ingeschakeld is, wordt het menu 2D/3D Graphics & Video Accelerator automatisch weergegeven. Indien autorun uitgeschakeld is, voer dan Setup. exe uit vanaf de hoofdmap van de bijgeleverde CD. Klik in het hoofdmenu 2D/3D Graphics & Video Accelerator op Utilities (Hulpprogramma's). Klik op de knop ASUS SmartDoctor Install (ASUS SmartDoctor installeren) in het menu Utilities (Hulpprogramma's) om de benodigde bestanden te kopiëren naar uw computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS V8170DDR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS V8170DDR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag