Gebruiksaanwijzing ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM. Wij hopen dat dit ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM te teleladen.


ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5069 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mount this high up outside the building (if possible) and connect one end of this wire to the ‘AM’ part of AM aerial input, in addition to the loop aerial supplied (do not disconnect the AM loop aerial). Utilisez de la pâte adhésive ou du ruban adhésif pour fixer l’antenne en lui donnant une forme de T (veillez à ce que la pâte adhésive n’entre pas en contact avec les câbles internes de l’antenne). Beachten Sie die Warnungen und Anweisungen Vor der Inbetriebnahme dieses Geräts sollten Sie die entsprechenden Sicherheits- und Betriebsanweisungen lesen. Heben Sie dieses Handbuch gut auf, und beachten Sie die enthaltenen Warnungen sowie die Hinweise auf dem Gerät. [. . . ] Als u rechts hiervan een AM-connector ziet, heeft uw Solo een AM/FMmodule; ziet u alleen een blindplaatje, dan hebt u een DAB/FM-module. solo voorziet: n tot 30 vooraf ingestelde stations n volledige RDS-informatie op FM (waar uitgezonden); programmagegevens op DAB n meters voor FM signaalsterkte en DABgegevenssnelheid. Bronselectie Voorinstellingsmodus indicator Stationsnaam Huidig volume de radio gebruiken Uitzendgegevens of andere informatie Naar stations zoeken Drukt u op de knop MODE wanneer de radio als muziekbron geselecteerd is, dan kunt u tussen de twee afstemmodi van Solo schakelen: ‘Preset’ [voorinstellingsmodus] of ‘Tune’ [afstemmmodus]. Door de knoppen of van de afstandsbediening in te drukken ( of op het voorpaneel), wordt bij de voorinstellingsmodus het vorige of volgende vooringestelde station (indien deze zijn gedefineerd) geselecteerd. : deze knoppen hebben, in voorinstellings (preset) modus, geen effect indien er geen voorinstellingen werden gedefineerd. Wanneer u daarentegen in de afstemmodus op deze knoppen drukt, wordt de AM/FMafstemfrequentie gewijzigd of het volgende DAB-radiostation in de lijst geselecteerd. FM/AM Om naar nieuwe stations te zoeken, dient Solo in afstemmingsmodus ingesteld te zijn, zoals hierboven werd beschreven. Door de knoppen of van de afstandsbediening ( of op het voorpaneel) langer dan één seconde in te drukken, wordt de automatische afstemming opgestart. Solo zoekt naar een radiostationsignaal dat sterk genoeg is, en stopt daar. Het is ook nuttig, als u een station probeert te selecteren dat te zwak is voor de automatische zoekmodus. DAB Het afstemmen op stations is bij DAB anders dan bij conventionele FM- of AM-afstemming, omdat u de uitzendfrequentie van het station niet hoeft te weten; Solo regelt dit voor u. schakel door de menuopties (zie pagina 11) tot ‘DAB Setup’ weergegeven wordt. Deze menuopdracht biedt twee opties: Scan [Scannen] en Erase settings [Instellingen wissen]. Wanneer u ‘Scan’ selecteert, zoekt Solo naar nieuwe DAB-stations. Als er stations worden gevonden, worden ze automatisch aan de lijst met beschikbare stations toegevoegd. Om een DAB radiostation te selecteren, of van de druk de knoppen afstandsbediening, tot de naam van het gewenste station wordt weergegeven. Na een vertraging van zo’n twee seconden wordt er automatisch op het station afgestemd. voorinstellingen programmeren Indien gewenst , kan u uw favouriet radiostation in één van de voorinstellingen van Solo opslaan. Dit maakt het mogelijk om de toekomstige selectie van het station te versnellen, zonder dit station opnieuw te moeten afstemmen. Solo kan een totaal van 30 radiostations (zowel DAB en FM, of AM en FM - afhankelijk van uw productconfiguratie -) opslaan onder de voorinstellingen. Om een voorinstelling op te slaan, dient u eerst het radiostation dat u wenst op te slaan af te stemmen. om het station onder de voorinstellingen 1 tot 9 te bewaren , dient u de overeenkomstige cijferknop op de afstandsbediening in te drukken , tot het bericht ‘Preset Saved’ verschijnt. [. . . ] Selecteer de optie die u wilt wijzigen met de knoppen links/rechts op de afstandsbediening, en wijzig vervolgens de waarde met de knoppen omhoog/omlaag. Hebt u bijvoorbeeld het instellingenmenu voor klok/wekker opgeroepen via MENU, dan kunt u met de knoppen omhoog/omlaag tussen het instellen van de klok en een van de wekkers schakelen. Een alarm stoppen of pauzeren Om een alarm te stoppen, druk op de POWER-knop op het voorpaneel of op de afstandsbediening. Anderzijds kan u ook op OK drukken om de ‘snooze’-modus te activeren; het alarm zal na 10-minuten opnieuw afgaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ARCAM SOLO MUSIC SYSTEM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag