Gebruiksaanwijzing ASUS PRO91SV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS PRO91SV. Wij hopen dat dit ASUS PRO91SV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS PRO91SV te teleladen.


ASUS PRO91SV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7040 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS PRO91SV (6666 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS PRO91SV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing . B-26 Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) . B-41 4 Gebruikershandleiding notebook Hoofdstuk 1: Kennismakenmetde notebook 1 Overdezegebruiksaanwijzing U hebt nu de gebruiksaanwijzing van de notebook voor u. Deze gebruiksaanwijzing biedt informatie over de verschillende componenten van de notebook en het gebruik van deze componenten. [. . . ] Plaats de cursor op het pictogram dat u wilt uitvoeren, druk op de linkerknop of tik snel achtereenvolgens tweemaal op het pad. Als het interval tussen het klikken of tikken te lang is, zal de bewerking niet worden uitgevoerd. U kunt de dubbelkliksnelheid instellen via het Configuratiescherm van Windows onder "Muis" De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde . Gebruikershandleiding notebook Slepen - Slepen betekent dat u een item opneemt en het op een willekeurige plaats op het scherm neerzet. Verplaats de cursor, terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt, naar de gewenste locatie. U kunt ook gewoon dubbeltikken op het item en uw vinger op het aanraakpad houden terwijl u het item met uw vingertop sleept. slepen-klikken Slepen-tikken Houd de linkerknop ingedrukt en schuif uw vinger op het aanraakpad. Tik tweemaal licht op het aanraakpad en schuif uw vinger over het aanraakpad tijdens de tweede tik. Scrollen twee vingers - Gebruik twee vingertoppen om omhoog/ omlaag/naar links/rechts te schuiven op het touchpad om een venster omhoog/omlaag/naar links/rechts te schuiven. Als uw weergavevenster meerdere subvensters bevat, verplaatst u de aanwijzer naar dat deelvenster voordat u scrollt. (bij sommige modellen) Verticaal schuiven Horizontaal schuiven Gebruikershandleiding notebook 53 In/uitzoomen 2 vingers - Beweeg twee vingertoppen afzonderlijk of samen op het touchpad om in of uit te zoomen. Inzoomen Uitzoomen Twee-vingers draaien - Plaats één vinger op het touchpad en maak een boog met de andere om de foto of het document dat u weergeeft, te draaien. 54 Gebruikershandleiding notebook Onderhoud van het aanraakpad Het aanraakpad is drukgevoelig. Als u het niet met voldoende zorg gebruikt, kan het gemakkelijk schade oplopen. Als u te hard tikt, zal dit de reactie van het aanraakpad niet verbeteren. Aanraakpad automatisch uitschakelen Windows kan het aanraakpad van de notebook automatisch uitschakelen als er een externe USB-muis wordt aangesloten. 56 Gebruikershandleiding notebook Opslagapparaten Dankzij de opslagapparaten kan de notebook documenten, foto' s en andere bestanden lezen van of schrijven naar verschillende gegevensopslagapparaten. optisch station (bij sommige modellen) Een optische schijf plaatsen 1. Druk op de uitwerpknop van het station terwijl de notebook is INGESCHAKELD. Trek voorzichtig aan het voorpaneel van het station en schuif de lade volledig uit. Zorg ervoor dat u de lens en andere mechanismen van het cd-station niet aanraakt. Controleer of er geen zaken zijn die onder de lade van het station kunnen geblokkeerd raken. [. . . ] REACH In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://csr. (Russian) Gebruikershandleiding notebook B-33 Veiligheidsinformatie optisch station Informatie laserveiligheid Interne of externe optische stations die met deze notebook worden verkocht bevatten een LASERPRODUCT VAN KLASSE 1. U kunt de laserclassificatie terugvinden in de woordenlijst aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. WAARSCHUWING: Wanneer u andere aanpassingen of procedures uitvoert dan deze die in de gebruiksaanwijzing zijn opgegeven, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS PRO91SV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS PRO91SV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag