Gebruiksaanwijzing ASUS A83SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS A83SM. Wij hopen dat dit ASUS A83SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS A83SM te teleladen.


ASUS A83SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7513 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS A83SM (7206 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS A83SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer de netkabel van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant, de klantenservice of een gekwalificeerd persoon worden vervangen. ondeskundige installatie en reparatie kan de gebruiker in gevaar brengen. Reparaties mogen alleen door de fabrikant, de klantenservice of een overeenkomstig gekwalificeerd persoon uitgevoerd worden. er mogen alleen originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt. [. . . ] Neem bij vragen contact op met de dealer waar u het apparaat heeft gekocht of moet onze servicedienst. De levering bestaat uit de volgende onderdelen: n n n n n n n x Oud apparaat afvoeren Oude apparaten zijn geen waardeloos afval!Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd. De richtlijn schrijft het kader voor terugname en verwerking van oude apparaten in de EU voor. Plateaus en bakken niet uitnemen, om kinderen het naar binnen klimmen te bemoeilijken!# (niet bij alle modellen) Verwijder de vier transportborgingen die zijn aangebracht tussen het deksel en het apparaat. Steek twee van deze transportborgingen in de daarvoor bedoelde houders op de achterkant van het apparaat. Afhankelijk van de klimaatklasse kan het apparaat bij de volgende ruimtetemperaturen worden gebruikt. Opstellingsplaats Een droge, ventileerbare ruimte is geschikt voor het opstellen. De opstellingsplaats mag niet aan direct zonlicht blootstaan en niet in de buurt van een warmtebron liggen zoals een open haard, radiator, enz. Pas diepvriesproducten in het apparaat plaatsen wanneer het rode lampje gedoofd is. Stand 1: warmste temperatuur Stand 6: koudste temperatuur Opgelet: Het duurt lang voordat een verandering van de temperatuurinstelling effect heeft. Vriesvolume volledig gebruiken Om de maximale hoeveelheid diepvriesproducten te kunnen plaatsen, kunnen de manden uit het apparaat genomen worden. Gebruiksinstructies n Vriesruimte De vriesruimte gebruiken n n n Bij het inschakelen wordt de temperatuur voor de vriesruimte automatisch op ca. Mocht na het sluiten van de vrieskist het deksel niet gelijk weer geopend kunnen worden, wacht dan tot drie minuten, tot de gevormde onderdruk is vereffend. + Verse levensmiddelen bevriezen Gebruik voor het invriezen alleen verse levensmiddelen. Om voedingswaarde, aroma en kleur zo goed mogelijk te behouden, moeten groenten voor het invriezen geblancheerd worden. Bij aubergines, paprika, courgettes en asperges is blancheren niet nodig. Laat in te vriezen levensmiddelen niet in contact komen met al bevroren levensmiddelen. Diepvriesproducten indien mogelijk in isolerende tas transporteren en zo snel mogelijk in de vriezer doen. Let op bij het indelen Grote hoeveelheden levensmiddelen bij voorkeur op de bodem van het apparaat invriezen, daar worden ze heel snel en dus ook op de beste manier ingevroren. [. . . ] '/2 uit het apparaat nemen voor het opvangen van het dooiwater onder de dooiwaterafvoeropening plaatsen fig. Het apparaat staat ergens tegen aan Plaats het apparaat los van meubels of apparaten. manden of scheidingsplaat wiebelen of klemmen Controleer de uitneembare onderdelen en plaats deze eventueel opnieuw. Kleine storingen zelf opheffen Voordat u contact opneemt met de servicedienst: Controleer of u de storing aan de hand van de volgende instructies kunt verhelpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS A83SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS A83SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag