Gebruiksaanwijzing ASUS ET2400XVT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS ET2400XVT. Wij hopen dat dit ASUS ET2400XVT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS ET2400XVT te teleladen.


ASUS ET2400XVT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5859 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS ET2400XVT (7582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS ET2400XVT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder een oud TV-toestel in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Volg ook de voorschriften voor de verwijdering van lege batterijen nauwgezet op. Daarom raden wij aan het TV-toestel 's nachts uit te schakelen in plaats van het in stand-by te laten staan. Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en componenten van een hoge kwaliteit, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden. [. . . ] Het correct afvoeren van uw oude producten helpt het voorkomen van het vervuilen van milieu en menselijk welzijn. Naargelang het type TV dat u hebt gekocht, wordt een muursteun en/of stand meegeleverd. Instructies voor de montage van de stand en/of muursteun vindt u elders in deze handleiding. Zorg ervoor dat de muursteun voldoende stevig verankerd is, zodat hij aan de veiligheidsnormen voldoet. Om gevaarlijke situaties te vermijden is het aan te raden geen naakte vlammen, bv. brandende kaarsen , op het toestel of in de buurt van het toestel te plaatsen. Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water. Het apparaat mag niet aan druipen of spatten blootgesteld worden en er mogen geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden. Zie het typeplaatje aan de achterkant van het TV-toestel voor de goede voedingsspanning. Plaats batterijen van het goede type en maat in het batterijvak en let erop dat u de polen vande batterijen goed plaatst. U kunt het batterijvak vergrendelen door de schroef in het gat van het deksel van het batterijvak vast te draaien. Tevens kan de tv niet uitgeschakeld worden met de afstandsbediening (standby toets) of de EPS schakelklok o Bij "LAST STATUS" schakelt de tv automatisch naar de laatste situatie (standby of aan) o Bij "STANDBY" schakelt de tv automatisch naar standby na een stroomonderbreking Volume Indicator: bepaalt of er een numerieke indicatie van het volumeniveau zichtbaar is op het scherm (YES) of niet (NO) wanneer het volumeniveau aangepast wordt Program Display: bepaalt welke informatie op het scherm getoond worden na het veranderen van zender: Number (zender nummer), Label (zender naam), All (beide), None (geen). In dit sub menu kunnen de instellingen voor beeld en geluid worden ingesteld. Brightness: bepaalt de helderheid van het beeld Colour: bepaalt de kleurverzadiging van het beeld Contrast: bepaalt het contrast (verschil tussen licht en donker) van het beeld Sharpness: bepaalt de scherpte van het beel Tint: bepaalt de kleurtoon van met name huid Active Control: Active Control optimaliseert beeldinstellingen (zoals ruisonderdrukking) op basis van analyse van het ingangssignaal en de ontvangstkwaliteit (niet op alle tv modellen). Treble/Bass: bepaalt de hoeveelheid hoge en lage tonen in het geluid · Balance: balans tussen linker en rechter kanaal · Security: deze instelling regelt de toegang tot het installatie menu o Indien hoog (High) dan is het installatie menu uitsluitend toegankelijk m. Een installatie afstandsbediening (RC2886 of RG4174) o Indien normaal (Standard) dan is het installatie menu ook toegankelijk met een speciale code · Keyboard Lock: met deze funktie kunnen de bedieningstoetsen op het tv toestel uitgeschakeld worden. De aan/uitschakelaar blijft functioneren onafhankelijk van de instelling deze funktie. Video Out Mute: Deze optie maakt het mogelijk het video uitgangssignaal te blokkeren om ongeoorloofd kopieren te voorkomen. Kies 00 om EPS uit te schakelen · Audio/Video Mute: bepaalt of audio en video onderdrukt worden indien er geen signal wordt ontvanen · Step Tuning: Indien geactiveerd (YES) dan schakelt de tv onmiddelijk na ontvangst van een numerieke toets naar het bewuste kanaal. Indien niet geactiveerd (NO) dan wacht de tv op een eventueel 2e nummer. Digit Timeout: Tijdsinterval waarbinnen een eventuele 2e cijfer kan worden ingetoetst voor zendersnummers hoger dan 9 · Het klok installatie menu bevat de volgende instellingen (uitsluitend voor modellen met klok): Display Standby: helderheidsniveau van de klok tijdens standby Display On: helderheidsniveau van de klok terwijl de tv aan is Time Setting: tijdsinstelling Teletext Time Download: (de)activeert de automatisch tijdssynchronisatie met de teletekst klok van een willekeurige zender · Download Program: zender met teletekstsignaal waarmee de klok automatisch synchroniseerd · Time Offset: eventueel positief of negatief tijdsverschil tussen de teletekst tijd en de weergegeven tijd op de klok · "Wek alarm" icoon verschijnt in het klok scherm na ingave van een geldige wek tijd (0:00 tot 23:59) Standby Om naar standby te schakelen + Info Volgend / vorige Info zender + Radio Volgend / vorige Radio zender Smart Toetsen Voor keuze van voorgeprogrammeerde beeld- of geluidsinstellingen Sleep Activateert de tijdklok voor automatisch uitschakelen. Meerdere malen indrukken verhoogt de tijd in stappen van een kwartier. [. . . ] Soms hebben 4:3 beelden een zwarte balk boven en onder in het beeld letterbox uitzendingen). Met deze toets kunt u de zwarte balken laten verdwijnen en de (letterbox) uitzending beeldvullend weergeven. Het gebruik van verschillende beeldformaten Gebruik de cursortoetsen links/rechts om een ander beeldformaat te kiezen: 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Ondertitel Zoom, Superzoom, Breedbeeld en Voll. 4:3 Het beeld wordt in het 4:3 formaat weergegeven, met brede zwarte stroken links en rechts van het beeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS ET2400XVT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS ET2400XVT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag