Gebruiksaanwijzing ASUS U35JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS U35JC. Wij hopen dat dit ASUS U35JC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS U35JC te teleladen.


ASUS U35JC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1506 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS U35JC (1318 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS U35JC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. n7N Voor gebruik ENERGY STAR Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik. Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. [. . . ] Als u wilt dat de computer automatisch stand-by of de slaapstand activeert na een bepaalde periode, klikt u eerst op Start en vervolgens op Configuratiescherm. Klik eerst op Prestaties en onderhoud en vervolgens op Energiebeheer, en wijzig de instellingen onder Energiebeheerschema's. !Als de batterijlading minder dan 10 procent bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen. De standaardmodus gebruiken Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. Om stroom te besparen wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen. n 86 N Uw VAIO-computer aanpassen Stand-by gebruiken In stand-by wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de harde schijf en de CPU ingesteld op laag energieverbruik. In deze modus knippert het oranje stroomlampje. Stand-by activeren 1 2 Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen. Klik op Stand-by. Terugkeren naar de normale modus Druk op een willekeurige toets. !Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren. Als de computer op stand-by is gezet, kunt u geen schijf plaatsen. De computer verlaat de stand-by-stand sneller dan de slaapstand. In stand-by verbruikt de computer meer stroom dan in de slaapstand. !Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in stand-by staat, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan. n 87 N Uw VAIO-computer aanpassen Als de computer gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt, wordt de computer op stand-by gezet. Als u nu het tabblad VAIO Power Management selecteert, ziet u dat het geselecteerde energiebeheerschema op het tabblad verschijnt. Indien nodig kunt u de items van de lijst wijzigen, bijvoorbeeld de helderheid van uw computerscherm. Het energiebeheerschema is ingeschakeld. U kunt alleen energiebeheerschema's instellen als u beheerdersrechten voor de computer hebt. n 92 N Uw VAIO-computer aanpassen Uw taal instellen met Windows XP Professional De taalmodusselectie is beschikbaar bij modellen met Windows XP Professional. Zie de online Specificaties om na te gaan welke Windows-editie op uw model is geïnstalleerd. Computers waarop Windows XP Professional wordt uitgevoerd, beschikken over de functie Multilingual User Interface (MUI). Hiermee kunt u voor het Engelse besturingssysteem, enkele softwaretoepassingen en de indeling van het toetsenbord de taal van uw keuze kiezen: Frans, Duits, Japans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Fins, Grieks, Portugees en Zweeds. Het is van belang dat u tijdens de Windows-setup de juiste toetsenbordinstellingen selecteert. Tijdens de Windows-setup het toetsenbord op de juiste manier instellen 1 Als u de computer voor het eerst opstart, klikt u op Volgende (Next) en vervolgens opnieuw op Volgende (Next) in het venster van de Wizard Windows XP Setup (Windows XP Setup Wizard). Het venster Selecteer de systeeminstellingen (Select Your System Settings) verschijnt. Geef antwoord op de volgende drie vragen: Ik woon het dichtst bij deze regio (I live closest to this region). 3 4 Accepteer in de Gebruiksrechtovereenkomst (End User License Agreement) de licentieovereenkomst en klik op Volgende (Next). Ga verder met de Windows-setup totdat deze klaar is. 2 n 93 N Uw VAIO-computer aanpassen Wanneer Windows opnieuw is opgestart, kunt u ook de instellingen voor het land en de taal in uw taal veranderen. De instellingen voor land en taal wijzigen 1 2 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm (Control Panel). [. . . ] Raadpleeg Documentatie (pagina 8) voor meer informatie over de gedrukte en niet-gedrukte documentatie die bij uw computer wordt geleverd. Ga naar de Help-bestanden bij de software voor instructies over het gebruik van de software. Gebruik de zoekfunctie in Help en ondersteuning door te drukken op de Microsoft Windows-toets en de toets F1. De VAIO-Link-website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS U35JC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS U35JC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag