Gebruiksaanwijzing ASUS ET2311IUTH-B005K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS ET2311IUTH-B005K. Wij hopen dat dit ASUS ET2311IUTH-B005K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS ET2311IUTH-B005K te teleladen.


ASUS ET2311IUTH-B005K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9504 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS ET2311IUTH-B005K (7315 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS ET2311IUTH-B005K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding ET2311-serie Nederlands DU8286 Mei 2013 Nederlands Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT. [. . . ] • Automatisch aanpassen: past de horizontale positie (H-positie) en de verticale positie (V-positie) van het beeld aan. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u de All-in-One PC gebruikt als een standaard LCD-monitor. Ingangsselectie • PC: toont video die is geproduceerd door de All-in-One PC. • HDMI: geef video weer vanaf de HDMI-ingang. All-in-One PC ET2311-serie 1.  SD time-out - Stel de weergaveduur van het OSD-menu in van 10 tot 120 O seconden. Schakelt de functie DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) in of uit. • Informatie: Toont de resolutie en vernieuwingsfrequentie. • Alles opnieuw instellen: hiermee kunt u alle OSD-instellingen opnieuw instellen. Afsluiten Sluit het OSD-menu af. All-in-One PC ET2311-serie 23 Nederlands Systeeminstelling • OSD-instelling: Bewegingen Met gebaren kunt u programma's starten en de instellingen van uw All-in-One PC openen. U kunt de functies activeren door de handgebaren toe te passen op het scherm van uw All-in-One PC. Nederlands 24 Bewegingen gebruiken Vegen linkerrand Vegen rechterrand Veeg vanaf de linkerrand van het scherm om uw actieve apps willekeurig te verplaatsen. Vegen bovenrand Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms bar (Emoticonbalk) te starten. Vinger vegen • • Veeg in het Startscherm vanaf de bovenrand van het scherm om de balk All Apps (Alle apps) te zien. Veeg in een actieve app vanaf de bovenrand van het scherm om het menu weer te geven. Veeg uw vinger om omhoog en omlaag te schuiven en veeg met uw vinger om het scherm naar links of rechts te pannen. All-in-One PC ET2311-serie Uitzoomen Inzoomen Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm. Spreid uw twee vingers uiteen op het aanraakscherm. Tikken-en-houden Tikken/dubbeltikken • • Om een app te verplaatsen, tikt en houdt u de tegel van de app vast en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Om een app te sluiten, tikt en houdt u de bovenzijde van de actieve app vast en sleept u deze omlaag naar de onderkant van het scherm om af te sluiten. • • Tik op een app om deze te starten. Dubbeltik in de bureaubladmodus op een item om dit te starten. All-in-One PC ET2311-serie 25 Nederlands De audio-uitgang configureren via een HDMI-apparaat Nederlands 26 Als u een HD-tv wilt gebruiken als een audio-uitvoerapparaat, sluit u het toestel aan op de Home Theater PC en volgt u de onderstaande stappen om de audio-instellingen te configureren. De audio-uitgang configureren via een HDMI-apparaat: 1. Klik vanaf het Startscherm op Desktop om de bureaubladmodus te starten. OPMERKING: Zie voor meer details het hoofdstuk Startscherm onder Werken met Windows® 8. 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Volume Mixer (Volumemixer) in de taakbalk van Windows® en klik op Playback devices (Weergaveapparaten). 4. Klik op Configure (Configureren) en het venster Luidsprekerinstelling wordt geopend. All-in-One PC ET2311-serie 6. Schakel het selectievakje Front left and right (Voor links en rechts) in en klik daarna op Next (Volgende). 7. Klik op Finish (Voltooien) om het instellen van de luidsprekers te voltooien. All-in-One PC ET2311-serie 27 Nederlands 5. Selecteer Stereo en klik op Next (Volgende). Nederlands 28 All-in-One PC ET2311-serie Systeemvereisten Processor RAM Harde schijfruimte Grafische kaart Schermresolutie 1GHz of sneller 1GB (32-bits) of 2 GB (64-bits) 16 GB (32-bits) of 20 GB (64-bits) Microsoft DirectX9 grafisch apparaat met een WDDMstuurprogramma 1024 x 768 voor Windows® -apps 1366 x 768 voor functie Snap (Uitlijnen) OPMERKING: Voor updates op deze systeemvereisten, gaat u naar http://www. windows. microsoft. com/en-us/windows-8/faq All-in-One PC ET2311-serie 29 Nederlands Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8 De eerste keer opstarten (Voor Windows® 8 en Windows® 8 Professional) Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 8. De eerste keer opstarten: 1. Druk op de aan-/uitknop op uw All-in-One PC. Selecteer I accept the terms for using Windows (Ik aanvaard de voorwaarden voor het gebruik van Windows) en klik op Accept (Accepteren). 4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende basisonderdelen: • • • • Personaliseren Draadloos Instellingen Meld u aan bij uw Nederlands 30 5. Wanneer u klaar bent met het configureren van de basisitems, verschijnt de zelfstudie op video van Windows® 8. Bekijk deze zelfstudie voor meer informatie over de functies van Windows® 8. 6. Het startscherm verschijnt na het aanmelden bij uw gebruikersaccount. Windows® 8-vergrendelingsscherm Het vergrendelscherm van Windows® 8 kan verschijnen als uw All-in-One PC Windows 8 start. Tik om door te gaan op het vergrendelscherm of druk op een toets op het toetsenbord van uw All-in-One PC. All-in-One PC ET2311-serie Windows® UI De Windows® User Interface (UI) is de op tegels gebaseerde weergave die gebruikt wordt onder Windows® 8. [. . . ] Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: • • Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. All-in-One PC ET2311-serie De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd: • • • • • • • Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3] Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3. 1a] Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950] Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3. 1b] Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3. 2] Radio testsuites volgens [EN 300 328-2] Waarschuwing CE-markering Dit is een Klasse B-product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS ET2311IUTH-B005K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS ET2311IUTH-B005K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag