Gebruiksaanwijzing ASUS MB168B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS MB168B. Wij hopen dat dit ASUS MB168B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS MB168B te teleladen.


ASUS MB168B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (315 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS MB168B (320 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS MB168B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1-4 De monitor afstemmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 De USB-kabel aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Stuurprogramma installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, kan schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- en televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en aan te zetten, raden wij de gebruiker aan om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen: • Verdraai of verplaats de ontvangstantenne. • Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning. Verklaring van Canadian Department of Communications Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten van Klasse B niet voor emissies van radioruis van digitale apparatuur, zoals beschreven in de Radio Interference Regulations van het Canadian Department of Communications. Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003. iii Veiligheidsinformatie • Alle documentatie die bij de verpakking is geleverd zorgvuldig doorlezen, alvorens deze USB-monitor in te stellen. • Deze USB-monitor niet blootstellen aan regen of vocht om gevaar op brand of schokken te vermijden. • Controleer, alvorens deze USB-monitor te gebruiken, of alle kabels goed zijn aangesloten en of de stroomkabels niet beschadigd zijn. • Duw nooit objecten of mors nooit enige vloeistof in de openingen van de USB-monitorkast. • Als u technische problemen met deze USB-monitor ondervindt, moet u contact opnemen met een bevoegde onderhoudstechnicus of uw verkoper. • Deze USB-monitor wordt gevoed door een USB-poort die voldoet aan het LPS- en SELV-circuit overeenkomstig IEC60950-1:2005. iv Onderhoud en reiniging • Reinigen. Reinig het oppervlak van de monitor met een pluisvrije, niet schurende doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een doek bevochtigd in een mild reinigingsmiddel. • Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel met alcohol of aceton. Sproei het reinigingsmiddel nooit direct op het scherm, omdat het dan in de monitor kan lekken en een elektrische schok kan veroorzaken. De volgende symptomen zijn normaal bij de monitor: • De helderheid op het scherm kan iets ongelijk zijn, afhankelijk van het bureaubladpatroon dat u gebruikt. • Als hetzelfde beeld uren achtereen wordt weergegeven, kan er een nabeeld van het vorige scherm achterblijven op het scherm nadat het beeld is veranderd. Het scherm zal langzaam herstellen of u kunt de stroomschakelaar uren uitschakelen. • Als het scherm zwart wordt, gaat knipperen of niet meer verlicht kan worden, dient u contact op te nemen met uw dealer of het onderhoudscentrum om dit op te lossen. Het scherm niet zelf repareren! Gebruikte conventies in deze handleiding WAARSCHUWING: informatie om letsel te voorkomen bij uzelf bij het uitvoeren van een taak. [. . . ] Om dit uit te schakelen, kunt u de functie deselecteren in het hulpprogramma ASUS Ezlink Utility (ASUS Ezlink). 1. 4. 3 AI Light (Al licht) De monitor kan het helderheidsniveau automatisch aanpassen aan de hand van het licht in de omgeving. Als de functie AI Light (AI Licht) is ingeschakeld, wordt de aanpassing van de helderheid geregeld door de omgevingssensor. Daarom wordt de toets voor het aanpassen van de helderheid tijdelijk inactief. Om de functie weer in te schakelen, moet u AI Light (AI Licht) uitschakelen met het hulpprogramma ASUS Ezlink Utility (ASUS Ezlink). • De functies Auto-Rotate (Automatisch draaien) en AI Light (AI Licht) werken niet onder MAC OS X of Windows XP. 1-4 Hoofdstuk 1: Kennismaking met het product 2. 1 De monitor afstemmen • Voor een optimale weergave, raden wij aan dat u naar de volledige voorzijde van de monitor kijkt en de monitor op de hoek afstemt die het meest comfortabel is voor u. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS MB168B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS MB168B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag