Gebruiksaanwijzing ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P. Wij hopen dat dit ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P te teleladen.


ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13292 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P (4412 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU9159 Eerste editie Juni 2014 ASUS-tablet ASUS Mobiel dock E-Manual T200 Serie Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] Tik en houd het bovenste deel van de app vast en sleep het naar de linker- of rechterzijde van het scherm tot de uitlijnbalk verschijnt. Zodra de aanwijzer verandert in een handpictogram, sleept u de app naar links of rechts van het weergavevenster. E-handleiding ASUS-tablet en ASUS mobiel dock 67 Andere sneltoetsen Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 8. Start het bureaublad Start het venster This PC (Deze PC) in de bureaubladmodus Opent de optie File (Bestand) vanaf het emoticon Search (Zoeken) Opent het venster Delen Opent het venster Instellingen Opent het venster Apparaten Activeert het vergrendelscherm Minimaliseert het momenteel actieve venster 68 E-handleiding ASUS-tablet en ASUS mobiel dock Start het deelvenster Project Opent de optie Everywhere (Overal) vanaf het emoticon Search (Zoeken) Opent het venster Uitvoeren Opent het Toegankelijkheidscentrum Opent de optie Settings (Instellingen) onder het emoticon Search (Zoeken) Opent het contextmenu van de startknop Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm Zoomt uit op het scherm Opent de Verteller-instellingen E-handleiding ASUS-tablet en ASUS mobiel dock 69 Verbinding maken met draadloze netwerken Wi-Fi Via de Wifi-verbinding van uw tablet kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites. Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw tablet te activeren. Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare Wifi-verbindingen. OPMERKING: u kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te activeren. Als u het delen tussen uw tablet en andere systemen met ondersteuning voor draadloze verbinding wilt inschakelen, tikt/klikt u op Yes (Ja). Tik/klik op No (Nee) als u de functie voor het delen niet wilt inschakelen. E-handleiding ASUS-tablet en ASUS mobiel dock 70 Bluetooth Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken. Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw tablet te activeren. Koppelen met andere Bluetooth-apparaten U moet uw tablet koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdracht mogelijk te maken. Selecteer onder PC Settings (PC-instellingen)de optie Devices (Apparaten) en tik op Add a Device (Een apparaat toevoegen)om naar apparaten te zoeken die Bluetooth ondersteunen. Vergelijk de code op uw tablet met de code die naar het gekozen apparaat is gezonden. Tik op Yes (Ja) als ze gelijk zijn om uw tablet met het apparaat te koppelen. OPMERKING: Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u gevraagd worden om de code voor uw tablet in te voeren. E-handleiding ASUS-tablet en ASUS mobiel dock 71 Airplane mode (Vliegtuigmodus) De Airplane mode (vliegtuigmodus) schakelt draadloze communicatie uit zodat u uw tablet veilig in een vliegtuig kunt gebruiken. Druk op OPMERKING: Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw ASUS Tablet aan boord. 72 E-handleiding ASUS-tablet en ASUS mobiel dock Verbinding maken met bedrade netwerken U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw tablet. OPMERKING: Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van uw internetverbinding. Zorg er voor dat een netwerkkabel is aangesloten tussen de LAN-poort van uw tablet en een lokaal netwerk voordat u de volgende handelingen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op het LAN en kies Properties (Eigenschappen). [. . . ] € E-handleiding ASUS-tablet en ASUS mobiel dock 111 Vereiste spanningsveiligheid Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0. Mededelingen tv-tuner Opmerking voor de installateur van het kabeltv-systeem - Het kabeldistributiesysteem moet geaard zijn in overeenstemming met ANSI/NFPA 70, de NEC (National Electrical Code = nationale elektrische code), in het bijzonder met Sectie 820. De installatie moet een aansluiting bevatten van de afscherming van de coaxiale kabel met de aarding bij de ingang van het gebouw. REACH In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://csr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS TRANSFORMER BOOK T200TA-CP001P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag