Gebruiksaanwijzing ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H. Wij hopen dat dit ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H te teleladen.


ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5560 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H (5419 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU8516 Eerste editie Juli 2013 Notebook e-Manual T100T Serie Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] 2. 3. Gebruikershandleiding notebook PC-E 49 Charms bar (Emoticonbalk) De Charms bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassingen kunt delen en snelle toegang kunt krijgen om de instellingen van uw notebook aan te passen. Charms bar (Emoticonbalk) 50 Gebruikershandleiding notebook PC-E De Charms bar (Emoticonbalk) starten OPMERKING: wanneer de Charms bar (Emoticonbalk) wordt opgeroepen, verschijnt deze aanvankelijk als een set witte pictogrammen. De bovenstaande afbeelding toont u hoe de Charms bar (Emoticonbalk) eruitziet nadat deze is geactiveerd. Gebruik het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook om de Charms bar Emoticonbalk te starten. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms bar (Emoticonbalk) te starten. Beweeg uw muisaanwijzer over de hoek rechts- of linksboven van het scherm. Druk op . Gebruikershandleiding notebook PC-E 51 In de Charms bar (Emoticonbalk) Search (Zoeken) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of programma's zoeken in uw notebook. Share (Delen) Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale netwerksites of e-mail. U kunt dit ook gebruiken vanaf het startscherm om terug te keren naar een recent geopende app. Devices (Apparaten) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden openen en delen met de apparaten die op uw notebook zijn aangesloten, zoals een extern scherm of een printer. Settings (Instellingen) Met dit hulpmiddel krijgt u toegang tot de pcinstellingen van uw notebook. 52 Gebruikershandleiding notebook PC-E Snap-functie De functie Snap (Uitlijnen) toont twee apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps. BELANGRIJK!Zorg er voor dat de schermresolutie van uw notebook is ingesteld op 1366 x 768 pixels of hoger voordat u de Snap-functie gebruikt. Snap bar (Balk Uitlijning) Gebruikershandleiding notebook PC-E 53 Snap (Uitlijnen) gebruiken Gebruik het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook om Uitlijnen te activeren en te gebruiken. Tik en houd het bovenste deel van de app vast en sleep het naar de linker- of rechterzijde van het scherm tot de uitlijnbalk verschijnt. Zodra de aanwijzer verandert in een handpictogram, sleept u de app naar links of rechts van het weergavevenster. Start de andere app. 3. 1. 2. 3. 4. 54 Gebruikershandleiding notebook PC-E Andere sneltoetsen Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 8. 1. Start het bureaublad Start het computervenster in de bureaubladmodus Opent het venster Bestand zoeken Opent het venster Delen Opent het venster Instellingen Opent het venster Apparaten Activeert het vergrendelscherm Minimaliseert het venster Internet Explorer Gebruikershandleiding notebook PC-E 55 Opent het venster Tweede scherm Opent het venster App zoeken Opent het venster Uitvoeren Opent het Toegankelijkheidscentrum Opent het zoekvenster Instellingen Opent een menuvak met Windowshulpmiddelen Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm Zoomt uit op het scherm Opent de Verteller-instellingen 56 Gebruikershandleiding notebook PC-E Verbinding maken met draadloze netwerken Wi-Fi Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites. BELANGRIJK!Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding. Wifi inschakelen Activeer Wifi in uw notebook met de volgende stappen op het aanraakscherm of de touchpad. 1. 2. of 3. Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare Wifi-verbindingen. Tik op en tik op . Gebruikershandleiding notebook PC-E 57 4. Klik op Connect (Verbinden) om de netwerkverbinding te starten. OPMERKING: u kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te activeren. of 5. Als u het delen tussen uw notebook en andere systemen met ondersteuning voor draadloze verbinding wilt inschakelen, tikt/klikt u op Yes (Ja). Tik/klik op No (Nee) als u de functie voor het delen niet wilt inschakelen. 58 Gebruikershandleiding notebook PC-E Bluetooth Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken. BELANGRIJK!Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding. Koppelen met andere Bluetooth-apparaten U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdracht mogelijk te maken. Gebruik hiervoor uw aanraakscherm* of de touchpad als volgt: 1. 2. 3. Activeer de Charms bar (Emoticonbalk). [. . . ] Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS TRANSFORMER-BOOK-T100TA-DK002H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag