Gebruiksaanwijzing ASUS UF735B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS UF735B. Wij hopen dat dit ASUS UF735B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS UF735B te teleladen.


ASUS UF735B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6269 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS UF735B (4527 ko)
   ASUS UF735B QUICK START GUIDE (1127 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS UF735B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gedeelte "Problemen oplossen en foutcodes gaat met uw nieuwe wasmachine. de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine _3 WD0804Y8-02927V_NL. indd 3 2011-7-8 16:22:19 veiligheidsvoorschriften Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze Gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik en onderhoud van uw apparaat. Neem even de tijd om deze Gebruiksaanwijzing te lezen zodat u volop profijt hebt van de vele voordelen en mogelijkheden van uw wasmachine. Lees deze Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u zeker weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functionaliteit van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt bedienen. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing op een veilige plaats in de nabijheid van de wasmachine zodat u hem later nog eens kunt raadplegen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel. waarvoor het gemaakt is zoals in deze Gebruiksaanwijzing is beschreven. [. . . ] Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de bepalingen en de voorwaarden in het verkoopcontract erop naslaan. Dit product en zijn elektronische toebehoren moeten bij het afvoeren niet met ander bedrijfsafval worden gemengd. veiligheidsvoorschriften _5 WD0804Y8-02927V_NL. indd 5 2011-7-8 16:22:21 veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd. - Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel. - Het delen van de wandcontactdoos met andere toestellen, door een verdeelstopcontact, of het aansluiten van een verlengsnoer, kan tot een elektrische schok of brand leiden. - Zorg ervoor dat de spanning, frequentie en de stroomsoort hetzelfde zijn als die in de productspecificaties zijn vermeld. Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. Verwijder regelmatig alle vreemde substanties zoals stof en water met behulp van een droge doek uit de elektrische contactdozen. - Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. Steek de stekker in de juiste richting in de wandcontactdoos, zodat het snoer naar beneden loopt. - Als u de netstekker andersom in de wandcontactdoos steekt kunnen de elektrische draden binnenin het snoer worden beschadigd waardoor een elektrisch schok of brand kan ontstaan. Houdt al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen omdat het voor kinderen gevaarlijk kan zijn. - Bij het weer in het stopcontact stoppen van de stekker kan een vonk ontstaan, met als gevolg een elektrische schok of brandt. - Doet u dat wel, dan kunnen een elektrische schok, brandwonden of ander letsel. het gevolg zijn. Steek uw hand of een metalen voorwerp niet onder de wasmachine tijdens het wassen. Haal de stekker van het apparaat niet uit de wandcontactdoos door aan het snoer te trekken. Houdt de stekker altijd stevig vast en trek hem rechtstreeks uit de contactdoos. - Beschadiging van het snoer kan sluiting brand en/of een elektrische schok veroorzaken Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren, of te modificeren. - Indien het apparaat moet worden gerepareerd of geïnstalleerd, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum. - Wordt dit niet gedaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel. Als de waterslang is losgeraakt van de kraan en water over het apparaat loopt de stekker uit het stopcontact trekken. - Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. - Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. 8_ veiligheidsvoorschriften WD0804Y8-02927V_NL. indd 8 2011-7-8 16:22:21 Is de wasmachine verontreinigd door een vreemde stof zoals wasmiddel, vuil, etensresten en dergelijke, neem dan de stekker uit het stopcontact en maak de wasmachine met behulp van een zachte, vochtige, doek. - Doet u dat niet, dan kunnen verkleuring, vervorming, beschadiging of roest het gevolg zijn. [. . . ] - Hierdoor kan spontaan een explosie optreden of brand ontstaan als gevolg van de hitte door oxidatie van de olie. 10_ veiligheidsvoorschriften WD0804Y8-02927V_NL. indd 10 2011-7-8 16:22:21 Gebruik geen water uit koel- of verwarmingstoestellen. Gebruik voor de wasmachine geen natuurlijke zeep die bedoeld is voor het handen wassen. - Als deze stolt en zich in de wasmachine ophoopt, kan de wasmachine problemen veroorzaken of kunnen verkleuring, roest of onaangename geuren optreden. - Doe sokken en bh's in het wasnet en was het samen met ander wasgoed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS UF735B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS UF735B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag