Gebruiksaanwijzing APPLE MAC OS X 10.5 CREATING AIRPORT NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE MAC OS X 10.5. Wij hopen dat dit APPLE MAC OS X 10.5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE MAC OS X 10.5 te teleladen.


APPLE MAC OS X 10.5 CREATING AIRPORT NETWORK: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2211 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE MAC OS X 10.5 (8896 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE MAC OS X 10.5CREATING AIRPORT NETWORK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma Mac OS X versie 10. 5 + Windows 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 5 7 7 7 7 Aan de slag Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang configureren op een draadloos apparaat van Apple Het bereik van het AirPort-netwerk vergroten Een op een AirPort Extreme-basisstation of Time Capsule aangesloten USB-schijf delen Afdrukken met een draadloos apparaat van Apple De internetverbinding op de computer delen met andere computers AirPort-beveiliging AirPort-netwerken thuis beveiligen AirPort-netwerken in bedrijven en onderwijsinstellingen beveiligen Wi-Fi Protected Access (WPA) en WPA2 Een AirPort-netwerk opzetten AirPort-configuratieprogramma gebruiken Het AirPort Extreme-netwerk configureren Toegang tot het internet configureren en delen Geavanceerde opties instellen Een WDS configureren Het bereik van een 802. 11n-netwerk vergroten Een dual-bandnetwerk (2, 4 GHz en 5 GHz) configureren Het netwerk beveiligen Netwerkverkeer naar een bepaalde computer op uw netwerk leiden (poortkoppeling) Logbestanden bijhouden IPv6 configureren USB-schijven in uw netwerk delen en beveiligen Een Time Capsule in het netwerk gebruiken Een USB-printer op een draadloos apparaat van Apple aansluiten Een draadloze client aan uw 802. 11n-netwerk toevoegen Problemen oplossen Achter de schermen Basisbegrippen van netwerkcommunicatie Mogelijke storingsbronnen in een AirPort-netwerk Hoofdstuk 2 10 10 11 12 15 16 19 27 47 49 54 56 57 63 65 66 67 68 69 70 71 73 73 77 78 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Woordenlijst 2 1 Aan de slag 1 AirPort biedt de eenvoudigste manier om vanaf elke plek thuis, op school of op kantoor verbinding met een draadloos netwerk of het internet te maken. AirPort is gebaseerd op de nieuwste 802. 11n-conceptspecificatie van het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en biedt snelle en betrouwbare draadloze netwerkvoorzieningen voor thuis, op school of op kleine kantoren. De gegevenssnelheid van 802. 11n is tot vijf keer zo hoog als die van de 802. 11g-norm en het bereik is ruim twee keer zo groot. Het AirPort Extreme-basisstation en de Time Capsule zijn dual-bandapparaten, waardoor ze zowel in het 2, 4-GHz als het 5-GHz spectrum kunnen worden gebruikt. En doordat ze volledig compatibel zijn met oudere technologieën, kunnen Macs en pc's met een draadloze kaart die voldoet aan de 802. 11a-, 802. 11b- of de 802. 11g-specificatie of aan een IEEE 802. 11n-conceptspecificatie verbinding maken met een draadloos AirPortnetwerk. [. . . ] Kies 'Neem deel aan WDSnetwerk' (Mac) of 'Deelnemen aan WDS-netwerk' (Windows) uit het venstermenu 'Draadloze modus' en kies het kanaal van het apparaat uit het venstermenu 'Kanaal'. 5 Klik op 'WDS' en kies 'WDS - extern' uit het venstermenu. 6 Typ het MAC-adres van het primaire apparaat in het veld 'Primair WDS-basisstation'. U vindt dit adres op het etiket op de onderkant van het apparaat. 7 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om de instellingen te kopiëren. Het aankruisvak 'Sta draadloze clients toe' (Mac) of 'Draadloze clients toestaan' (Windows) is standaard ingeschakeld. Als u het aankruisvak uitschakelt en later de instellingen van het draadloze apparaat wilt wijzigen, moet u via een Ethernet-kabel verbinding maken met de LAN-poort van het apparaat. U kunt in dit geval geen draadloze verbinding met het apparaat tot stand brengen. 52 Hoofdstuk 3 Een AirPort-netwerk opzetten Een relaisapparaat configureren om verbinding met het primaire apparaat te maken en de verbinding met andere externe apparaten te delen Met AirPort-configuratieprogramma kunt u een relaisapparaat in het WDS zodanig configureren dat het de verbinding met andere externe apparaten en draadloze clients deelt. Wanneer u een relaisapparaat configureert, moet u ook tenminste één extern apparaat configureren waarmee de verbinding wordt gedeeld. Als u een relaisapparaat wilt configureren, configureert u het eerst als extern apparaat aan de hand van de instructies op pagina 51. Relaisapparaten en externe apparaten moeten op hetzelfde kanaal worden aangesloten als het primaire apparaat. Voordat u een relaisapparaat of extern apparaat configureert, kijkt u eerst in het paneel 'Overzicht' van AirPort-configuratieprogramma wat het kanaal van het primaire apparaat is. 1 Klik op het AirPort-statusmenu in de menubalk en log in op het draadloze netwerk dat is opgezet door het draadloze apparaat dat u als relaisapparaat wilt configureren. 2 Open AirPort-configuratieprogramma (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's' op de Mac of via 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort' op een computer met Windows). Selecteer het relaisapparaat en kies 'Handmatige configuratie' uit het Basisstation-menu. Als het wachtwoord van het apparaat het standaardwachtwoord is ('public'), hoeft u geen wachtwoord op te geven. 3 Geef, indien nodig, hetzelfde netwerkwachtwoord op als voor het primaire apparaat. 4 Klik op de knop 'AirPort' en vervolgens op 'Draadloos'. Kies 'Neem deel aan WDSnetwerk' (Mac) of 'Deelnemen aan WDS-netwerk' (Windows) uit het venstermenu 'Draadloze modus' en kies het kanaal van het primaire apparaat uit het venstermenu 'Kanaal'. 5 Klik op 'WDS' en kies 'WDS - relais' uit het venstermenu 'WDS-modus'. 6 Typ het MAC-adres van het primaire apparaat in het veld 'Primaire AirPort-ID'. 7 Klik op de knop met het plusteken en geef de AirPort-ID op van het externe apparaat dat u op dit relaisapparaat wilt aansluiten. Als u een apparaat uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het en klikt u op de knop met het minteken. [. . . ] Een gegevenscommunicatienetwerk dat een groot lokaal, regionaal, nationaal of internationaal gebied bestrijkt en doorgaans wordt aangeboden door een telecombedrijf of internetaanbieder. De term wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen op de telefoonlijn gebaseerde netwerken en Wi-Fi-netwerken. Telefoonnetwerken zijn WAN's (wijde netwerken) en Wi-Fi-netwerken zijn WLAN's (draadloze lokale netwerken). WPA - bedrijfsniveau Afkorting van Wi-Fi Protected Access-bedrijfsniveau. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE MAC OS X 10.5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE MAC OS X 10.5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag