Gebruiksaanwijzing ARCHOS 70B NEON

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ARCHOS 70B NEON. Wij hopen dat dit ARCHOS 70B NEON handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ARCHOS 70B NEON te teleladen.


ARCHOS 70B NEON : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16138 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ARCHOS 70B NEON

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen. Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen. 3 "Volver" 4 "Inicio" 5 "Aplicaciones recientes" TM 6 Acceso directo permanente a aplicaciones Android 7 "Todas las aplicaciones" 8 Barra de estado > Toque este icono para mostrar todas las aplicaciones y widgets instalados en el ARCHOS. [. . . ] Pdf 85 18/01/2016 15:23:04 WiFi-netwerkverbinding WAARSCHUWING: Controleer of u zich in een WiFi-zone bevindt. Privé-netwerken worden weergegeven met een slotpictogram en vereisen de invoer van een wachtwoord. TIPS: -- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent. Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFinetwerkprovider. Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken. Deze knop is mogelijk voorzien van de naam "WSP" of van een symbool: 77 114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book. pdf 87 18/01/2016 15:23:05 De AndroidTM-Interface 1 8 2 6 3 7 4 5 6 78 114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book. Pdf 88 18/01/2016 15:23:05 TM 1 Google Search > Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem . Nederlands 3 Recente apps 4 Startpagina 5 Terug TM 6 Snelkoppelingen van permanente Android -apps 7 "Knop Alle Apps" 8 Statusbalk > Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. De locatieservice zodat u de content van uw mobiele apparaat op een groot scherm kunt gebruiken. * Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Settings > Device [Instellingen > Apparaat] 10 Om uw Android-apparaat te spiegelen op de tv 11 Om een waarschuwingstype te kiezen 18/01/2016 15:23:05 80 114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book. Pdf 90 Recente apps Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt: Nederlands Aanraken: een app openen. Pdf 91 18/01/2016 15:23:06 Vertrouwd raken met AndroidTM Het verplaatsen van een item op het startscherm: Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los. Het verwijderen van een item op het startscherm: Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen". Verwijderen van een item: Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen". [. . . ] Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen: Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn. Als uw apparaat te traag werkt: Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt. Als uw WiFi-ontvangst te laag is: Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ARCHOS 70B NEON

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ARCHOS 70B NEON zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag