Gebruiksaanwijzing ASUS M51AC-FR023S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS M51AC-FR023S. Wij hopen dat dit ASUS M51AC-FR023S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS M51AC-FR023S te teleladen.


ASUS M51AC-FR023S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11206 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS M51AC-FR023S (7807 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS M51AC-FR023S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ASUS Essentio Desktop PC M51AC Gebruikershandleiding DU7591 Eerste editie Maart 2013 Copyright © 2013ASUSTeK Computer Inc. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) het product is gerepareerd, gewijzigd of aangepast, tenzij dergelijke reparaties, wijzigingen of aanpassingen schriftelijk zijn toegestaan door ASUS; of (2) als het serienummer van het product onleesbaar is gemaakt of verwijderd. [. . . ] Als het bericht Safe to Remove Hardware (Veilig om hardware te verwijderen) verschijnt, verwijdert u het USB-opslagapparaat van uw computer. 3. NIET een USB-opslagapparaat verwijderen als nog gegevens worden overgedragen. Dit kan namelijk gegevensverlies of schade aan het USB-opslagapparaat veroorzaken. ASUS M51AC 33 Nederlands Ga als volgt te werk om een USB-opslagapparaat te verwijderen: Microfoon en luidsprekers aansluiten Deze desktop PC komt met poorten voor microfoon en luidsprekers op zowel het voor- als achterpaneel. De audio I/O-poorten bevinden zich op het achterpaneel en hiermee kunt u stereoluidsprekers met 2, 4, 6, en 8 kanalen aansluiten. Koptelefoon en mic aansluiten Luidsprekers met 2 kanalen aansluiten Nederlands 34 Hoofdstuk 3: Apparaten op uw computer aansluiten Luidsprekers met 4 kanalen aansluiten Luidsprekers met 6 kanalen aansluiten ASUS M51AC 35 Nederlands Luidsprekers met 8 kanalen aansluiten Nederlands 36 Hoofdstuk 3: Apparaten op uw computer aansluiten Meerdere externe schermen aansluiten Uw desktop PC kan met VGA-, HDMI- of DVI-poorten komen en laat u meerdere externe schermen aansluiten. Als in uw computer een grafische kaart is geïnstalleerd, sluit u de schermen op de uitvoerpoorten van de grafische kaart aan. Meerdere schermen instellen Als u meerdere schermen gebruikt, kunt u weergavemodi instellen. U kunt het aanvullende scherm als duplicaat van uw hoofdscherm gebruiken, of als uitbreiding ervan om uw Windows desktop te vergroten. Ga als volgt te werk om meerdere schermen in te stellen: 1. 2. Schakel uw computer uit. Verbind de twee schermen met uw computer en verbindt de stroomkabels van de schermen. Raadpleeg in Hoofdstuk 1 de paragraaf Uw computer instellen voor details over op uw computer een monitor aan te sluiten. Bij sommige grafische kaarten heeft alleen het scherm die als hoofdscherm is ingesteld, tijdens POST weergave. De dubbele schermfunctie werkt alleen onder Windows. ASUS M51AC 37 Nederlands 3. 4. Zet uw computer aan. Doe één van het volgende om het instellingenscherm Screen Resolution (Schermresolutie) te openen: Vanaf het startscherm a) Start het scherm All Apps (Alle apps) en koppel het bedieningspaneel aan het startscherm. Raadpleeg Een app vastzetten op het Windows® startscherm in de sectie Werken met Windows® apps. b) Klik vanaf het configuratiescherm op Adjust screen resolution (Beeldschermresolutie) aanpassen onder Appearance and Personalization (Vormgeving en persoonlijke instellingen). Vanaf het scherm Bureaubladmodus a) Start de bureaubladmodus vanaf het startscherm. b) Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats op het scherm Bureaubladmodus. Wanneer het pop-upmenu verschijnt, klikt u op Personalize (Personaliseren)> Display (Beeldscherm ) > Change display settings (Beeldscherminstellingen wijzigen). 5. Selecteer van de vervolgkeuzelijst Multiple displays: (Meerdere schermen:) de weergavemodus. •  Deze schermen dupliceren: Selecteer deze optie om het aanvullende scherm als een duplicaat van uw hoofdscherm te gebruiken. •  Deze schermen uitbreiden: Selecteer deze optie om het aanvullende scherm als uitbreidingsscherm te gebruiken. •  Bureaublad maar op 1 / 2 tonen: Selecteer deze optie om het scherm alleen op scherm 1 of scherm 2 weer te geven. Nederlands 6. Klik op Apply (Toepassen) of op OK. Klik daarna op het bevestigingsbericht op Keep Changes (Wijzigingen bewaren). 38 Hoofdstuk 3: Apparaten op uw computer aansluiten Een HDTV aansluiten Sluit op de HDMI-poort van uw computer een High Definition-tv (HDTV) aan. • Om de HDTV op de computer aan te sluiten, hebt u een HDMI-kabel nodig. • Voor de beste weergaveprestatie mag uw HDMI-kabel niet langer dan 15 meter zijn. ASUS M51AC 39 Nederlands Nederlands 40 Hoofdstuk 3: Apparaten op uw computer aansluiten Hoofdstuk 4 Uw computer gebruiken Juiste houding bij het gebruik van uw Desktop PC Als u uw Desktop PC gebruikt, is het belangrijk de juiste houding te bewaren om spanning op uw polsen, handen en andere gewrichten of spieren te vermijden. Deze paragraaf biedt u tips over hoe fysieke ongemakken en mogelijk letsel te vermijden terwijl u uw Desktop PC gebruikt en ervan geniet. Eye level to the de Oogniveau naartop of the monitor screen bovenkant van het computerscherm Foot rest 90˚ angles Ga als volgt te werk om de juiste houding te behouden: • • • • • • • • Plaats uw werkstoel om te verzekeren dat uw ellebogen ter hoogte of iets boven het toetsenbord zijn om een comfortabele typhouding te verkrijgen. Stel de rug van uw stoel zo af dat de basis van uw ruggengraat stevig wordt ondersteund en iets naar achteren wordt gebracht. Zit rechtop met uw knieën, ellebogen en heupen in een hoek van ongeveer 90° terwijl u achter de computer zit. Plaats het scherm recht voor u en draai de bovenkant van het computerscherm op oogniveau zodat uw ogen iets naar beneden zijn gericht. Houd de muis naast het toetsenbord en, indien nodig, gebruik een polssteun ter ondersteuning om tijdens het typen de druk van uw polsen te halen. Gebruik uw Desktop PC in een goed verlichte ruimte en houdt het uit de buurt van bronnen die glinsteren, zoals ramen of rechtstreeks zonlicht. [. . . ] Als het nog niet werkt, dient u contact op te nemen met het ASUSservicecentrum. Neem contact op met uw internet service-provider (ISP) voor de juiste LAN-instellingen. Installeer het LAN-stuurprogramma opnieuw Kan geen toegang krijgen tot het internet. Audio Probleem Mogelijke oorzaak Actie Luidspreker of koptelefoon is op de verkeerde poort aangesloten. Problemen stuurprogramma's •  aadpleeg de R gebruikershandleiding van uw computer betreffende de juiste poort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS M51AC-FR023S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS M51AC-FR023S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag