Gebruiksaanwijzing ASUS UL80A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS UL80A. Wij hopen dat dit ASUS UL80A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS UL80A te teleladen.


ASUS UL80A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1073 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS UL80A (1829 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS UL80A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten te minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma's de was in verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie, zodat kinderen zich heerlijk schoon voelen wanneer ze hun kleren aantrekken. · Kinderslot Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden gehouden. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd. · Gecertificeerd voor wol De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de machine wasbare wolproducten. De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung. · Eindtijd Stel een wasprogramma tot 19 uur uit in stappen van een uur. [. . . ] De buis mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn. STAP 5 De wasmachine aansluiten op de elektriciteit Steek het snoer in een stopcontact van 230 V en 50 Hz, beschermd door een zekering of installatieautomaat van 15 A. Kijk op pagina 10 voor meer informatie over de vereisten voor elektriciteit en aarding. installatie van uw wasmachine _15 WF8604FE-02613D_NL. indd 15 60-90 cm 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:09 de was doen Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is bepalen welke was u het eerste wilt doen. VOOR HET EERST WASSEN Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien zonder inhoud (dus zonder wasgoed). Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd. Vakje Vakje Vakje : Voorwasmiddel of stijfsel. : Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars. : Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van A vullen). BASISAANWIJZINGEN 1. Stop de was in de wasmachine. WAARSCHUWING Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de hand van het schema op pagina 23. · Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken. · Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine. Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het display. Druk op de knop Start/Pauze. 16_ de was doen WF8604FE-02613D_NL. indd 16 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:10 HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN 02 DE WAS DOEN 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 1 DIGITAAL GRAFISCH DISPLAY Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen. Elke fase bestaat uit een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken. · De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding, Babykatoen en Dagelijks programma. 8 SELECTIEKNOP WASOPTIES 18_ de was doen WF8604FE-02613D_NL. indd 18 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:13 9 TIJD BESPAREN: SELECTIEKNOP Druk op de knop Tijd besparen voor een minder lange wastijd. U kunt de knop selecteren voor de programma's Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding en Babykatoen. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. · Wanneer het geluid is uitgeschakeld, licht de knop Geluid uit op en wordt de indicator "Geluid uit" weergegeven op het bedieningspaneel. · Wanneer het geluid weer wordt ingeschakeld, klinkt er een zoemer en gaan de knop en de indicator "Geluid uit" op het bedieningspaneel weer uit. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld. 02 DE WAS DOEN 10 DE KNOP GELUID UIT 11 START/PAUZE: SELECTIEKNOP 12 AAN/UIT-KNOP de was doen _19 WF8604FE-02613D_NL. indd 19 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:13 de was doen Kinderslot Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewijzigd. In- en uitschakelen Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd voor ten minste 2 seconden op de knoppen Temperatuur en Spoelen. Het indicatielampje "Kinderslot licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het snoer wordt losgekoppeld. 2 SEC. " Geluid uit U kunt het geluid tijdens alle programma's uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. [. . . ] Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne onderdelen blijft staan tijdens de opslag. Selecteer het korte programma en stop bleekmiddel in het bleekmiddelvakje. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open staan zodat de trommel kan ventileren. Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst. 28_ reiniging en onderhoud van uw wasmachine WF8604FE-02613D_NL. indd 28 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18 problemen oplossen en informatiecodes CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW WASMACHINE PROBLEEM De machine wil niet starten OPLOSSING · · · · · · · · · · Controleer of de stekker in het stopcontact zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS UL80A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS UL80A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag