Gebruiksaanwijzing ASUS CM6431-FR055S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS CM6431-FR055S. Wij hopen dat dit ASUS CM6431-FR055S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS CM6431-FR055S te teleladen.


ASUS CM6431-FR055S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4038 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS CM6431-FR055S (3897 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS CM6431-FR055S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ASUS Essentio Desktop PC CM6331, CM6431, CM6731 CM6331 CM6431 Gebruikershandleiding CM6731 DU7701 Tweede Editie September 2012 NEDERLANDS  Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) het product is gerepareerd, gewijzigd of aangepast, tenzij dergelijke reparaties, wijzigingen of aanpassingen schriftelijk zijn toegestaan door ASUS; of (2) als het serienummer van het product onleesbaar is gemaakt of verwijderd. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. [. . . ] Druk op <Del> tijdens POST. POST (Power-On Self Test) staat voor een reeks via software beheerde diagnostische tests die worden uitgevoerd wanneer u de desktopcomputer inschakelt. Hoofdstuk 2: Windows® 8 gebruiken Een USB-opslagapparaat aansluiten Deze desktop PC biedt USB 2. 0/1. 1-poorten op de voor- en achterpanelen. Met de USBpoorten kunt u USB-apparaten, zoals opslagapparaten, aansluiten. Ga als volgt te werk om een USB-opslagapparaat aan te sluiten: • Plaats het USB-opslagapparaat in uw computer. DVI HDMI Voorpaneel Achterpaneel Ga als volgt te werk om een USB-opslagapparaat te verwijderen: 1. 2. 3. Klik vanaf het startscherm op Desktop om de bureaubladmodus te starten. Klik in de taakbalk op en klikt vervolgens op Eject [Name of USB Drive] ([Naam USBstation] uitwerpen). Als het bericht Safe to Remove Hardware (Veilig om hardware te verwijderen) verschijnt, verwijdert u het USB-opslagapparaat van uw computer. NIET een USB-opslagapparaat verwijderen als nog gegevens worden overgedragen. Dit kan namelijk gegevensverlies of schade aan het USB-opslagapparaat veroorzaken. ASUS CM6331, CM6431, CM6731 33 NEDERLANDS Hoofdstuk 3 Apparaten op uw computer aansluiten Microfoon en luidsprekers aansluiten Deze desktop PC komt met poorten voor microfoon en luidsprekers op zowel het voor- als achterpaneel. De audio I/O-poorten bevinden zich op het achterpaneel en hiermee kunt u stereoluidsprekers met 2, 4, 6, en 8 kanalen aansluiten. NEDERLANDS 34 Koptelefoon en mic aansluiten Luidsprekers met 2 kanalen aansluiten Hoofdstuk 3: Apparaten op uw computer aansluiten LINE OUT Luidsprekers met 4 kanalen aansluiten Luidsprekers met 6 kanalen aansluiten ASUS CM6331, CM6431, CM6731 35 NEDERLANDS LINE OUT LINE OUT Luidsprekers met 8 kanalen aansluiten NEDERLANDS LINE OUT 36 Hoofdstuk 3: Apparaten op uw computer aansluiten Meerdere externe schermen aansluiten Uw desktop PC kan met VGA-, HDMI- of DVI-poorten komen en laat u meerdere externe schermen aansluiten. Als in uw computer een grafische kaart is geïnstalleerd, sluit u de schermen op de uitvoerpoorten van de grafische kaart aan. Meerdere schermen instellen Als u meerdere schermen gebruikt, kunt u weergavemodi instellen. U kunt het aanvullende scherm als duplicaat van uw hoofdscherm gebruiken, of als uitbreiding ervan om uw Windows desktop te vergroten. Ga als volgt te werk om meerdere schermen in te stellen: 1. 2. Schakel uw computer uit. Verbind de twee schermen met uw computer en verbindt de stroomkabels van de schermen. Raadpleeg in Hoofdstuk 1 de paragraaf Uw computer instellen voor details over op uw computer een monitor aan te sluiten. Bij sommige grafische kaarten heeft alleen het scherm die als hoofdscherm is ingesteld, tijdens POST weergave. De dubbele schermfunctie werkt alleen onder Windows. ASUS CM6331, CM6431, CM6731 37 NEDERLANDS 3. Zet uw computer aan. 4. Screen Resolution Doe één van het volgende om het instellingenscherm (Schermresolutie) te openen: a) Start het scherm All Apps (Alle apps) en koppel het bedieningspaneel aan het startscherm. Raadpleeg Een app vastzetten op het Windows® startscherm in de sectie Werken met Windows® apps. Vanaf het startscherm NEDERLANDS 38 b) Klik vanaf het configuratiescherm op Adjust screen resolution (Beeldschermresolutie) aanpassen onder Appearance and Personalization (Vormgeving en persoonlijke instellingen). Vanaf het scherm Bureaubladmodus a) Start de bureaubladmodus vanaf het startscherm. b) Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats op het scherm Bureaubladmodus. Wanneer het pop-upmenu verschijnt, klikt u op Personalize (Personaliseren)> Display (Beeldscherm ) > Change display settings (Beeldscherminstellingen wijzigen) . 5. Multiple displays: (Meerdere schermen:) de Selecteer van de vervolgkeuzelijst weergavemodus. •  Deze schermen dupliceren: Selecteer deze optie om het aanvullende scherm als een duplicaat van uw hoofdscherm te gebruiken. •  Deze schermen uitbreiden: Selecteer deze optie om het aanvullende scherm als uitbreidingsscherm te gebruiken. •  Bureaublad maar op 1 / 2 tonen: Selecteer deze optie om het scherm alleen op scherm 1 of scherm 2 weer te geven. 6. Apply (Toepassen) of op OK. Klik daarna op het bevestigingsbericht op Keep Klik op Changes (Wijzigingen bewaren). Hoofdstuk 3: Apparaten op uw computer aansluiten Juiste houding bij het gebruik van uw Desktop PC Als u uw Desktop PC gebruikt, is het belangrijk de juiste houding te bewaren om spanning op uw polsen, handen en andere gewrichten of spieren te vermijden. Deze paragraaf biedt u tips over hoe fysieke ongemakken en mogelijk letsel te vermijden terwijl u uw Desktop PC gebruikt en ervan geniet. Eye level to the de Oogniveau naartop of the monitor screen bovenkant van het computerscherm Foot rest 90˚ angles Ga als volgt te werk om de juiste houding te behouden: • • • • • • • • Plaats uw werkstoel om te verzekeren dat uw ellebogen ter hoogte of iets boven het toetsenbord zijn om een comfortabele typhouding te verkrijgen. Stel de hoogte van uw stoel af om te verzekeren dat uw knieën iets hoger zijn dan uw heupen om de achterkant van uw dijen te ontspannen. Indien nodig, dient u een voetsteun te gebruiken om de hoogte van uw knieën te verhogen. [. . . ] Netwerkinstellingen Problemen door de antivirus-software veroorzaakt Problemen stuurprogramma's Sluit de LAN-kabel aan op uw computer. Verzeker of de LAN-LED brandt. Als het nog niet werkt, dient u contact op te nemen met het ASUSservicecentrum. Neem contact op met uw internet service-provider (ISP) voor de juiste LAN-instellingen. Installeer het LAN-stuurprogramma opnieuw Kan geen toegang krijgen tot het internet. Audio Probleem Mogelijke oorzaak Actie Luidspreker of koptelefoon is op de verkeerde poort aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS CM6431-FR055S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS CM6431-FR055S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag