Gebruiksaanwijzing ASUS A53SK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ASUS A53SK. Wij hopen dat dit ASUS A53SK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ASUS A53SK te teleladen.


ASUS A53SK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7722 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ASUS A53SK (4465 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ASUS A53SK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. n7N Voor gebruik ENERGY STAR Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik. [. . . ] Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter. n 80 N Uw VAIO-computer aanpassen Het opstartwachtwoord wijzigen/verwijderen Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen 1 2 Zet de computer aan. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set Machine Password en druk op de toets Enter. Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een nieuw wachtwoord in. Druk op Enter. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter. Als u wordt gevraagd om het opslaan van de wijzigingen te bevestigen, drukt u op Enter. Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter. 3 4 5 6 n 81 N Uw VAIO-computer aanpassen De computer instellen met VAIO Control Center Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie controleren en voorkeuren voor de werking van het systeem instellen. VAIO Control Center gebruiken 1 2 3 Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center. De instelling van het gewenste item is gewijzigd. Klik voor meer informatie over de verschillende opties op Help in het venster VAIO Control Center om het Help-bestand weer te geven. Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten. n 82 N Uw VAIO-computer aanpassen Energiebesparende modi gebruiken Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de Hibernate-stand (slaapstand) dan vanuit Sleep (stand-by). De computer verbruikt in de Hibernate-stand (slaapstand) minder stroom dan op Sleep (stand-by). !Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat. n 86 N Uw VAIO-computer aanpassen Energiebeheer met VAIO Power Management Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijen, geheel aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik. VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO-computers is ontwikkeld. Met deze softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma VAIO Power Management voor meer informatie over VAIO Power Management. VAIO Power Management inschakelen Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld op netstroom. Klik op dit pictogram om een venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven. VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Eigenschappen voor Energiebeheer van Windows. VAIO Power Management inschakelen 1 2 3 4 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. Klik op Change plan settings (Schema-instellingen wijzigen) onder het huidige energieschema. Klik op Change advanced power settings (Geavanceerde energiebeheerinstellingen wijzigen). [. . . ] De VAIO-Link-website: Als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: Dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ASUS A53SK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ASUS A53SK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag