Gebruiksaanwijzing ASUS ET2702IGTH-B028K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS ET2702IGTH-B028K. Wij hopen dat dit ASUS ET2702IGTH-B028K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS ET2702IGTH-B028K te teleladen.


ASUS ET2702IGTH-B028K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8914 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS ET2702IGTH-B028K (6363 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS ET2702IGTH-B028K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ET2702I-serie Gebruikershandleiding All-in-one PC ET2702I Nederlands DU8222 April 2013 Eerste editie Nederlands Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] Nederlands 19 OPMERKING: • Maak de verbinding opnieuw als een draadloos toetsenbord of draadloze muis geen verbinding meer heeft. Denk eraan dat andere WiFi-apparaten binnen 20 cm de verbinding kunnen storen. • De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Het werkelijke uiterlijk en de werkelijke specificaties (bekabeld of draadloos) van het toetsenbord en de muis kunnen verschillen afhankelijk van de regio. All-in-one PC ET2702I De Alles-in-één pcinschakelen Nederlands 20 WAARSCHUWING!Sluit de netspanning niet aan voordat u de DC-stekker op het systeem hebt aangesloten. OPMERKING: Zie voor details over het uitschakelen van uw Alles-in-één pc het hoofdstuk Uw Alles-in-één pc uitschakelen onder Werken met Windows® 8. All-in-one PC ET2702I Met de functie Apparaat delen, kunt u het beeldscherm, de USB-poorten achteraan, de webcam en functies van het aanraakscherm van de alles-in-één-pc gebruiken elk ander apparaat dat met Microsoft Windows® werkt. Vereisten kabel voor het delen van apparaten HDMI met apparaat delen Kabel voor delen apparaten HDMI-kabel √ √ 1. Schakel de functie Apparaat delen in het OSD-menu onder het menu Systeeminstelling. 2. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde kabel voor het delen van apparaten aan op uw laptop, tablet pc of desktopcomputer. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB 3. 0-poort met de functie Apparaat delen op uw alles-in-één-pc. 3. Neem een mannelijke-naar-mannelijke HDMI-kabel om de functie voor het delen van apparaat tussen uw alles-in-één-pc en het externe apparaat mogelijk te maken. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op uw laptop, tablet pc of desktopcomputer. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-poort van uw alles-in-één-pc. 4. Het OSD-menu Ingangsselectie verschijnt wanneer u de HDMI-kabel aansluit op de HDMI-ingang achteraan of de beeldschermingang. Gebruik de knoppen Volume verhogen ( ) / verlagen ( ) om HDMI met apparaat delen met apparaat delen te selecteren en druk op de knop MENU om de optie te activeren. OPMERKING: • De functie Apparaat delen ondersteunt alleen een laptop/pc met Microsoft Windows®. •  w alles-in-één-pc is standaard ingesteld op de pc-modus (All-in-one PC is de U beeldschermingangsbron). Het aanraakscherm, de webcam en de USB-poorten achteraan worden bestuurd door de All-in-one PC, zelfs als de functie Apparaat delen is ingeschakeld. •  anneer u de beeldschermingangsbron schakelt naar HDMI of VGA (via de LCD-monitor van de W All-in-one PC), worden het aanraakscherm, de webcam en de USB-poorten achteraan bestuurd door de externe laptop / pc als de funcite Apparaat delen is igneschakeld. •  anneer u de functie Apparaat delen gebruikt, is het sterk aanbevolen ALLEEN een USB-muis of W -toetsenbord aan te sluiten op de USB-poorten achteraan. •  e functie Apparaat delen kan worden geactiveerd, zelfs als uw All-in-one PC niet is D ingeschakeld. Als u de All-in-one PC inschakelt terwijl u de functie Apparaat delen gebriukt, verschijnt een OSD-menu Ingangsselectie voor de selectie van het beeldschermsignaal. All-in-one PC ET2702I 21 Nederlands De functie Apparaat delen gebruiken Het OSD-menu gebruiken Nederlands 22 Het OSD-menu verschijnt wanneer u: • Het OSD activeert door op de knop voor menuvergrendeling links op uw Alles-in-één pc te drukken en vervolgens op de menuknop op de voorkant te drukken. Instructie OSD-functie Om het OSD-menu weer te geven, drukt u op het voorpaneel op de knop MENU. Om door de OSD-functies te navigeren of OSD-instellingen aan te passen, drukt u op de knoppen Menu omhoog en Menu omlaag. Druk op de knop MENU om de geselecteerde functie te activeren. Paneel uit Met deze functie kunt u het beeldscherm van de Alles-in-één-pc uitschakelen. Druk op de knop MENU om deze functie te activeren. Kleur • Helderheid: het afstelbereik gaat van 0 tot 100. [. . . ] Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: • • Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. All-in-one PC ET2702I De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd: • • • • • • • Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3] Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3. 1a] Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950] Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3. 1b] Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3. 2] Radio testsuites volgens [EN 300 328-2] Waarschuwing CE-markering Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS ET2702IGTH-B028K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS ET2702IGTH-B028K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag