Gebruiksaanwijzing ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC. Wij hopen dat dit ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC te teleladen.


ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (46704 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC (7011 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ASUS Fonepad GEBRUIKERSHANDLEIDING DU8810 DU8810 Tweede editie December 2013 Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] 3. Vanaf het scherm Gekoppelde Bluetooth-apparaat, kunt u een van de volgende zaken doen: q  ik op Koppeling ongedaan maken om de koppeling van het apparaat T op te heffen. q  ik op Naam wijzigen om de naam van het Bluetooth-apparaat te T wijzigen. q  ik op een van de weergegeven profielen om een profiel in of uit te T schakelen. 4. Tik op in de systeembalk om terug te keren naar het vorige scherm. K00G 45 Apps beheren App-snelkoppelingen maken Krijg gemakkelijk toegang tot enkele van uw favoriete toepassingen door appsnelkoppelingen te maken op uw startscherm. Tik en houd het pictogram van de app op het scherm Alle apps vast en sleep het vervolgens naar het startscherm. De app verwijderen van het startscherm Maak ruimte vrij voor nieuwe app-snelkoppelingen door bestaande appsnelkoppelingen op uw startscherm te verwijderen. Tik en houd een app vast tot X verwijderen verschijnt bovenaan op het scherm. Sleep de app naar X verwijderen om deze te verwijderen van het startscherm. 46 Gebruikershandleiding ASUS Fonepad App-info weergeven U kunt gedetailleerde informatie over uw apps weergeven terwijl u een snelkoppeling voor de app maakt. Terwijl u een app op het scherm Alle apps vasthoudt, schakelt het scherm naar het startscherm en verschijnt App-info bovenaan op het startscherm. Sleep de app naar App-info om gedetailleerde informatie weer te geven. K00G 47 Een app-map maken U kunt mappen maken om snelkoppelingen te ordenen op uw startscherm. Tik op het Startscherm op een app of snelkoppeling en sleep deze naar een andere app tot een doorzichtig vierkant verschijnt. OPMERKINGEN: • De gemaakte map wordt weergegeven in een doorzichtig vierkant. Tik op de nieuwe map en tik op Naamloze map om de naam van de map te wijzigen. 48 Gebruikershandleiding ASUS Fonepad Apps weergeven in het scherm Recent Via het scherm Recent kunt u een lijst van app-snelkoppelingen weergeven op basis van uw recent geopende apps. Via het scherm Recent kunt u gemakkelijk terugkeren naar of schakelen tussen de apps die u recent hebt geopend. Er verschijnt een lijst voor het weergeven van al uw recent gestarte apps. Om een app uit de lijst te verwijderen, veegt u de app naar links of rechts. K00G 49 Task Manager (Taakbeheer) Task Manager (Taakbeheer) toont een lijst van momenteel actieve hulpprogramma's en toepassingen en hun gebruik in percentages op uw ASUS Fonepad. U kunt de actieve apps ook individueel openen en sluiten of alle apps en hulpprogramma's tegelijk afsluiten met de functie Alles sulit. 2. Tik op en houd ASUS Task Manager vast om het vak van ASUS Task Manager (ASUS-taakbeheer) weer te geven op het startscherm. 50 Gebruikershandleiding ASUS Fonepad 3. Veeg de lijst omhoog en omlaag om alle gestarte apps weer te geven. 4. Tik op Alles sulit om alle actieve apps tegelijk te sluiten. K00G 51 Bestandsbeheer Met Bestandsbeheer kunt u uw gegevens die op het interne opslagapparaat of aangesloten externe opslagapparaten staan, eenvoudig vinden en beheren. De interne opslag openen Toegang krijgen tot het interne opslagapparaat: 1. Tik op 2. Tik op om naar het scherm Alle apps te gaan. > Interne opslag in het linkerpaneel om de inhoud van uw ASUS Fonepad te zien en tik vervolgens op een item dat u wilt selecteren. Als een microSD-kaart wordt geplaatst, tikt u op MicroSD om de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven. Het externe opslagapparaat openen Toegang verkrijgen tot het externe opslagapparaat: 1. Veeg de meldingsbalk bovenaan het scherm omlaag om het meldingsvak weer te geven. Tik op om de microSD-kaart los te koppelen van uw ASUS Fonepad. BELANGRIJK!Zorg dat u de gegevens die u op uw microSD-kaart bewaart, zijn opgeslagen voordat u de microSD-kaart uit uw ASUS Fonepad verwijdert. 52 Gebruikershandleiding ASUS Fonepad Uw inhoud aanpassen Vanaf Bestandsbeheer kunt u de inhoud van uw apparaat en van het geïnstalleerde externe opslagapparaat kopiëren, knippen, delen en verwijderen. Wanneer u een bestand of map aanpast, plaatst u een vinkje naast het bestand of map en verschijnt de actiebalk in de rechterbovenhoek van het scherm. OPMERKING De actie : aanpast in de map. [. . . ] Om de widget ASUS Battery weer te geven, tikt u op het startscherm op File Manager Settings en MyLibrary Lite Play Store tikt u vervolgens op WIDGETS. De widget ASUS Battery weergeven op het startscherm. Gmail Gallery Polaris Office Camera Play Music Veeg vanaf het scherm Widgets met uw vinger naar links of rechts om een ASUS batterij-widget te zoeken. Tik en houd de widget vast en sleep deze naar het startscherm. MyCloud App Locker asus@vibe App Backup SuperNote Lite MyPainter BuddyBuzz MyLibrary People Phone OPMERKING: U kunt ook de batterijstatus van uw ASUS Fonepad weergeven in ASUS-snelinstelling en in het systeemvak. Zie secties ASUS-snelinstelling en Meldingspaneel voor meer informatie. K00G 91 92 Gebruikershandleiding ASUS Fonepad Bijlagen K00G 93 EG-verklaring van conformiteit Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit kan worden gedownload van http://support. asus. com. Preventie van gehoorverlies Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume. À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’ utilisateur. Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel met de vereisten voor het geluidsdrukniveau, vastgelegd in de toepasselijke standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN50332-2:2003, vereist door het Franse artikel L. 5232-1. CE-markering CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS FONEPAD NOTE 6 (ME560CG-1A023A) BLANC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag