Gebruiksaanwijzing ASUS T100TAM-BING-DK016B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS T100TAM-BING-DK016B. Wij hopen dat dit ASUS T100TAM-BING-DK016B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS T100TAM-BING-DK016B te teleladen.


ASUS T100TAM-BING-DK016B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2067 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS T100TAM-BING-DK016B (2705 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS T100TAM-BING-DK016B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU9537 Vierde editie Juli 2014 Notebook e-Manual T100 Serie Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] Sleep de app naar de onderkant van het scherm om de toepassing te sluiten. 2. Druk op het scherm met gestarte apps op . 52 Gebruikershandleiding notebook PC-E Het scherm Apps openen Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u ook andere applicaties openen via het scherm Apps. Het scherm Apps starten Start het scherm Apps via het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook. Klik op het startscherm op de knop Druk vanaf het startscherm op vervolgens op . en druk Gebruikershandleiding notebook PC-E 53 Apps toevoegen aan het startscherm U kunt meer apps koppelen aan het startschem via het aanraakscherm of de touchpad. 1. Tik en houd de tegel van de app één (1) seconde vast. Plaats de muisaanwijzer boven de app dit u wilt toevoegen aan het startscherm. Klik met de rechtermuisknop op de app om de instellingen te activeren. 2. 3. 54 Gebruikershandleiding notebook PC-E Charms bar (Emoticonbalk) De Charms bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassingen kunt delen en snelle toegang kunt krijgen om de instellingen van uw notebook aan te passen. Charms bar (Emoticonbalk) Gebruikershandleiding notebook PC-E 55 De Charms bar (Emoticonbalk) starten OPMERKING: wanneer de Charms bar (Emoticonbalk) wordt opgeroepen, verschijnt deze aanvankelijk als een set witte pictogrammen. De bovenstaande afbeelding toont u hoe de Charms bar (Emoticonbalk) eruitziet nadat deze is geactiveerd. Gebruik het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook om de Charms bar Emoticonbalk te starten. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms bar (Emoticonbalk) te starten. Beweeg uw muisaanwijzer over de hoek rechts- of linksboven van het scherm. Druk op . 56 Gebruikershandleiding notebook PC-E In de Charms bar (Emoticonbalk) Search (Zoeken) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of programma's zoeken in uw notebook. Share (Delen) Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale netwerksites of e-mail. U kunt dit ook gebruiken vanaf het startscherm om terug te keren naar een recent geopende app. Devices (Apparaten) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden openen en delen met de apparaten die op uw notebook zijn aangesloten, zoals een extern scherm of een printer. Settings (Instellingen) Met dit hulpmiddel krijgt u toegang tot de pcinstellingen van uw notebook. Gebruikershandleiding notebook PC-E 57 Snap-functie De functie Snap (Uitlijnen) toont twee apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps. BELANGRIJK!Zorg er voor dat de schermresolutie van uw notebook is ingesteld op 1366 x 768 pixels of hoger voordat u de Snap-functie gebruikt. Snap bar (Balk Uitlijning) 58 Gebruikershandleiding notebook PC-E Snap (Uitlijnen) gebruiken Gebruik het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook om Uitlijnen te activeren en te gebruiken. Tik en houd het bovenste deel van de app vast en sleep het naar de linker- of rechterzijde van het scherm tot de uitlijnbalk verschijnt. Zodra de aanwijzer verandert in een handpictogram, sleept u de app naar links of rechts van het weergavevenster. Druk op en op de pijl naar links of rechts 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. om de app vast te klikken aan het linker- of rechterpaneel. Deze app wordt automatisch in het lege deelvenster geplaatst. Gebruikershandleiding notebook PC-E 59 Andere sneltoetsen Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 8. 1. Start het bureaublad Start het venster This PC (Deze PC) in de bureaubladmodus Opent de optie File (Bestand) vanaf het emoticon Search (Zoeken) Opent het venster Delen Opent het venster Instellingen Opent het venster Apparaten Activeert het vergrendelscherm Minimaliseert het momenteel actieve venster 60 Gebruikershandleiding notebook PC-E Start het deelvenster Project Opent de optie Everywhere (Overal) vanaf het emoticon Search (Zoeken) Opent het venster Uitvoeren Opent het Toegankelijkheidscentrum Opent de optie Settings (Instellingen) onder het emoticon Search (Zoeken) Opent het contextmenu van de startknop Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm Zoomt uit op het scherm Opent de Verteller-instellingen Gebruikershandleiding notebook PC-E 61 Verbinding maken met draadloze netwerken Wi-Fi Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites. BELANGRIJK!Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. [. . . ] Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS T100TAM-BING-DK016B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS T100TAM-BING-DK016B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag