Gebruiksaanwijzing ASUS P2B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS P2B. Wij hopen dat dit ASUS P2B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS P2B te teleladen.


ASUS P2B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9568 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS P2B (1789 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS P2B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LED-projector E-handleiding P2 Serie DU8156 Augustus 2013 Eerste editie COPYRIGHT EN GARANTIE-INFORMATIE Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) het product is gerepareerd of gewijzigd, tenzij een dergelijke reparatie of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het serienummer van het product vervormd is of ontbreekt. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. [. . . ] Batterijvak In het batterijvak kunt u een CR2025 of CR2032 lithiumcelbatterij plaatsen om de afstandsbediening van uw LEDprojector van voeding te voorzien. OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk De batterij vervangen in deze handleiding voor meer informatie over het gebruik van het batterijvak. 20 E-handleiding LED-projector De batterij vervangen A. Schuif het veerslot van het batterijvak naar rechts om de batterijhouder te ontgrendelen. Trek de batterijhouder omlaag en verwijder deze volledig uit het batterijvak. E-handleiding LED-projector 21 C. Verwijder de oude batterij en plaats vervolgens de nieuwe lithium-celbatterij in de batterijhouder met de positieve zijde (+) omhoog gericht. D. Duw deze helemaal naar binnen tot u een zachte klik hoort waarmee wordt aangegeven dat het batterijvak terug op zijn plaats is vergrendeld. 22 E-handleiding LED-projector Instelling Hoofdstuk 2: HDMI/MHL E-handleiding LED-projector 23 Uw LED-projector bedienen Deze draagbare LED-projector biedt u de plug&play-functie voor het aansluiten van apparaten zodat u gemakkelijk multimediabestanden kunt openen. Voor uw veiligheid en om de kwaliteit van dit toestel te behouden, dient u de volgende stappen te volgen bij het bedienen van uw LEDprojector. 1. De LED-projector aansluiten op de voedingsadapter. A. Sluit het AC/DC-kabel aan op de voedingsadapter. C. Sluit de gelijkstroomaansluiting aan op uw LED-projector. OPMERKING: Deze LED-projector is ook is compatibel met ASUSvoedingsadapters binnen het bereik 65W tot 90W. HD M I/ MH L 24 E-handleiding LED-projector WAARSCHUWING! Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterijdoos van uw LED-projector. • Alleen door ASUS erkende technici mogen de batterij uit het apparaat verwijderen. • De batterij die in het apparaat wordt gebruikt, kan een risico op brand of chemische brandwonden betekenen als deze uit het apparaat worden verwijderd of wordt gedemonteerd. • Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. • Probeer nooit de batterij van uw LED-projector te kortsluiten. • Probeer nooit de batterij te demonteren en opnieuw te monteren. • De batterij en de componenten moeten op een juiste wijze worden gerecycled of weggegooid. • Bewaar de batterij en andere kleine componenten buiten het bereik van kinderen. E-handleiding LED-projector 25 Vereisten voor de voedingskabel Gebruik de juiste wisselstroomstekker volgens uw huidige locatie. BELANGRIJK!Neem contact op met uw verkoper als de wisselstroomkabel die bij uw LED-projector is geleverd, niet overeenkomt met uw lokale voedingsbron. OPMERKING: Wij raden u sterk aan een videobron te gebruiken die ook is uitgerust met een stekker met aarding om signaalstoringen door spanningsschommelingen te voorkomen. voor Australië en het vasteland van China voor de V. S. , Canada en Taiwan voor het Europese vasteland voor het V. K. voor Japan 26 voor Zweden E-handleiding LED-projector 2. De LED-projector aansluiten op uw apparaat. HD M I/ MH L MicroSD-kaart Audio-uitgang HD MI/ MH L USB 2. 0 Mini-VGA MH L HD MI/ HD MI/ MH L HD MI/ MH L Micro-USB HDMI/MHL HD MI/ MH L HD MI/ MH L E-handleiding LED-projector 27 3. De hoogte van de LED-projector aanpassen. Uw LED-projector wordt geleverd met een ingebouwde voet waarmee u de beeldhoogte op het scherm kunt aanpassen. WAARSCHUWING!• Zorg ervoor dat de ingebouwde voet volledig is ingetrokken voordat u de LED-projector in de projectortas stopt. OPMERKINGEN: • Plaats de LED-projector op een stabiel, effen oppervlak. • Behoud een afstand van 30 cm of meer tussen de zijkanten van de LED-projector. • Raadpleeg uw dealer voor speciale installatieprocedures, zoals het ophangen van de LED-projector aan het plafond. 9° 12° 28 E-handleiding LED-projector Tabel met schermgrootten en projectieafstand Stel de afstand van de LED-projector tot het scherm in volgens de onderstaande tabel. schermgrootte LED-projector projectieafstand Schermgrootte - 16:10 (inch) 30 40 60 80 100 120 140 160 (millimeter) 762 1016 1524 2032 2540 3048 3556 4064 Projectieafstand (meter) 0, 71 0, 95 1, 42 1, 90 2, 37 2, 84 3, 32 3, 79 E-handleiding LED-projector 29 4. Druk op de voedingsknop. OPMERKING: Omwille van veiligheidsredenen moet u bij sommige modellen de voedingsknop ongeveer 2 seconden ingedrukt houden om uw LED-projector in te schakelen. HDMI/MHL 30 E-handleiding LED-projector 5. [. . . ] 3. Selecteer Muziek. 4. Raadpleeg het raster van het bedieningspaneel om u te helpen bij het zoeken en selecteren van het bestand vanaf uw invoerapparaat. VGA HDMI 5. Druk op om de geselecteerde map of het geselecteerde VGA HDMI bestand te openen. Druk na het openen van het bestand op op het bedieningspaneel om het raster van het bedieningspaneel van het audiobestand te starten. E-handleiding LED-projector 53 Document Bestandstype Adobe PDF Ondersteuningsversie PDF 1. 0 PDF 1. 1 PDF 1. 2 PDF 1. 3 PDF 1. 4 Microsoft® Office Word 1995, Microsoft® Office Word 1997, Microsoft ® Office Word 2000, Microsoft® Office Word 2002, Microsoft® Office Word 2003 Beperking pagina's/lijnen Up to 100 pages (One File) Groottebeperking Up to 75 MB Opmerking - Microsoft® Office Word Because the office viewer does not load all pages of a Microsoft® Word file at the same time, there are no obvious page or line limitations. Row Limit: up to 595 Up to 100 MB Does not support bold text in Simple Chinese font Microsoft® Office Excel Microsoft® Office Excel 1995 Microsoft® Office Excel 1997, Microsoft® Office Excel 2000, Microsoft ® Office Excel 2002, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Excel 2007 (. xlsx), Microsoft® Office Excel 2010 (. xlsx) Microsoft® Office Excel XP Up to 15 MB Column Limit: up to 256 Does not support passwordprotected sheets Sheet: up to 100 Note: These 3 listed limitations do not appear altogether in just one file. Up to 1000 pages (one file) Up to 19 MB Does not support slideshow order Microsoft® Office PowerPoint Microsoft® Office PowerPoint 1997, Microsoft® Office PowerPoint 2000, Microsoft® Office PowerPoint 2002, Microsoft® Office PowerPoint 2003, Microsoft® Office PowerPoint 2007 (. pptx), Microsoft® Office PowerPoint 2010 (. pptx), Microsoft® Office PowerPoint XP, . ppx, . ppsx 54 E-handleiding LED-projector Om bestanden weer te geven, gaat u als volgt te werk: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS P2B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS P2B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag