Gebruiksaanwijzing ASUS S550CB-CJ192H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS S550CB-CJ192H. Wij hopen dat dit ASUS S550CB-CJ192H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS S550CB-CJ192H te teleladen.


ASUS S550CB-CJ192H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15001 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS S550CB-CJ192H (9888 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS S550CB-CJ192H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Notebook e-Manual DU7814 November 2012 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] Tik op No, don't turn on sharing or connect to devices (Nee, delen of verbinding maken met apparaten niet inschakelen)als u de functie delen niet wilt inschakelen. 56 Gebruikershandleiding notebook PC-E Bluetooth Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken. Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Koppelen met andere Bluetooth-apparaten U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdracht mogelijk te maken. Selecteer onder PC Settings (PC-instellingen)de optie Devices (Apparaten) en tik op Add a Device (Een apparaat toevoegen)om naar apparaten te zoeken die Bluetooth ondersteunen. Vergelijk de code op uw notebook met de code die naar het gekozen apparaat is gezonden. Tik op Yes (Ja) als ze gelijk zijn om uw notebook met het apparaat te koppelen. OPMERKING: Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u gevraagd worden om de code voor uw notebook in te voeren. 58 Gebruikershandleiding notebook PC-E Airplane mode (Vliegtuigmodus) De Airplane mode (vliegtuigmodus) schakelt draadloze communicatie uit zodat u uw notebook veilig in een vliegtuig kunt gebruiken. Druk op OPMERKING: Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw Notebook PC aan boord. Gebruikershandleiding notebook PC-E 59 Verbinding maken met bedrade netwerken U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw notebook. OPMERKING: Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van uw internetverbinding. Zorg er voor dat een netwerkkabel is aangesloten tussen de LAN-poort van uw notebook en een lokaal netwerk voordat u de volgende handelingen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op het LAN en kies Properties (Eigenschappen). OPMERKING: Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoEverbinding gebruikt. Keer terug naar het Network and Sharing Center (Netwerkcentrum) en tik vervolgens op Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen). Tik op op de taakbalk en tik op de verbinding die u zojuist hebt gemaakt. Herhaal de stappen 1 tot en met 5 van Verbinding maken met een dynamisch IP/PPPoE-netwerk. Indien gewenst kunt u ook het adres voor de voorkeurs-DNS-server en de alternatieve DNS-server invoeren en op OK tikken. 64 Gebruikershandleiding notebook PC-E Uw notebook uitschakelen U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende werkwijzen: • Tik op in de Charms bar (Emoticonbalk) > Shut down of en tik vervolgens op (Uitschakelen) om normaal uit te schakelen. Start hiervoor het bureaublad en druk vervolgens op alt + f4 om het venster Uitschakelen te openen. selecteer Shut Down (Uitschakelen) in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens OK. [. . . ] Om blootstelling aan de laser van de optische drive te voorkomen, moet u niet proberen om de optische drive zelf te demonteren of te repareren. Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp. Het gebruik van bedieningselementen of aanpassing van de prestaties van procedures die niet in dit document of in de installatiegids van het laserproduct zijn vermeld, kunnen een gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken. Productmededeling Macrovision Corporation In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS S550CB-CJ192H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS S550CB-CJ192H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag