Gebruiksaanwijzing ASUS G750JH-T4103H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS G750JH-T4103H. Wij hopen dat dit ASUS G750JH-T4103H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS G750JH-T4103H te teleladen.


ASUS G750JH-T4103H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13183 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS G750JH-T4103H (10291 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS G750JH-T4103H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Notebook e-Manual DU7859 Første udgave Mei 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. [. . . ] Druk op OPMERKING: Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw Notebook PC aan boord. 58 Gebruikershandleiding notebook PC-E Verbinding maken met bedrade netwerken U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw notebook. OPMERKING: Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van uw internetverbinding. Zorg er voor dat een netwerkkabel is aangesloten tussen de LAN-poort van uw notebook en een lokaal netwerk voordat u de volgende handelingen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op het LAN en kies Properties (Eigenschappen). OPMERKING: Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoEverbinding gebruikt. Keer terug naar het Network and Sharing Center (Netwerkcentrum) en tik vervolgens op Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen). Tik op op de taakbalk en tik op de verbinding die u zojuist hebt gemaakt. Herhaal de stappen 1 tot en met 5 van Verbinding maken met een dynamisch IP/PPPoE-netwerk. Indien gewenst kunt u ook het adres voor de voorkeurs-DNS-server en de alternatieve DNS-server invoeren en op OK tikken. Gebruikershandleiding notebook PC-E 63 Uw notebook uitschakelen U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende werkwijzen: • Tik op in de Charms bar (Emoticonbalk) en tik > Shut down (Uitschakelen) vervolgens op om normaal uit te schakelen. Start hiervoor het bureaublad en druk vervolgens op alt + f4 om het venster Uitschakelen te openen. selecteer Shut Down (Uitschakelen) in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens OK. Als uw notebook niet reageert, houdt u de voedingsknop gedurende minstens acht (4) seconden ingedrukt tot uw notebook wordt uitgeschakeld. > Shut • Uw notebook in de slaapmodus plaatsen Om uw notebook in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop. U kunt uw notebook ook in de slaapstand zetten met behulp van de bureaubladmodus. Start hiervoor het bureaublad en druk vervolgens op alt + f4 om het venster Uitschakelen te openen. Met deze app kunt u momentopnamen maken, foto's bewerken, video's opnemen, audiobestanden opnemen, uw webcam gebruiken voor beveiligingsbewaking en games te spelen. De archiefwerkbalk toont de opgeslagen bestanden van een functie in een miniatuurweergave. Knop Action (Actie) Modi Opname Webcaminstellingen Knop Gezicht volgen In-/uitzoomen 66 Gebruikershandleiding notebook PC-E Life Frame-functies Camera Gebruik deze functie om foto's te maken met uw webcam. Camcorder Gebruik deze functie om video's te maken met uw webcam. Monitor Met deze functie kunt u uw webcam gebruiken als een monitor voor de beveiligingsvideomonitor. [. . . ] Deze voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld. Het gebruik van bedieningselementen of aanpassing van de prestaties van procedures die niet in dit document of in de installatiegids van het laserproduct zijn vermeld, kunnen een gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken. Productmededeling Macrovision Corporation In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS G750JH-T4103H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS G750JH-T4103H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag