Gebruiksaanwijzing ASUS S301A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS S301A. Wij hopen dat dit ASUS S301A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS S301A te teleladen.


ASUS S301A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6922 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS S301A (5603 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS S301A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU7169 Gebruikershandleiding notebook April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Opmerkingen over deze handleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Veiligheidsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Koop de uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze notebook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid. Het BIOS detecteert de hoeveelheid geheugen in uw systeem automatisch en configureert het CMOS tijdens het POST-proces (Power-On-Self-Test). Nadat er geheugen is toegevoegd, is er geen hardware- of software-instelling nodig, ook niet in het BIOS. WAARSCHUWING!Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting los (zoals een externe voeding, batterijdoos, enz. ) voordat u een geheugen installeert of verwijdert. Wordt een harde schijf vervangen of opgewaardeerd, raadpleeg dan steeds een bevoegd servicecentrum of een wederverkoper voor deze notebook. 64 Gebruikershandleiding notebook Aansluitingen Het geïntegreerde netwerk kan niet achteraf als een upgrade worden geïnstalleerd. Na de aankoop kan het netwerk worden geïnstalleerd als een uitbreidingskaart. Netwerkverbinding Sluit een netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45-connectors aan op de modem-/netwerkpoort van de notebook en sluit het andere uiteinde aan op een hub of switch. Voor 100 BASE-TX / 1000 BASE-T-snelheden moet uw netwerkkabel van categorie 5 of hoger zijn (niet categorie 3) met dubbel getwiste draden. Als u de interface wilt starten aan 100/1000Mbps moet deze aangesloten zijn op een 100 BASE-TX / 1000 BASE-T-hub (geen BASE-T4-hub). 10/100 Mbps Full-Duplex wordt door deze notebook ondersteund, maar vereist een aansluiting op een switching hub voor netwerken met “duplex” ingeschakeld. De softwarestandaard bestaat eruit de snelste instellingen te gebruiken zodat er geen tussenkomst van de gebruiker is vereist. 1000BASE-t (of Gigabit) wordt slechts ondersteund op geselecteerde modellen. Gebruikershandleiding notebook 65 Getwiste kabel De kabel die wordt gebruikt om een Ethernetkaart te verbinden met een host (doorgaans een hub of switch) wordt een recht getwiste ethernetkabel (twisted pair ethernet, TPE) genoemd. Als u twee computers samen verbindt zonder een hub tussen de computers, is een crossover LAN-kabel vereist (Snel-ethernetmodel). (Gigabitmodellen ondersteunen automatisch kruisen, zodat een gekruiste LAN-kabel optioneel is. ) Voorbeeld van de notebook die is aangesloten op een netwerkhub of –switch voor gebruik met de ingebouwde ethernetcontroller. Netwerkhub of -switch Netwerkkabels met RJ45-connectors 66 Gebruikershandleiding notebook Draadloze LAN-verbinding (bij sommige modellen) Het optionele ingebouwde draadloze LAN is een compacte en gemakkelijk te gebruiken draadloze ethernetadapter. Met de standaard IEEE 802. 11 voor draadloos LAN (WLAN), is het ingebouwde draadloze LAN geschikt voor snelle overdracht DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) en OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) bij frequenties van 2, 4GHz/ 5GHz. Het optionele ingebouwde draadloze LAN is achterwaarts compatibel met oudere IEEE 802. 11-standaarden zodat er een naadloze koppeling mogelijk is van draadloze LAN-standaarden. Het optionele ingebouwde draadloze LAN is een clientadapter die Infrastructuur- en Adhocmodi ondersteunt zodat u flexibiliteit krijgt op uw bestaande of toekomstige draadloze netwerkconfiguraties voor afstanden tot 40 meter tussen de client en het toegangspunt. Voor een efficiënte beveiliging van de draadloze communicatie wordt het optionele ingebouwde draadloze LAN geleverd met een 64-bits/128-bits WEP-codering (Wired Equivalent Privacy) en WPA (Wi-Fi Protected Access). Vanwege beveiligingsredenen mag u GEEN verbinding maken met een onbeveiligd netwerk, anders kan de gegevensverzending zonder codering zichtbaar zijn voor anderen. Gebruikershandleiding notebook 67 Ad hocmodus Met de ad hocmodus maakt de notebook verbinding met een ander draadloos apparaat. (Alle apparaten moeten zijn voorzien van optionele draadloze LAN-adapters volgens 802. 11. ) Notebook PC Desktopcomputer PDA Infrastructuurmodus Met de infrastructuurmodus kunnen de notebook en andere draadloze apparaten toetreden tot een draadloos netwerk dat wordt gevormd door een toegangspunt (AP) (afzonderlijk verkrijgbaar) dat het centrale koppelpunt biedt voor draadloze clients om met elkaar of met een bekabeld netwerk te communiceren. (Alle apparaten moeten zijn voorzien van optionele draadloze LAN-adapters volgens 802. 11. ) Notebook PC Desktopcomputer Toegangspunt PDA 68 Gebruikershandleiding notebook Draadloze netwerkverbinding Windows Een verbinding maken met een netwerk 1. Schakel de draadloze switch IN als dat voor uw model nodig is (zie switches in paragraaf 3). 2. Druk herhaaldelijk op [FN+F2] tot de pictogrammen voor Draadloos LAN en Bluetooth worden weergegeven. Of dubbelklik op het pictogram van de draadloze console in het systeemvak van Windows en selecteer het pictogram van het draadloos LAN. 3. Klik op het pictogram van het draadloos netwerk met een oranje ster in het systeemvak van Windows®. 4. Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en klik op Verbinding maken om de verbinding tot stand te brengen. Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u op het pictogram Vernieuwen IN de rechterbovenhoek om de lijst te vernieuwen en deze opnieuw te doorzoeken. Gebruikershandleiding notebook 69 5. Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een wachtwoord moet invoeren. 6. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst. [. . . ] ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding notebook B-43 Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product. ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS S301A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS S301A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag