Gebruiksaanwijzing ASUS EEE PC 1015BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS EEE PC 1015BX. Wij hopen dat dit ASUS EEE PC 1015BX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS EEE PC 1015BX te teleladen.


ASUS EEE PC 1015BX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS EEE PC 1015BX (2362 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS EEE PC 1015BX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. n7N Voor gebruik Documentatie In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen. [. . . ] In deze modus knippert het oranje stroomlampje. De computer op Sleep (stand-by) zetten Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendeling en daarna op Sleep (Stand-by). Terugkeren naar de normale modus Druk op een willekeurige toets. !Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren. Wanneer de computer op Sleep (stand-by) staat, kunt u geen schijf plaatsen. De computer komt sneller uit Sleep (stand-by) dan uit de Hibernate-stand (slaapstand). De computer verbruikt op Sleep (stand-by) meer stroom dan in de Hibernate-stand (slaapstand). !Als de batterij leeg raakt terwijl de computer op Sleep (stand-by) staat, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan. n 83 N Uw VAIO-computer aanpassen Als de computer enige tijd niet wordt gebruikt, wordt deze op Sleep (stand-by) gezet. Om dit te voorkomen kunt u de instellingen voor Sleep (stand-by) wijzigen. De instellingen voor Sleep (stand-by) wijzigen 1 2 3 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. Klik op Change plan settings (Schema-instellingen wijzigen) onder het huidige energieschema. Wijzig de tijd om de computer op Sleep (stand-by) te zetten en klik op Wijzigingen opslaan. n 84 N Uw VAIO-computer aanpassen De Hibernate-stand (slaapstand) gebruiken In de Hibernate-stand (slaapstand) wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld. Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. Klik op OK. n 87 N Uw VAIO-computer aanpassen De modem configureren Voordat u de interne modem kunt gaan gebruiken (niet alle modems zijn ingebouwd) of telkens als u de modem gebruikt terwijl u op reis bent, moet u ervoor zorgen dat het land van de actieve locatie die is gedefinieerd in het venster Telefoon- en modemoptiesovereenkomt met het land van waaruit u belt. De landinstellingen van de modem wijzigen 1 2 3 4 5 6 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. Controleer de land/regio-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de plaats van waaruit u belt. Pulskeuze wordt mogelijk niet ondersteund in sommige regio's. 7 n 88 N Uw VAIO-computer aanpassen 8 9 Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK. Als de modem niet staat vermeld, klikt u op Toevoegen en volgt u de wizard. 10 Klik op Toepassen/OK. Zorg ervoor dat de telefoonkabel is losgekoppeld van de computer voordat u de nieuwe landinstellingen toepast. n 89 N Uw VAIO-computer uitbreiden Uw VAIO-computer uitbreiden Uw VAIO-computer en geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronischeconnectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode van het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen: Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren. Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent. Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet. Raadpleeg de on line Specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd. Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link. n 90 N Uw VAIO-computer uitbreiden Geheugen toevoegen en verwijderen Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op de volgende pagina's. Het aantal beschikbare sleuven is afhankelijk van de configuratie van uw computer. Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. [. . . ] De VAIO-Link-website: Als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: Dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS EEE PC 1015BX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS EEE PC 1015BX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag