Gebruiksaanwijzing ASUS A83

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS A83. Wij hopen dat dit ASUS A83 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS A83 te teleladen.


ASUS A83 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7220 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS A83 (6197 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS A83

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DU6459 Gebruikershandleiding notebook Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Opmerkingen over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (De instellingen van de Windows-software is vereist. ) 52 Gebruikershandleiding notebook Hoofdstuk 4: Denotebookgebruiken 4 Aanwijsapparaat Het geïntegreerde aanraakpad van de notebook is volledig compatibel met alle PS2-muizen met twee/drie knoppen en een scrollwieltje. Voor het werken met bepaalde toepassingen, is echter nog steeds een apparaatstuurprogramma vereist. Aanwijzer Beweging Rechts klikken Links klikken BELANGRIJK!Gebruik geen objecten in plaats van uw vinger om het aanraakpad te gebruiken, anders kan er schade optreden aan het oppervlak van het aanraakpad. 54 Gebruikershandleiding notebook Het aanraakpad gebruiken U hoeft alleen een lichte druk uit te oefenen met uw vinger om het aanraakpad te gebruiken. Omdat het aanraakpad elektrostatisch gevoelig is, mag u geen objecten gebruiken in de plaats van uw vingers. De primaire functie van het aanraakpad is het bewegen van de cursor of het selecteren van de items die op het scherm zijn weergegeven door middel van uw vingertoppen in plaats van een standaard computermuis. De volgende afbeeldingen tonen het correcte gebruik van het aanraakpad. De cursor verplaatsen Plaats uw vinger in het midden van het aanraakpad en schuif uw vinger in een richting om de cursor te verplaatsen. Vinger naar voor schuiven Vinger naar links schuiven Vinger naar rechts schuiven Vinger naar achter schuiven Gebruikershandleiding notebook 55 Afbeeldingen gebruik aanraakpad Klikken/tikken - Druk, terwijl de cursor op een item staat, op de linkerknop of gebruik uw vingertop om het aanraakpad licht aan te raken en houd uw vinger op het aanraakpad tot het item is geselecteerd. De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op. Klikken Tikken Druk op de linkercursorknop en laat deze los. Tik licht, maar snel op het aanraakpad. Dubbelklikken/dubbeltikken - Dit is een gebruikelijke manier om een programma rechtstreeks via het overeenkomstige pictogram dat u hebt geselecteerd, te starten. Plaats de cursor op het pictogram dat u wilt uitvoeren, druk op de linkerknop of tik snel achtereenvolgens tweemaal op het pad. Als het interval tussen het klikken of tikken te lang is, zal de bewerking niet worden uitgevoerd. U kunt de dubbelkliksnelheid instellen via het Configuratiescherm van Windows onder "Muis" De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde . resultaat op. Dubbel-klikken Dubbel-tikken Druk tweemaal op de linkerknop en laat deze los. 56 Tik tweemaal licht, maar snel op het aanraakpad. Gebruikershandleiding notebook Slepen - Slepen betekent dat u een item opneemt en het op een willekeurige plaats op het scherm neerzet. Verplaats de cursor, terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt, naar de gewenste locatie. U kunt ook gewoon dubbeltikken op het item en uw vinger op het aanraakpad houden terwijl u het item met uw vingertop sleept. De volgende afbeeldingen leveren hetzelfde resultaat op. Slepen-klikken Slepen-tikken Houd de linkerknop ingedrukt en schuif uw vinger op het aanraakpad. Tik tweemaal licht op het aanraakpad en schuif uw vinger over het aanraakpad tijdens de tweede tik. Scrollen twee vingers - Gebruik twee vingertoppen om omhoog/ omlaag/naar links/rechts te schuiven op het touchpad om een venster omhoog/omlaag/naar links/rechts te schuiven. Als uw weergavevenster meerdere subvensters bevat, verplaatst u de aanwijzer naar dat deelvenster voordat u scrollt. (bij sommige modellen) Verticaal schuiven Horizontaal schuiven In/uitzoomen 2 vingers - Beweeg twee vingertoppen afzonderlijk of samen op het touchpad om in of uit te zoomen. Dit is handig wanneer u foto's bekijkt of documenten leest. Inzoomen Uitzoomen Gebruikershandleiding notebook 57 Tikken met twee vingers Gebruik twee vingers om op de touchpad te tikken. Deze actie simuleert het klikken op het scrollwiel van een muis. Tikken met drie vingers - Gebruik drie vingers om op het touchpad te tikken. Deze actie werkt op dezelfde manier als klikken met de rechtermuisknop. (bij sommige modellen) Twee-vingers draaien - Plaats één vinger op het touchpad en maak een boog met de andere om de foto of het document dat u weergeeft, te draaien. U kunt rechtsom of linksom draaien op basis van uw behoeften. 58 Gebruikershandleiding notebook Onderhoud van het aanraakpad Het aanraakpad is drukgevoelig. Als u het niet met voldoende zorg gebruikt, kan het gemakkelijk schade oplopen. [. . . ] Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes, tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden. B-32 Gebruikershandleiding notebook CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese Gebruikershandleiding notebook B-33 Spanish Swedish B-34 Gebruikershandleiding notebook Eco-label Europese Unie Deze notebook werd bekroond met het Bloemenlabel van de EU, wat betekent dat dit product de volgende kenmerken heeft: 1. Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Beperkt gebruik van natuurlijke bronnen door het aanmoedigen van recycling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS A83

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS A83 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag