Gebruiksaanwijzing ASUS U6S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS U6S. Wij hopen dat dit ASUS U6S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS U6S te teleladen.


ASUS U6S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5967 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS U6S EXPRESS GATE QUICK START GUIDE (766 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS U6S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met één knop kunnen 4 verschillende speciale droogprogramma's worden gekozen voor uitvoering van de hele wascyclus, met inbegrip van de droogcyclus. · astdroog(standaardprogramma), Drogenoplagetemperatuur, Strijkdroog, Tijdinstellen K (30-270min. ) Deze droogprogramma's kunnen ook onafhankelijk van de wasprogramma's worden gedraaid. · Kinderslot Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden gehouden. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd. · Gecertificeerdvoorwol De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de machine wasbare wolproducten. De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung. · Eindtijd U kunt een wasprogramma tot 19 uur uitstellen, in stappen van een uur. [. . . ] Lavagemain : Programme de lavage très léger, aussi délicat qu'un lavage à la main. 2 SélEcTEUR dE pROgRAMME 22_ effectuer un lavage WD8704EJ-02696P_FR. indd 22 2010-08-31 2:09:20 Rafraîchissement : Ce programme permet d'éliminer les mauvaises odeurs. Tournezlesélecteurdeprogrammepoursélectionnerlesmodesde fonctionnement suivants : (Rafraîch. rapideRafraîchissement) · Rafraîch. rapide:permetd'éliminerlesmauvaisesodeursdulinge. · Rafraîchissement:désodoriseetdésinfectelelingegrâceàuneaction rafraîchissementencoreplusintenseetunetempératureplusélevée. Séchage : permet de choisir automatiquement un type de séchage en détectant la quantité et le poids du linge. quotidien:vêtementsdetouslesjours(ex. :sous-vêtementset chemises). express29' : pour le linge peu sale dont vous avez besoin rapidement. essorage : cycle d'essorage supplémentaire permettant d'éliminer le surplus d'eau du linge. Rinçage+essorage : pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive. Vidangeseule: tournez le sélecteur de programme sur la position Essorage, appuyez sur le bouton Essorage, puis sur le bouton départ/ pause pour essorer le linge. 3 02effeCtueRunLAVAGe bOUTON dE pRélAVAgE bOUTON dE SélEcTION dU dépART dIfféRé bOUTON dE SélEcTION dE lA TEMpéRATURE bOUTON dE SélEcTION dU RINÇAgE Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton, Synthétique, Jeans, Sport, Quotidien. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes optionsdedépartdifféré(de3à19heures, partranchesd'uneheure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera. Le réglage reste activé même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises. Activation/Désactivation Si vous voulez activer ou désactiver la fonction Signal sonore, appuyez sur le bouton Signal sonore. Le voyant « Signal sonore » est allumé lorsque cette fonction est activée. Départdifféré Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquementplustard, enchoisissantundépartdifféréde3à19heures(partranches d'uneheure). L'heureaffichéecorrespondàcelleàlaquellelecycledelavageseterminera. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver. Appuyez sur le bouton départ différé à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité. Le voyant « Départ différé » s'allume et l'horloge lance le compte à rebours. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis remettez le lave-linge en marche. fonctionVidangeseule Si vous souhaitez simplement vidanger l'eau du lave-linge, procédez comme suit : 1. Appuyez sur le bouton Essorage jusqu'à ce que le symbole tr/min soit éteint. Puis « 1 » s'affiche à l'emplacement de l'heure, au centre. Appuyez sur le bouton départ/pause. effectuer un lavage _25 WD8704EJ-02696P_FR. indd 25 2010-08-31 2:09:22 effectuer un lavage Rafraîchissement Rafraîchissementpermetderafraîchirvotrelingesansutiliserd'eau, grâceàsonpuissantsystème deventilation. Lesvêtementspouvantêtrerafraîchissontlesmanteauxenlaine, lesvêtementsen coton, leschasubles, pull-oversetcostumes. [Deuxarticlesmaximum(moinsde1kg)] 1. Ouvrez le hublot, placez le linge dans le lave-linge et refermez le hublot. Sélectionnez Rafraîchissement en tournant le sélecteur de programme. [. . . ] · Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. · Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. · Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist. · ZiehenSiedenAbwasserschlauchgerade. BeseitigenSieKnickein den Schläuchen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS U6S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS U6S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag