Gebruiksaanwijzing ASUS N550JV-CK091H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS N550JV-CK091H. Wij hopen dat dit ASUS N550JV-CK091H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS N550JV-CK091H te teleladen.


ASUS N550JV-CK091H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS N550JV-CK091H (9941 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS N550JV-CK091H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Notebook e-Manual DU7914 Eerste editie Mei 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] Modus Battery Saving (Batterijbesparing) Deze modus verlengt de levensduur van de notebookbatterij terwijl deze is aangesloten op de voedingsadapter of wanneer alleen op batterij wordt gewerkt. Gebruikershandleiding notebook PC-E Met deze optie kunt u de pictogrammen op het bureaublad verbergen en de presentatiemodus in- of uitschakelen. 77 Systeem in slaapstand Met deze optie kunt u de volgende slaapstanden in- of uitschakelen: Instant On (Onmiddellijk Aan) Deze modus is standaard ingeschakeld op uw notebook. Hiermee kan het systeem terugkeren naar de laatste bedrijfsstatus, zelfs nadat uw notebook naar de slaapstand is gegaan. Verplaats deze schuifregelaar om te schakelen tussen Instant On (Onmiddellijk Aan) of Long Standby Time (Lange Standbytijd). 78 Gebruikershandleiding notebook PC-E Long Standby Time (Lange Stand-bytijd) Met deze modus kunt u de levensduur van de batterij van uw notebook verlengen. Wanneer dit is ingeschakeld, keert de notebook terug naar de laatste bedrijfsstatus in maar liefst zeven seconden, vier uur nadat het toestel naar de diepe slaapmodus is gegaan. Gebruikershandleiding notebook PC-E 79 USB Charger+ Met USB Charger+ kunt u apparaten snel opladen via de USB 3. De limiet instellen voor snel opladen Uw notebook kan standaard snel opladen via de USB Charger+-poort ondersteunen terwijl de voedingsadaptermodus wordt gebruikt. Met de instellingen van USB Charger+ kunt u een limiet voor het snel opladen instellen, zodat u kunt doorgaan met het snel opladen van apparaten via dezelfde poort, zelfs als uw notebook werkt in de batterijmodus. OPMERKING: Sommige notebookmodellen ondersteunen snel opladen, zelfs terwijl ze in de slaap-, stand-by- of uitschakelmodus zijn, afhankelijk van de SKU. Verplaatste de percentageschuifregelaar naar links of naar rechts om de limiet voor oplaadapparaten in te stellen. OPMERKING: De standaard limiet is ingesteld op 40% maar u kunt de limiet voor snel opladen instellen van 20% tot 99%. Beschikbare voorinstellingen U kunt de Instant key-knop configureren als een voorinstelling voor elk van de volgende functies: Voorinstelling Volumefader Zet het volume hoger/lager of schakelt de gedempte modus in. Instant App Start uw vaak gebruikte toepassing Instant Web Hiermee wordt uw favoriete website gestart. Splendid Preset Verbetert de achtergrondkleur van uw scherm (vervolg op de volgende pagina) Beschrijving 82 Gebruikershandleiding notebook PC-E Voorinstelling Video Magic Beschrijving Hiermee kunt u Video Magic voor videoweergave, -bewerking en formaatconversie snel opstarten. Afteltimer Hiermee wordt een afteltimer voor de slaapstand, het uitslapen of stand-by snel gestart. touchpadvergrendeling Hiermee kunt u het touchpad in- of uitschakelen. Selectieschakelaar uitvoerdisplay Hiermee kunt u schakelen tussen het gebruik van het scherm van uw notebook, een externe monitor of een dubbele monitor Draadloze verbinding Hiermee kunt u de Bluetooth- en wifi-verbinding van uw notebook in- of uitschakelen. Mediabeheer Hiermee start u het Windows® Media Center en kunt u een geselecteerd mediabestand afspelen of een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld, pauzeren. gebruikershandleiding notebook PC-E 83 Voorinstellingen voor uw Instant key maken Snel indrukken van de Instant key start standaard de ASUS Consoleapp. Raadpleeg de volgende stappen om te schakelen naar een andere voorinstelling: 1. [. . . ] Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp. Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus 1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS N550JV-CK091H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS N550JV-CK091H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag