Gebruiksaanwijzing ASUS N750JV-T4209H-T5156H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS N750JV-T4209H-T5156H. Wij hopen dat dit ASUS N750JV-T4209H-T5156H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS N750JV-T4209H-T5156H te teleladen.


ASUS N750JV-T4209H-T5156H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11696 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS N750JV-T4209H-T5156H (9131 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS N750JV-T4209H-T5156H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Notebook e-Manual DU8108 Eerste editie Mei 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] Gebruikershandleiding notebook PC-E 75 USB Charger+ Met USB Charger+ kunt u apparaten snel opladen via de USB 3. De limiet instellen voor snel opladen Uw notebook kan standaard snel opladen via de USB Charger+-poort ondersteunen terwijl de voedingsadaptermodus wordt gebruikt. Met de instellingen van USB Charger+ kunt u een limiet voor het snel opladen instellen, zodat u kunt doorgaan met het snel opladen van apparaten via dezelfde poort, zelfs als uw notebook werkt in de batterijmodus. OPMERKING: Sommige notebookmodellen ondersteunen snel opladen, zelfs terwijl ze in de slaap-, stand-by- of uitschakelmodus zijn, afhankelijk van de SKU. Verplaatste de percentageschuifregelaar naar links of naar rechts om de limiet voor oplaadapparaten in te stellen. OPMERKING: De standaard limiet is ingesteld op 40% maar u kunt de limiet voor snel opladen instellen van 20% tot 99%. Beschikbare voorinstellingen U kunt de Instant key-knop configureren als een voorinstelling voor elk van de volgende functies: Voorinstelling Volumefader Zet het volume hoger/lager of schakelt de gedempte modus in. Instant App Start uw vaak gebruikte toepassing Instant Web Hiermee wordt uw favoriete website gestart. Splendid Preset Verbetert de achtergrondkleur van uw scherm (vervolg op de volgende pagina) Beschrijving 78 Gebruikershandleiding notebook PC-E Voorinstelling Video Magic Beschrijving Hiermee kunt u Video Magic voor videoweergave, -bewerking en formaatconversie snel opstarten. Afteltimer Hiermee wordt een afteltimer voor de slaapstand, het uitslapen of stand-by snel gestart. touchpadvergrendeling Hiermee kunt u het touchpad in- of uitschakelen. Selectieschakelaar uitvoerdisplay Hiermee kunt u schakelen tussen het gebruik van het scherm van uw notebook, een externe monitor of een dubbele monitor Draadloze verbinding Hiermee kunt u de Bluetooth- en wifi-verbinding van uw notebook in- of uitschakelen. Mediabeheer Hiermee start u het Windows® Media Center en kunt u een geselecteerd mediabestand afspelen of een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld, pauzeren. gebruikershandleiding notebook PC-E 79 Voorinstellingen voor uw Instant key maken Snel indrukken van de Instant key start standaard de ASUS Consoleapp. Raadpleeg de volgende stappen om te schakelen naar een andere voorinstelling: 1. Selecteer de gewenste voorinstelling door te tikken op het pictogram ervan op het scherm met het ASUS Instant Key-menu. Of 80 Gebruikershandleiding notebook PC-E ASUS Console Deze notebook wordt geleverd met de ASUS Console-app waarmee u met één tik toegang krijgt tot de verschillende Windows® 8-instellingen en ASUS-apps die bij uw notebook zijn geleverd. ASUS Console home page knop Minimaliseren knop Sluiten ASUS-apps Gebruikershandleiding notebook PC-E 81 Systeeminformatie Deze app biedt een overzicht van de systeeminformatie van uw notebook op het vlak van opslag en geheugenruimte. Power4Gear Met de Power4Gear app in de ASUS VivoBook App Launcher kunt u snel schakelen tussen twee energiebesparingsopties: Performance (Besparen op prestaties) of op Battery Saving (batterijvermogen). OPMERKING: Meer details over Power4Gear, vindt in het deel Power4Gear Hybrid in deze handleiding. Verplaats deze schakelaar naar links of rechts om de batterijspaarstand uit of in te schakelen. Laadstatus batterij 82 Gebruikershandleiding notebook PC-E ASUS Cloud Tik op deze app om de startpagina van de ASUS Cloud Services te starten en snel toegang te krijgen tot de volgende op cloud gebaseerde apps: ASUS-webopslag en Live update ASUS Cloud Services home page Gebruikershandleiding notebook PC-E 83 Touchpad Met deze app kunt u de touchpad van uw notebook activeren of deactiveren zodat u het toetsenbord gemakkelijker kunt gebruiken. [. . . ] Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp. Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus 1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS N750JV-T4209H-T5156H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS N750JV-T4209H-T5156H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag