Gebruiksaanwijzing ARCAM FMJ P7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ARCAM FMJ P7. Wij hopen dat dit ARCAM FMJ P7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ARCAM FMJ P7 te teleladen.


ARCAM FMJ P7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (984 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ARCAM FMJ P7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Contact your Arcam dealer or installer for details of suitable cables. Schließen Sie die Ausgänge des Vorverstärkers an die AUDIO INBuchsen am P7 an. Schließen Sie die Lautsprecher gemäß dem korrekten Eingangssignal an die Lautsprecher-Anschlusspunkte an. Die rot aufblinkenden LEDs beziehen sich auf die Verstärkermodule mit dem Kurzschlussfehler. [. . . ] Dit is nodig om te zorgen dat de juiste luidspreker op die module kan worden aangesloten en de kanaalidentiteit correct behouden blijft. Als u vier modules wilt gebruiken om twee luidsprekers dubbel te versterken, of als u met het oog op dubbele versterking nog een versterker wilt gebruiken, kunt u het signaal voor dat kanaal nemen en het naar de extra modules toesturen via de AUDIO OUT-aansluiting van die module. Het signaal wordt dan naar de eerste module verzonden maar ook naar de tweede module, zodat beide modules samen zorgen voor dubbele versterking van de luidspreker. Plaats het apparaat niet op een andere eindversterker of ander De P7 heeft voor koelingsdoeleinden een ventilator met variabele snelheid. Als u een nieuwe voedingskabel nodig hebt, neemt u contact op met uw Arcam-dealer. Druk het apparaatuiteinde (IEC-sterkstroomkabelstekkerbus) van de voedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd in de aansluiting POWER INLET aan de achterzijde van het apparaat. De P7 is zo ontworpen dat een IEC-kabel met standaardgrenswaarde (die onvoldoende nominale stroomsterke heeft) niet in de P7 kan worden gestoken. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de kabel in het stopcontact en schakel het stopcontact indien nodig in. Het voorpaneel van de P7 heeft één knop: een aan/uit-knop die zich midden op het paneel bevindt. Wanneer de benodigde aansluitingen tot stand zijn gebracht, kan de P7 worden aangezet met de centrale knop op het voorpaneel. Houd er rekening mee dat de afzonderlijke modules stuk voor stuk worden aangezet om te zorgen dat de vermogenssprong die zich voordoet wanneer u een krachtige versterker zoals de P7 aanzet, gespreid wordt (dit wordt een `soft start' genoemd). Hierdoor wordt de spanningspiek die aan de netvoeding van het huis wordt onttrokken verlaagd. Het is raadzaam de voorversterker of controller aan te zetten voordat u de P7 aanzet. De controlelampjes op het voorpaneel gaan bij een normale opstartprocedure in de volgende volgorde branden: 1. Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, gaan alle controlelampjes rood branden. Na ongeveer een halve seconde gaat het controlelampje in het midden oranje branden. Vanuit het midden naar de buitenkant toe gaan de lampjes in paren oranje branden met een tussenpauze van ongeveer 1 seconde. Het middelste controlelampje gaat groen branden en u hoort een `klik' van een relais. Vanuit het midden naar de buitenkant toe gaan de overige lampjes met een tussenpauze van ongeveer 1 seconde in paren groen branden, waarbij ook telkens een relais `klikt'. Alle zeven kanalen van de P7 hebben een eigen controlelampje dat de status van dat kanaal aangeeft. De controlelampjes branden achtereenvolgens rood, oranje en groen om de status aan te duiden. Als de controlelampjes niet deze volgorde aanhouden wanneer u de P7 aanzet, of als ze tijdens het gebruik abnormaal gedrag vertonen, raadpleegt u de tabel `Foutstatusaanduidingen' op pagina 45 om te weten te komen waarom de versterker in de beveiligingsstand staat. [. . . ] Blijft in deze toestand totdat alle kanalen af zijn gekoeld of de transformators zijn afgekoeld. Alle Er is een oververhitting opgetreden op een of meer kanalen of de transformators zijn binnen 12 seconden na het verhelpen van een eerdere oververhitting opnieuw oververhit geraakt. U moet het apparaat met de aan/uit-schakelaar uit- en weer aanzetten om de versterker te resetten (als u de trigger uit- en weer inschakelt, wordt de versterker ook gereset). U moet het apparaat met de aan/uit-schakelaar uit- en weer aanzetten om de versterker te resetten (als u de trigger uit- en weer inschakelt, wordt de versterker NIET gereset). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ARCAM FMJ P7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ARCAM FMJ P7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag